Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради №8/9-19 від 19.02.2021 «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична

Дата: 29.09.2021 15:31
Кількість переглядів: 215

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від   23.09.2021 №  8/23-9

м. Білозерське

 

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради  №8/9-19 від 19.02.2021 «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі  музична школа № 3 м. Білозерське»

 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про освіту», ст.ст. 15, 26 Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», наказу Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686 «Про затвердження Положення про мистецьку школу», керуючись пп. 1 п. «а», пп. 9 п. “б” ст. 32, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції дирекції Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу музична школа № 3 м. Білозерське, Білозерська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення Білозерської міської ради  №8/9-19 від 19.02.2021 «Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання  у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі  музична школа № 3 м. Білозерське», а саме:
  1. Викласти пункт 3.1 Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м. Білозерське (далі Положення) в такій редакцій (додаток 1): «Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються в школах естетичного виховання, директору музичної школи надається право встановлювати пільги таким  категоріям дітей, а саме:  

а). Звільняються  від оплати за навчання на 100 %:

- діти із багатодітних та малозабезпечених сімей;

- діти інваліди;

- діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти, що знаходяться під опікою;

- діти, які втратили годувальника (напівсироти);

- діти, батьків-інвалідів І та ІІ грури.

б).Звільняються  від оплати за навчання на 50 %:

 • діти, яких виховує мати-одиначка;
 • діти з сімей, які є внутрішньо переміщеними особами».
  1. Затвердити  розміри плати за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м.Білозерське в новій редакції (додаток 2).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ПРОКОФ’ЄВА М.Л. та постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА)

 

 Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

   

Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.09.20218/23-9

 

ЗТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

____________Сергій  МАКЄЄВ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у

Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м. Білозерське

 

І. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання», Статуту Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу музична школа № 3 м. Білозерське та інших нормативно-правових актів. Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м. Білозерське по таким видам мистецтва:
 • вокал;
 • гітара;
 • фортепіано;
 • духові інструменти;
 • баян, акордеон;
 • віолончель, скрипка.
  1. Це Положення поширюється на Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад музична школа № 3                   м. Білозерське Білозерської міської ради.
  2. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».
  3. Розмір плати за навчання переглядається і затверджується щорічно сесією районної ради,  до початку навчального року.
  1. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків.

ІІ. Порядок внесення плати за навчання

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 10 числа кожного поточного місяця. У разі невнесення батьками оплати за навчання заробітна плата викладачів буде нараховуватися за виключенням боржників.

2.2. Учні, батьки яких згідно зобов’язання, не внесли плату за навчання до 10 числа поточного місяця до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.3. Плата за навчання вноситься у відділеннях банку і зараховується на поточний рахунок музичної школи, яка є підвідомчим закладом відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради.

ІІІ. Пільги по оплаті за навчання

  1. Враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються в школах естетичного виховання, директору музичної школи надається право встановлювати пільги таким  категоріям дітей, а саме:  

а). Звільняються  від оплати за навчання на 100 %:

- діти із багатодітних та малозабезпечених сімей;

- діти інваліди;

- діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти, що знаходяться під опікою;

- діти, які втратили годувальника (напівсироти);

- діти, батьків-інвалідів І та ІІ грури.

б).Звільняються  від оплати за навчання на 50 %:

 • діти, яких виховує мати-одиначка;
 • діти з сімей, які є внутрішньо переміщеними особами»

3.2. В разі захворювання учня плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься повністю, в наступні місяці – в розмірі 50%, при наявності відповідної довідки.

3.3. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією через відповідального працівника школи. Пільга встановлюється з місяця подачі необхідних документів.

 

ІV. Порядок витрачання плати за навчання

 

4.1. Бюджетні асигнування на освіту, включаючи кошти освітніх субвенцій, позабюджетні кошти та кошти, отримані навчальним закладом, як плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на діяльність, визначену статутом мистецької школи.

4.2.  Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на оплату праці, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

4.3.  По музичній школі на бюджетний рік складається кошторис доходів та видатків по спеціальному фонду. В прибутковій частині кошторису визначається надходження плати за навчання протягом року, включаючи заборгованість учнів за минулий рік, а також обсяг асигнувань з бюджету, у видатковій частині розрахунок заробітньої плати педагогічних працівників, та інші розрахунки витрат по Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м. Білозерське та на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту, видатки на відрядження.

V. Прикінцеві положення

5.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням виконавчого комітету Білозерської міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-правових актів України.

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від 23.09.20218/23-9

 

ЗТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

____________Сергій  МАКЄЄВ

 

 

Розміри плати за навчання

у Комунальному початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музична школа № 3 м. Білозерське

 

Вид мистецтва

 

Розмір плати 

(грн./міс.)

 

Вокал 

 

160 грн.

 

Гітара

 

130 грн.

   

 

Фортепіано

 

120 грн.

 

Духові інструменти

 

 

100 грн.

 

Баян, акордеон 

 

80 грн.

   

 

Віолончель, скрипка

 

80 грн.

 

Начальник відділу культури,

туризму, молоді та спорту

Білозерської міської ради                                              Наталія КОРІНЕЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора