Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про утворення аукціонної комісії та затвердження Положення про її діяльність

Дата: 08.09.2021 14:21
Кількість переглядів: 264

ПРОЕКТ: вноситься заступником Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради  Прокоф’єв М.Л.

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від  ___________2021   № 8/___

м. Білозерське

 

Про утворення аукціонної комісії

та  затвердження Положення про  її діяльність

 

Відповідно до частини 4 статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», керуючись пунктом 30 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації згідно додатку 1.

 

  1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації згідно додатку 2.

 

  1. Діне рішення набирає чинність з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО).

 

 

 

Білозерський міський голова                                                            Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

Додаток  2

до рішення міської ради ______2021 № 8/_____

 

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів

малої приватизації

І. Загальніположення

1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим Положенням.

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється рішенням Білозерської міської ради для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочихднів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб.

3. Основні принципи діяльності комісії:

Дотримання вимог законодавства;

Колегіальність прийнятих рішень;

Пофесіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням Білозерської міської ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються на заступника голови аукціонної комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:

розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації, який забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єкта;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації, який забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єкта.

6. Комісіямає право:

Вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

Заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

ІІІ. Порядок роботи комісії

1. Очолю єкомісію та організовує її роботу голова комісії.

2. Організаційною формою роботикомісії є засідання.

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

4. Засідання комісії є правомочным за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження органу приватизації, який забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єкта.

7. Секретар комісії забезпечує:

Підготовку матеріалів для розгляду комісією;

Виконання доручень голови комісії;

Підготовку,  ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі, якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.

9. Діяльність комісії припиняється рішенням Білозерської міської ради.

 

 

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

Додаток  1

до рішення міської ради 17.06.2021 № 8/18-__

 

 

Склад

аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації

 

№ з/п

П.І.Б. члена Органу приватизації

Посада

1

КОНОВАЛЕНКО Оксана  Олексіївна

Керівник аукціонної комісії – спеціаліст 1 категорії відділу обліку та звітності  виконкому міської ради  

2

КОМАРОВА Лариса Валеріївна

Секретар аукціонної комісії, провідний спеціаліст виконкому міської ради

3

ШОРКІН Олег Сергійович

Член аукціонної комісії, депутат Білозерської міської ради

4

ПРОКОФ’ЄВ Олексій Леонідович

Член аукціонної комісії, депутат Білозерської міської ради

5

МАЛІГОН Микола Миколайович

Член аукціонної комісії, голова Ради ветеранів міста Білозерське

 

 

 

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора