Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Порядку використання коштів Білозерської міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які вихо

Дата: 29.09.2021 15:35
Кількість переглядів: 283

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

 

від 23.09.2021 № 8/23-10

м. Білозерське

 

 

Про затвердження Порядку використання коштів Білозерської міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

 

 

         З метою забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білозерська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Порядок використання коштів Білозерської міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту (ШЕВЧЕНКО).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          Вікторія ШОТТ

 

Додаток

до рішення міської ради

23.09.2021 № 8/23-10

 

Порядок

використання коштів Білозерської міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

 

1. Цей Порядок визначає механізм організації оздоровлення дітей,
які фактично проживають та зареєстровані на території Білозерської міської територіальної громади, які:

1) потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у вигляді  відшкодування повної вартості путівки батькам таких дітей (особам, які їх замінюють) у дитячих закладах оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахункові рахунки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, обраних батьками (особами, які їх замінюють), за рахунок коштів Білозерської міської ради (далі – кошти місцевого бюджету);

2) виховуються в сім’ях з дітьми:

    шляхом відшкодування часткової вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення таких дітей дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України», на одну дитину віком від 6 до 18 років станом на 01 січня відповідного року;

    за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. У Порядку терміни «дитина» та «сім’я з дітьми» вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Терміни «оздоровлення», «путівка до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку», «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» - у значенні, наведеному у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів місцевого бюджету (тривалість оздоровчої зміни не менше 21 дня) здійснюється в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку усіх типів, форм власності, які розташовані на території Донецької області (крім закладів, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області), та мають право на провадження діяльності із оздоровлення дітей (пройшли державну атестацію відповідно до законодавства та мають акт прийомки дитячого закладу оздоровлення на відповідний рік).

Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, вартість путівки яких оплачується за рахунок коштів місцевого бюджету визначені частиною першою статті 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

4. На відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до цього Порядку мають право батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, віком від 7 до 18 років, які фактично проживають та зареєстровані на території  Білозерської міської територіальної громади.

Батьки (особи, які їх замінюють) дитини самостійно обирають дитячий заклад оздоровлення.

5. Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відповідно до цього Порядку здійснюється один раз на рік за умови, що  дитині протягом поточного року не надавалась путівка до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

6. Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється в порядку черговості.                                                

7. Головним розпорядником коштів по видаткам за рахунок коштів місцевого бюджету є управління соціального захисту населення Білозерської міської ради (далі – головний розпорядник).

8. Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для  оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, здійснюється головним розпорядником у вигляді відшкодування повної вартості путівки батькам таких дітей (особам, які їх замінюють) для оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення, обраних батьками (особами, які їх замінюють), шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, обраного батьками (особами, що їх замінюють) за рахунок та в межах коштів місцевого бюджету відповідно до укладеної між головним розпорядником та одним із батьків дитини (осіб, які їх замінюють) угоди про відшкодування повної/часткової вартості путівки за надані послуги з оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (далі – Угода).

9. Організація оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється головним розпорядником шляхом відшкодування часткової вартості путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в розмірі одного прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України рік» станом на 01 січня відповідного року на одну дитину віком від 6 до 18 років.

10. Джерелами оплати залишкової вартості путівки можуть бути кошти:

      батьків (осіб, які їх замінюють);

      роботодавців, з якими батьки знаходяться у трудових відносинах;

      первинних організацій профспілок, членом яких є один з батьків дитини;

      благодійних організацій;

      інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

11. Для відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, батьки (особи, які їх замінюють) подають головному розпоряднику такі документи:

1) заяву про намір оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (додаток 1) (у разі подання заяви за місцем проживання дитини, відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини (особою, яка їх замінює) додатково надається довідка головному розпоряднику за зареєстрованим місцем проживання дитини про незабезпечення її путівкою);

2) копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

3) копію паспорта одного із батьків дитини або особи, яка їх замінює (у разі надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

4) копію облікової картки платника податків (за винятком фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

5) згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

6) довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування, або довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб;

7) довідку з навчального закладу про відсутність користування пільговою путівкою за бюджетні кошти в поточному році;

8) документ, що підтверджує оплату залишкової вартості путівки, яка дорівнює різниці між вартістю путівки та частиною вартості путівки, визначеної підпунктом 2 пункту 1 цього Порядку (для батьків, діти яких виховуються в сім’ях);

9) для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, крім документів, зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту, подаються такі документи:

для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів   19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - копія посвідчення учасника бойових дій, що видане одному з батьків;

для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи - копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань) - копія документа, який підтверджує належність

дитини до зазначеної категорії та медичної довідки із зазначенням відсутності медичних протипоказань;

для дітей з багатодітних сімей - копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

для дітей з малозабезпечених сімей - копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

для дітей, які перебувають на диспансерному обліку - медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіади - копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

для дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд - список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда; копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджують відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років;

для відмінників навчання - копії табелів успішності учня/учениці, отриманих за останній навчальний рік;

для дітей - лідерів дитячих громадських організацій - клопотання керівного органу дитячої громадської організації або адміністрації навчального закладу;

для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - довідка з місця роботи одного з батьків, який працює в сфері агропромислового комплексу та соціальній сфері села;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій (операції об’єднаних сил), здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій (операції об’єднаних сил), здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф - копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

12. Головний розпорядник:

1) здійснює реєстрацію заяв та організовує оздоровлення дітей в порядку черговості подання заяв за наявності документів, передбачених пунктом 11 цього Порядку;

 

 

 

 

 

2) надає роз’яснення батькам дитини (особам, які їх замінюють) щодо відшкодування вартості путівки згідно з цим Порядком;

3) інформує батьків дитини (осіб, які їх замінюють) про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які мають право на провадження на території області діяльності із оздоровлення дітей;

4) засвідчує копії документів, які подані батьками дитини (особами, які їх замінюють);

5) відмовляє у відшкодуванні вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету у разі:

        якщо подані не всі документи, передбачені у пункті 11 Порядку, або документи подані не батьками дитини (особам, які їх замінюють), чи уповноваженою на це у встановленому законодавством порядку особою;

        якщо дитина не відноситься до категорії дітей, визначеної у пункті 1 Порядку;

        виявлення факту надання батьками дитини (особами, які їх замінюють) недостовірних даних;

6) інформує дитячі заклади оздоровлення та відпочинку про наявність можливості відшкодування вартості путівки за умови надання батьками (особами, які їх замінюють) документу про згоду на оздоровлення дитини, виданого батькам (особам, які їх замінюють) дитячим закладом оздоровлення.

13. Рішення про відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку  на підставі рішення районної міжвідомчої комісії з оздоровлення та відпочинку в межах передбачених на зазначену мету коштів приймається міським міжвідомчим штабом з координації організації оздоровлення та відпочинку дітей та оформлюється протоколом.

14. На підставі поданих документів головний розпорядник формує заявку на фінансування видатків за рахунок коштів місцевого бюджету для подальшого надання фінансовому відділу Білозерської міської ради.             

15. Перед відправленням діти, які забезпечуються оздоровленням, проходять медичний огляд у встановленому законодавством порядку; отримують форму

первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за                          № 990/23522.

16. Документи, надані заявниками згідно із пунктом 11 цього Порядку, зберігаються у головного розпорядника протягом строку, встановленого законодавством.

17. Проїзд дітей до закладу оздоровлення та відпочинку забезпечується безпосередньо батьками дитини за рахунок власних коштів та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

18. Про відмову у відшкодуванні вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку батьки дитини (особи, які їх замінюють), згідно з цим Порядком, повідомляють головного розпорядника за три робочі дні до дати початку оздоровчої зміни.

19. Після оздоровлення дитини відповідно до умов Угоди батьки дитини (особи,

 

 

 

 

 

 

які їх замінюють) подають головному розпоряднику заяву про відшкодування вартості путівки (додаток 2), до якої додається зворотній талон від путівки або інший документ, що підтверджує факт оздоровлення дитини у відповідному дитячому закладі оздоровлення, засвідчений підписом керівника такого закладу та скріплений печаткою (за наявності) закладу для проведення відшкодування відповідно до Угоди.

20. У разі дострокового вибуття дитини із дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодування вартості путівки здійснюється за фактично використані ліжко-дні.

21. Кошти місцевого бюджету використовуються відповідно до законодавства за їх цільовим призначенням. Використання таких коштів на інші цілі не допускається.

22. Невикористані кошти бюджету Білозерської міської ради підлягають поверненню до бюджету Білозерської міської ради згідно з чинним законодавством.

23. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності
про використання коштів обласного та місцевого бюджетів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Вікторія ШОТТ

 

 

 

ГДодаток 1

 

до Порядку відшкодування коштів Білозерської  міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми (підпункт 1 пункту 11)

 

Кому адресовано

Посада керівника управління соціального захисту населення Білозерської міської ради (у давальному відмінку)

Начальнику управління соціального захисту населення Білозерської міської ради

Прізвище та ініціали начальника управління соціального захисту населення Білозерської міської ради (у давальному відмінку)

 

Від якої особи

Прізвище особи - заявника (у родовому відмінку)

 

Ім’я особи - заявника (у родовому відмінку)

 

По-батькові особи - заявника (у родовому відмінку)

 

місце проживання/реєстрації

 

місце роботи (у разі наявності)

 

номер контактного телефону

 

номер і дата довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності)

 

 

ЗАЯВА

про намір оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми

найменування закладу

 

місцезнаходження закладу

 

на зміну :

номер зміни

 

термін зміни, (з-по)

 

для моєї дитини:

ПІБ дитини

 

дата народження дитини

 

місце навчання дитини

                                                                                      

Яка проживає/зареєстрована за адресою (згідно з довідкою про склад сім’ї):

район/ОТГ

 

село/селище

 

назва вулиці

 

номер будинку

 

номер квартири

 

Зазначаю, що моя дитина

належить/не належить до категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

(обрати і підкреслити)

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій (операції об’єднаних сил), здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій (операції об’єднаних сил), здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

    діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

      діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

      рідні діти батьків - вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

      діти, взяті на облік службою у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

       діти з інвалідністю;

       діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

       діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

        діти  з багатодітних сімей;

        діти з малозабезпечених сімей;

        діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

        діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

        діти, які перебувають на диспансерному обліку;

        талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій,

        діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд;

        діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

не належить до жодної з перерахованих пільгових категорій

Зобов’язуюсь не пізніше ніж за три робочі дні до початку відповідної зміни:

1

забезпечити перерахування коштів батьківської доплати (в разі, якщо дитина не належить до жодної з перерахованих пільгових категорій) до обраного мною дитячого закладу у сумі: (зазначити суму)

2

у разі хвороби дитини чи виникнення інших поважних обставин, що унеможливлюють її направлення до дитячого закладу, повідомити про це управління соціального захисту населення Білозерської міської ради та дитячий заклад

3

забезпечити проходження моєю дитиною медичного огляду, оформлення відповідних медичних довідок

4

надати до управління соціального захисту населення Білозерської міської ради  перелік документів, зазначених в пункті 11 цього Порядку)

Засвідчую достовірність усіх наданих в заяві даних, а також те, що моїй дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до дитячих закладів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів усіх рівнів.

 

 

(дата подачі заяви)

(підпис особи-заявника)

       

 

                                                                                              

 

    Додаток 2

до Порядку відшкодування коштів Білозерської  міської ради на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми  

                                                                                                   (пункт19)

 

Начальнику управління соціального захисту населення Білозерської міської ради

____________________________________________

____________________________________________

(П.І.Б одного з батьків або опікуна)

____________________________________________

 

_______________________________________________________

(адреса)

______________________________________________________

(контактний номер телефону)

 

 

ЗАЯВА

про відшкодування вартості путівки

Я, _____________________________________________________________________

прошу відшкодувати повну/часткову вартість путівки на оздоровлення для моєї дитини _____________________________________________________________________________

«___»_________ ______р. народження, за період  з _____________ по _________________

шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

за наступними реквізитами

Найменування закладу

Місцезнаходження закладу

р/р

Банк

МФО

ЄДРПОУ

У сумі ____________________________________________________________________

відповідно до укладеної угоди про відшкодування повної/ часткової вартості путівки за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми № ______ від ________________.

Додаю зворотній талон від путівки або інший документ, що підтверджує факт оздоровлення дитини у відповідному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, засвідчений підписом керівника такого закладу та скріплений печаткою (за наявності) закладу для проведення відшкодування відповідно до Угоди.

 

«___»________________ 20____ року                                                      ________________________

                                                                                                    (підпис)

.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора