Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Білозерської міської ради «Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.06.2016 № 7/14-6 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Білозерської міської тери

Дата: 01.11.2021 15:38
Кількість переглядів: 323

                                         АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Білозерської міської ради

«Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 23.06.2016 № 7/14-6 «Про затвердження ставок орендної плати  за земельні ділянки на території  Білозерської міської територіальної громади»

 

 

І. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

          Рішенням Білозерської міської ради від 23.06.2016 № 7/14-6 зі змінами від 22.02.2018 № 7/40-8 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерська»  та рішенням Нововодянської сільської  ради від 18.06.2020  № VII/48-5 «Про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки на 2021 рік» установлені  розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності в межах та за межами населених пунктів  Білозерської міської ради.

Після проведення перших виборів в об’єднаних територіальних громадах  25.10.2020 року  до складу Білозерської міської територіальної громади увійшла Нововодянська сільська рада.

Тому розроблено проєкт  про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське», які будуть діяти на території м.Білозерське, сел.Бокове, с.Нововодяне, с.Весна, с.Веселе Поле, с.Благодать, с.Первомайське.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належать надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є сільські, селищні, міські ради; інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

Статтею 288 Податкового кодексу України визначено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі, але річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. Разом з тим, цією ж статтею не конкретизовано розмір ставок орендної плати за землю того чи іншого використання.  Крім того, зміст пункту 288.4 статті 288 Кодексу не дає жодних підстав вважати, що чинним законодавством України не передбачено можливості або необхідності встановлення органами місцевого самоврядування фіксованих розмірів орендної плати за землю.

Пунктом 289.1 статті 289 Податкового кодексу України встановлена імперативна норма відповідно до якої, для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Пунктом  9 Типового договору оренди землі, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України №220 від 03.03.2004 передбачено встановлення орендної плати за земельні ділянки  державної та комунальної власності виключно у відсотках від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Постановою Кабінету Міністрів України  №1724 від 13.12.2006 «Деякі питання оренди земель» (додаток 2) в розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена, прийнятий для розрахунку розміру орендної плати, відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Тобто, для розрахунку річного розміру орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності, що фіксується в договорі оренди, необхідне застосування затверджених органом місцевого самоврядування фіксованих ставок орендної плати за землю, установлених у відсотках від нормативної грошової оцінки земель.

Таким чином, установлення в проєкті рішення фіксованих розмірів орендної плати за землю забезпечить єдиний підхід до визначення розміру орендної плати в межах, визначених Кодексом, та недопущення податкової дискримінації відносно орендарів земель комунальної власності.

Плата за землю (земельний податок та орендна плата) є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду бюджету та за підсумками 2020 року складає:

по м. Білозерське становить 657721,31 грн, в тому числі:  земельного податку – 232884,07 грн та орендної плати – 424837,24 грн;

по Нововодянсській сільській раді надійшло 1221144,70 грн, в тому числі– земельного податку – 262180,50 грн, орендної плати – 958964,20 грн.    

Орендна плата за землю є одним з важливих джерел надходжень у складі власних доходів загального фонду місцевого бюджету та за підсумками 2020 року до місцевого бюджету від сплати за оренду земельних ділянок надійшло 1383801,44 грн., з них: по м. Білозерське – 424837,24 грн, по Нововодянській сільській раді – 958964,20 грн.

Станом на 01.10.2021 на території  Білозерської міської територіальної громади зареєстровано 116  платників орендної плати, від яких отримано 1164111,22 грн.

  

Надходження орендної плати до місцевого бюджету у 2020-2021р.

Рік

Обсяг

надходжень орендної плати за землю до бюджету,

грн

в тому числі надходження орендної плати

Питома вага вик, виконання плану,%

з юридичних осіб

з фізичних осіб

грн

питома вага орендної плати за землю у загальному обсязі надходжень %

грн

питома вага

орендної плати за землю у загальному обсязі надходжень,%

1

2

3

4

5

6

7

м. Білозерське

2020

424837,24

71501,09

16,8

353336,15

83,2

94,44

Нововодянська сільська рада

2020

958964,20

655636,7

68,4

119579,13

18,4

102,97

Білозерська міська територіальна громада

Станом на 01.10.2021*

1164111,22

 

643285,99

55,26

520825,23

44,74

75,32

*У зв’язку з добровільним приєднанням Нововодянської сільської ради   з 01.01.2021 по 01.10.2021 до бюджету Білозерської міської територіальної громади надійшли кошти від сплати оренди за землю всіх населених пунктів Білозерської міської ради  та сіл Нововодянської сільської ради(в тому числі за межами населених пунктів).

Орендна плата за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, визначається в договорах оренди землі, укладених з органами державної влади відповідно до положень статті 122 Земельного кодексу України.  

Станом на 01.10.2021 заборгованість зі сплати орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у користуванні суб’єктів господарювання, громадян, юридичних та фізичних осіб становить 381437,14 грн, з них: юридичні особи заборгували 364620,37 грн, фізичні особи – 16816,77 грн.

Обставиною непереборної сили (форс-мажор) на території України в 2020 році стало розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19). Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 були внесені зміни в пункт 524 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а саме:

- не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

При цьому платники плати за землю (крім фізичних осіб), які відповідно до пункту 286.2 статті 286 цього Кодексу подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за податковий період березень 2020 року.

Тобто, в зв’язку з форс-мажорними обставинами (розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19) та введенням карантинних заходів) до місцевого бюджету не надійшло майже 25 тис. грн. орендної плати за землю.

Враховуючи вищезазначене та те, що на законодавчому рівні органи місцевого самоврядування не обмежено в розробленні та прийнятті регуляторних актів, покликаних сприяти розвитку місцевої ініціативи та покращенню взаємодії регуляторних органів із суб’єктами господарювання, виникла необхідність прийняття даного регуляторного акту щодо встановлення ставок  орендної плати за землі комунальної власності на території Білозерсської міської територіальної громади.

 

          Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акту:

 

 

          Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                       

Держава

                   так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

                   так

 

 

 

Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення розміру річної орендної плати за користування земельними ділянками не може бути розв’язана за допомогою будь-яких інших механізмів.

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цей регуляторний акт розроблений з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення і встановлення розмірів річної орендної плати за земельні ділянки, ефективної реалізації повноважень Білозерської міської ради  у сфері земельних відносин, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців Білозерської міської територіальної громади та інших громадян, забезпечення прозорості, доступності інформації про розміри річної орендної плати за землю та наповнення дохідної частини бюджету Білозерської міської територіальної громади.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива1 Залишення існуючої на даний момент ситуації.

Альтернатива не прийнятна, оскільки діючі регуляторні акти не відповідають чинному законодавству в зв’язку зі зміною правового статусу Білозерської міської територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

У зв’язку з добровільним приєднанням Нововодянської сільської ради до Білозерської міської ради, змінився правовий статус на Білозерську міську територіальну громаду, відповідно виникла необхідність прийняття даного регуляторного акту. Забезпечує економічне регулювання земельних відносин, визначає і встановлює розміри орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання, запроваджує ефективну реалізацію повноважень Білозерської міської ради у сфері земельних відносин, стимулює до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива1 Залишення існуючої на даний момент ситуації.

Не вбачається досягнення цілей.

 

Недоотримання надходжень до місцевого бюджету і як наслідок – зменшення коштів на вирішення соціально-економічних, екологічних програм громади тощо.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

Забезпечує економічне регулювання земельних відносин, визначає і встановлює розміри орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання, запроваджує ефективну реалізацію повноважень Білозерької міської ради у сфері земельних відносин, стимулює до викупу земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Прийняття регуляторного акта упорядковує відносини між землекористувачами та органами місцевого самоврядування з питань орендної плати за земельні ділянки. 

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акта, оприлюднення, проведення відстеження його результативності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Не вбачається досягнення цілей.

Відсутність єдиних правових вимог щодо розмірів орендної плати за земельні ділянки, зниження рівня надходжень до місцевого бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

 

Прозорість механізму встановлення річного розміру орендної плати за землю,  можливість впровадження і реалізації програм соціально – економічного розвитку та підвищення рівня соціальних стандартів у зв’язку з надходженнями до місцевого бюджету; участь в обговоренні даного регуляторного акта.

Не передбачені, окрім витрат на розробку документації із землеустрою суб’єктами господарювання та громадянами щодо посвідчення права користування земельною ділянкою (за необхідності).

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

6

110

116

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

5,2 %

94,8%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Не вбачається досягнення цілей.

 

На тому ж рівні.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

 

Прозорість та відкритість дій органу місцевого самоврядування щодо встановлення розміру річної орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання, привабливість та ефективне

використання земельних ділянок, які знаходяться у

користуванні суб’єктів господарювання.

Не передбачені, окрім витрат на розробку документації із землеустрою суб’єктами господарювання та громадянами щодо посвідчення права користування земельною ділянкою (за необхідності) та витрати на ознайомлення із запропонованим регуляторним актом.

 

 

                     

 

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Не вбачається досягнення цілей, не регулює річний розмір орендної плати на території Білозерської міської територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

3

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми, встановлює та регулює розміри річної орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання. Затвердження

регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 Не вбачаються.

Недоотримання місцевим бюджетом надходжень для підвищення рівня соціально-економічних, екологічних  стандартів територіальної громади.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, не відповідає вимогам, пов’язаними із зміною правового статусу Білозерської міської територіальної громади.    

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта.

Прогнозовані надходження від сплати за землю в сумі близько 2851,57 тис. грн. до  місцевого бюджету будуть використані на підвищення рівня соціальних стандартів громади, впровадження і реалізацію програм соціально – економічного розвитку, інших нагальних потреб, при цьому навантаження на громадян та суб’єктів господарювання не збільшуватиметься в зв’язку з фіксованим розміром річної орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання.

Не передбачені, окрім витрат на розробку регуляторного акту, оприлюднення та проведення відстеження його результативності.

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми,

затвердження регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, не відповідає правовим вимогам в зв’язку зі зміною статусу Білозерської міської територіальної громади.

Не застосовується.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акту.

 

Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми, затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, дотримання балансу інтересів громадян, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування - навантаження на громадян та суб’єктів господарювання не збільшуватиметься в зв’язку з фіксованим розміром річної орендної плати за земельні ділянки відповідно до їх функціонального використання.

 

На дію регуляторного акту можливий вплив зовнішніх чинників: ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України; процеси та явища соціально-економічного характеру: прискорення або уповільнення змін економічного зростання; політичні впливи;  загальнодержавні форс-мажорні обставини.

 

       

          

        

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами щодо розв’язання проблеми є:

           - прийняття рішення Білозерської міської ради про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське»;

         - оприлюднення проєкту рішення міської ради про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське» з метою отримання зауважень та пропозицій;

- здійснення організаційних заходів з обговорення проєкту регуляторного акта та пропозицій до нього (за наявності) на засіданні робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- направлення проєкту рішення Білозерської міської ради про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське» на розгляд Державної регуляторної служби України з метою отримання зауважень та пропозицій.

           Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці Білозерської міської територіальної громади користуються не тільки паперовими носіями засобів масової інформації, але й електронною їх версією - рішення міської ради буде оприлюднене на офіційному веб-порталі Білозерської міської ради  www.belozirmvk.gov.ua у розділі регуляторна політика.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання запропонованого рішення про встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки не передбачається, видатки органів податкової служби та органу місцевого самоврядування не зміняться.

Зміни та доповнення до рішення про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське» вноситимуться у разі необхідності, в тому числі за результатами відстеження результативності регуляторного акта та у випадку внесення змін до законодавства України.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту - проєкту рішення про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське»  необмежений, є достатнім для розв’язання проблеми та  досягнення цілей державного регулювання.

Рішення про внесення змін до рішення Білозерської міської ради «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Білозерське»  є обов’язковим для виконання користувачами земельних ділянок на території Білозерської міської ради. Впровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами.

          На дію регуляторного акту можуть негативно вплинути значні темпи інфляції, економічна криза, форс-мажорні обставини загальнодержавного значення тощо.

Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду – з 1 січня    2022 року та має необмежений термін дії.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акту визначені наступні прогнозні статистичні показники:

1. Кількість зареєстрованих платників орендної плати за землю.

2. Кількість діючих договорів оренди землі, в тому числі з фізичними та юридичними особами.

3. Кількість земельних ділянок, переданих рішеннями Білозерської міської ради  в оренду, в тому числі фізичним і юридичним особам на момент проведення відстеження.

4. Сума надходжень до місцевого бюджету від сплати орендної плати за земельні ділянки, в тому числі фізичними та юридичними особами.

5. Загальна сума заборгованості зі сплати орендної плати за земельні ділянки в розрізі фізичних та юридичних осіб.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Для проведення відстеження буде використана інформація фінансового відділу Білозерської міської  ради, управління земельних ресурсів виконавчого комітету Білозерської міської ради  та аналітичні показники Головного управління ДПС у Донецькій області.

 

 

 

Секретар міської ради                                         Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

Додаток 1  до аналізу впливу регуляторного акту

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

2

Консультації (в телефонному та усному режимі)

10

Обговорення  змін до проєкту рішення міської ради, у частині встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки за видами цільового призначення земель. Отримання інформації про встановлення ставок орендної плати  на 2022 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок орендної плати на рівні запропонованих,  надано пропозиції  щодо вдосконалення розробленого проєкту акта.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у липні-вересні  2021 року.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 116 (одиниць), (кількість суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність на території Білозерської міської ради у 2020 бюджетному році та від яких надходили податки до міського бюджету) у тому числі малого підприємництва 6 (одиниці) та мікропідприємництва 110 (одиниць)

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

0

0

0

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116

-

-

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

36,11

0

0

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

36,11

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

72,22

0

0

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116

-

-

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

8377,52

0

0

 

Примітка. Для розрахунку використано: згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» - мінімальна заробітна плата 6000,00 грн., в погодинному розмірі 36,11 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги  регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не  передбачаються.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва.

 

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8377,52

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

8377,52

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

8377,52

0

 

5. Розроблення  коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На основі аналізу статистичних даних, що використані виконкомом Білозерської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для  малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що ґрунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акту, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

 

 

 

 

Секретар міської ради

Вікторія ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора