Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 21.10.2021 № 8/24-7 м. Білозерське Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 24.11.2020 № 8/2-14 «Про створення служби у справах дітей Білозерської міської ради»

Дата: 23.10.2021 10:10
Кількість переглядів: 193

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від 21.10.20218/24-7

м. Білозерське

 

 

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 24.11.2020                     № 8/2-14 «Про створення служби у справах дітей Білозерської міської ради»

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з метою приведення положення про Службу у справах дітей Білозерської міської ради у відповідність до чинного законодавства, Білозерська міська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Білозерської міської ради від 24.11.2020                 № 8/2-14 «Про створення служби у справах дітей Білозерської міської ради», виклавши додаток 1 до рішення у наступній  редакції (додається).

2. Уповноважити Бондаренко Оксану Андріївну, начальника Служби у справах дітей Білозерської міської ради, на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоровя, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

 

 

           Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

Згідно з оригі

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від  21.10.2021  №  8/24-7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

____________________С.В.МАКЄЄВ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Білозерської міської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей Білозерської міської ради ( далі – Служба ) є виконавчим органом Білозерської міської ради Донецької області (далі – Рада) і згідно з частиною 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється, реорганізується та ліквідується Білозерською міською радою (36297559)  за поданням Білозерського міського голови (далі- міський голова).

1.2. Найменування:

Повне найменування: Служба у справах дітей Білозерської міської ради.

Скорочене найменування:  ССД Білозерської міської ради.

Організаційна - правова форма: орган місцевого самоврядування.

Служба має право займатися наступними видами діяльності, відповідно до КВЕД-2010:

         - 88.99. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

1.3. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і  своїм найменуванням, штамп, бланк встановленого зразка, ідентифікаційний номер.

Юридична адреса служби у справах дітей Білозерської міської ради:

85013, Донецька область, Покровський район, місто Білозерське, вулиця імені Олександра Первія, будинок 4.

         1.4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановами та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, які відповідають чинному законодавству, а також цим положенням.

Служба підзвітна та підконтрольна Білозерській міській раді, підпорядкована Білозерському міському голові.

 

 

Служба у справах дітей організовує свою робот відповідно до Положення, затвердженого рішенням сесії Білозерської міської ради. Штатний розпис служби у справах дітей затверджується міським головою.

 

  1. Основні завдання Служби

2.1. Основними завданнями служби є:

 • реалізація на території Білозерської об’єднаної територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 • забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, прийомні сім’ї;
 • здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 • ведення державної статистики щодо дітей;
 • ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітичних центрів (дитячих містечок);
 • надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування
 • підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 • визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

  1. Функції служби

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 • організовує розроблення і здійснення на території Білозерської об’єднаної територіальної громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхфізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 • подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей  у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;
 • разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
 • надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
 • організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Білозер;ської міської  ради, відділом  превентивної діяльності Національної поліції України, заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 • розробляє і подає на розгляд Ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;
 • веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
 • забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишилися без батьківського піклування; національного усиновлення; сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків - вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі  «Діти»;
 • надає потенційним  опікунам, піклувальникам, інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
 • готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
 • проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
 • готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;
 • бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
 • готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
 • розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 • розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
 • проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
 • розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення;
 • інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників, про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;
 • забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичні роботи із запобіганню домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;
 • порушує перед органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування питання щодо притягнення до відповідальності згідно з законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;
 • здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
  1. Права служби

4.1. Служба має право:

 • приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
 • отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
 • отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
 • проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
 • порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
 • влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку та піклування;
 • вести справи з опіки, піклування над дітьми ;
 • перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
 • представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
 • запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
 • порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;
 • укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;
 • скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
 • проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
 • визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
 • розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 • відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.2. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

5.Керівництво служби

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним  законодавством.

5.2. Начальник служби:

 • здійснює керівництво діяльністю служби, забезпечує виконання покладених на неї завдань, несе персональну відповідальність за результати її діяльності, а також за роботу підпорядкованих службі закладів, сприяє створенню належних умов праці;
 • у своїй роботі керується: Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу Служби, інструкцією з діловодства, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту та ін.
 • готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • планує роботу Служби і аналізує стан її виконання;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;
 • представляє інтереси Білозерської міської ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції Служб;
 • призначає на посади і звільняє з посади працівників Служби з урахуванням положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 • звітує перед Білозерським міським  головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засідання сесії ради та виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби та розробляє проєкти відповідних рішень;
 • бере участь в роботі сесії міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться Білозерською міською радою та виконавчим комітетом;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;
 • забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання дисципліни.

 

6. Фінансування діяльності Служби

6.1. Джерелами фінансування Служби є:

- кошти міського бюджету;

- інші кошти, передані Служби згідно з чинним законодавством.

6.2. Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Служби, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.3. Білозерська міська рада створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників Служби, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.4. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Служби та видатків на її утримання встановлюється рішенням Білозерської міської ради.

6.5 Кошторис і штатний розпис Служби затверджується міським головою.

6.6 Ведення бухгалтерського обліку здійснюється  відділом  обліку та звітності виконавчого комітету Білозерської міської ради.

 

 1. Відповідальність

7.1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених даним Положенням завдань і функцій несе начальник Служби.

7.2. Співробітники Служби у справах дітей Білозерської міської ради є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов’язків у порядку, встановленому законодавством. Ступінь відповідальності працівників Служби встановлюється посадовими інструкціями, затвердженими начальником Служби.

 

 1. Заключні положення

8.1. Припинення діяльності Служби здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Служби всі права та обов’язки переходять до його правонаступників.

8.3. Зміни до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України та набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей

Білозерської міської ради                                              Оксана БОНДАРЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора