Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека» Білозерської міської ради Донецької області

Дата: 14.09.2021 08:29
Кількість переглядів: 480

ПРОЄКТ:  вноситься т.в.о. начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради Корінецькою Н.О.

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від   23.09.2021 №  8/23-___

м. Білозерське

 

Про проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека» Білозерської міської ради Донецької області

        

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктами 1-5 статі 21 Закону України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 № 2778-VI, з метою проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека»,

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека» Білозерської міської ради Донецької області (додаток 1).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

Білозерський міський  голова                                                 Сергій  МАКЄЄВ

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

23.09.2021 № 8/23-___

 

                                                                           

Затверджено

рішенням сесії

Білозерської міської ради

від 23.09.2021  № 8/23-___

 

 

Погоджено

т.в.о. відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

____________ Н.КОРІНЕЦЬКА

 

 

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на посаду директора

комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека»

Білозерської міської ради Донецької області

 

І. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру».
 2. Директор комунального закладу «Білозерська міська публічна бібліотека» Білозерської міської ради Донецької області (далі - директор комунального закладу культури)  призначається на посаду рішенням сесії міської ради за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років.

 

ІІ. Вимоги до директора комунального закладу культури

 1. Директором комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури або в органах місцевого самоврядування не менше двох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
 2. Не може бути призначена на посаду директора комунального закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї посадової особи міської ради, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

 

ІІІ. Порядок конкурсного добору директора

комунального закладу культури

 1. Кандидата на посаду директора комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
 2. Конкурсний добір директора комунального закладу культури складається з таких етапів:

оголошення відділом культури, туризму, молоді та спорту апарату Білозерської міської ради та її виконавчих органів (далі – Відділ культури, туризму, молоді, та спорту) конкурсу на посаду директора комунального закладу культури;

формування складу конкурсної комісії;

подання документів кандидатами на посаду директора комунального закладу культури;

добір кандидата на посаду директора комунального закладу культури;

призначення на посаду директора комунального закладу;

укладання  контракту з начальником відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради.

 1. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує Відділ культури, туризму, молоді та спорту.
 2. Відділ культури, туризму, молоді та спорту оголошує конкурс на посаду директора комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень директора комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
 3. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради, а також може розміщуватись на інших інформаційних сайтах.
 4. Оголошення про конкурс на посаду директора комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

ІV. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 1. Конкурсна комісія складається з семи членів.
 2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджується розпорядженням міського голови, проєкт розпорядження готує Відділ культури, туризму, молоді та спорту, що проводить конкурсний добір. Відділ культури, туризму, молоді та спорту повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.
 3. У разі проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури, до трьох кандидатур до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та апарат міської ради.
 4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу та визначаються з числа осіб, які не є членами трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний добір.
 5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають до трьох кандидатур до Відділу культури, туризму, молоді та спорту, який шляхом жеребкування визначає одного кандидата до складу конкурсної комісії.
 6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

шкільні бібліотекарі;

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

 1. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду директора  якого проводиться конкурс.

 1. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше п’яти осіб.
 2. Розпорядженням міського голови призначається секретар конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
 3. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

 

V. Подання документів для участі в конкурсі

 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду директора комунального закладу культури.
 2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються і на поштову, і на електронну адреси Відділу культури, туризму, молоді та спорту у встановлений цим пунктом строк.

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цього пункту, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, несе юридичну відповідальність за достовірність поданої інформації.
 3. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Відділу культури, туризму, молоді та спорту, які передаються конкурсній комісії.
 4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

VІ. Добір кандидатів на посаду директора комунального закладу культури та призначення директора

 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Відділ культури, туризму, молоді та спорту забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами.
 3. Відділ культури, туризму, молоді та спорту не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду директора комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
 6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду директора комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.
 7. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломна освіта у галузі управління;

ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проєктах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проєктів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

 1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
 2. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
 3. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 4. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс відповідно до цього Положення.
 5. Переможець конкурсу призначається  директором комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу, після чого начальник Відділу культури, туризму, молоді та спорту підписує контракт з директором комунального закладу культури.
 6. Контракт з директором комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для директора, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з директором комунального закладу культури є:

умови оплати праці керівника;

критерії оцінки праці керівника;

особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора