Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції

Дата: 03.11.2021 09:18
Кількість переглядів: 316

ПРОЕКТ: вноситься  спеціалістом виконкому з економічних питань  Асєєвою І.В.

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від ________   № 8/______ 

м.Білозерське

 

Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання плати за   оренду майна комунальної власності Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції

                          

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, вдосконалення організації договірно-майнових відносин,   відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Методику розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України 28.04.2021 № 630 та пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити відповідно до норм діючого законодавства України  Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції.
  2. Рішення Білозерської міської ради від 21.03.2013 № 6/39-17 «Про перегляд Методики розрахунку і порядку використання плати за   оренду майна комунальної власності територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради», вважати таким, що втратило чинність.

     3. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА)  вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської  міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

     4. Дане рішення набуває чинності  з _______ 2022 року.

     5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію для визначення грошового навантаження на платників орендної плати.

     6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з       питань планування, бюджету і фінансів (ФЕДЬКО), заступника Білозерського міського го­лови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  ПРОКОФ’ЄВ М.Л.

 

 

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

 

 

Додаток 1

до рішення 

Білозерської міської ради

від _________ р  № 8/________  

 

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати

за оренду  комунального  майна

 

  1. Методику  і  порядок розроблено з метою створення  організаційно-економічного  механізму  справляння  плати за оренду будівель, споруд, приміщень та окремого  індивідуально – визначеного майна комунальної власності територіальної  громади  міста Білозерське.

2. Методика визначає  механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов’язаних  з орендою майна, що належить до комунальної власності міста Білозерське.

3. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди  між орендодавцем та орендарем.

4.  До плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладеного договору зобов’язується надавати орендарю балансоутримувач.

5.  Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна орендарями, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) та іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір річної орендної плати, гривень;

 

Фото без опису

- вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

Фото без опису

- орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 (у разі укладення договору з орендарем відповідно до статті 15 Закону) або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше) або пунктом 14 цієї Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна.

7. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір місячної орендної плати, гривень.

У разі коли між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

8. Розмір добової орендної плати розраховується на основі розміру місячної орендної плати з розрахунку кількості днів у місяці фактичного користування за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір добової орендної плати, гривень;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

9. Розмір погодинної орендної плати за об’єкт оренди розраховується на основі розміру добової орендної плати із розрахунку 24 години на добу за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір погодинної орендної плати;

 

Х

- кількість днів у місяці фактичного користування.

У разі коли погодинна орендна плата припадає на вихідний або святковий день, у такі дні орендна плата нараховується за повну добу.

10. Розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір річної орендної плати за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи, гривень;

 

Фото без опису

- вартість основних засобів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

Фото без опису

- вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на дату оцінки об’єкта оренди (без урахування податку на додану вартість), гривень;

 

Фото без опису

- орендна ставка за використання об’єкта оренди, визначена згідно з додатком 2.

11. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди за єдині майнові комплекси, їх відокремлені структурні підрозділи визначається за формулою:

Фото без опису

де

Фото без опису

- розмір місячної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень.

Форма розрахунку орендної плати за базовий місяць наведена у додатку 3.

Якщо між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі майна минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

12. Результати незалежної оцінки майна чинні протягом 12 місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачено у звіті про оцінку майна.

13. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1 гривні встановлюється таким орендарям:

органам державної влади, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з державного бюджету;

органам місцевого самоврядування для розміщення центрів надання адміністративних послуг;

казенним підприємствам, що утворилися у результаті реорганізації державного закладу охорони здоров’я;

Національному банку щодо майна, яке було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність, з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового обігу;

Пенсійному фонду України та його органам;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з державного бюджету;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, які повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, або заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, трудовими і журналістськими колективами, а також реформованим друкованим засобам масової інформації та редакціям відповідно до Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”.

Орендна плата у розмірі 1 гривні для орендарів, зазначених в абзаці восьмому цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

14. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди.

15. Розмір місячної орендної плати у розмірі 1 гривні за 1 кв. метр занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 183 Порядку, на підставі рішення орендодавця, прийнятого відповідно до пункту 191 Порядку, орендарям, які отримали таку пам’ятку в довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 183-191 Порядку.

16. Встановлення орендної плати здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” для:

суб’єктів господарювання, передбачених частиною другою статті 15 Закону;

підприємств, установ, організацій, включених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або рішень представницьких органів місцевого самоврядування, до переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, - у разі встановлення орендної плати на рівні нижчому, ніж визначено пунктом 52 Порядку.

17. Якщо орендна плата визначена на підставі цієї Методики (крім пункту 13 цієї Методики) або абзацу четвертого частини сьомої статті 18 Закону (орендна плата за базовий місяць) і при цьому між датою визначення орендної плати за базовий місяць і датою підписання акта приймання-передачі минуло більше ніж один повний календарний місяць, розмір орендної плати за перший місяць оренди встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції у місяцях, що минули з дати визначення орендної плати за базовий місяць.

18. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень - грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень - грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалася у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 13 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції.

19. У разі оренди дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати встановлюється на рівні 12 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цій Методиці, застосовуються правила міжнародного договору України.

                                                                                               

                                                                                                                      Додаток 1 до Методики

 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

 

№ п/п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням                     

  Орендна  ставка,                                                відсотків

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів                                            

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти                                   

45

3

Розміщення:                                       

 

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів                              

40

 

ресторанів з нічним режимом роботи                

40

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї                               

40

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет                                               

30

 

антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

18

4

Розміщення:

 

 

виробників реклами                                

30

 

салонів краси, саун, лазень, соляріїв, кабінетів масажу                                         

30

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів       

30

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності                                        

25

6

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів    

22

7

Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості              

21

8

Розміщення:

 

 

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів                                 

20

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів            

20

 

приватних закладів охорони здоров'я                

20

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики                                        

20

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець                                        

20

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

18

 

редакцій засобів масової інформації:              

20

 

рекламного та еротичного характеру              

20

 

тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення                                       

20

9

Розміщення:

 

 

складів, крамниць-складів, магазинів-складів               

15

 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків     

18

 

торговельних об'єктів з продажу:                  

 

 

непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

18

 

промислових товарів, що були у використанні     

18

 

автотоварів

18

 

відео- та аудіо продукції                       

18

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту                              

17

11

Розміщення:

 

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей                                

18

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій   

15

 

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи             

15

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини                                        

15

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль              

15

 

офісних приміщень                                 

15

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів                            

15

12

Розміщення:

 

 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях                                              

13

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин                                 

13

13

Розміщення:                                      

 

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)        

12

14

Розміщення:

 

 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе              

12

 

аптек, ветеринарних аптек                                

12

 

приватних навчальних закладів                     

10

 

шкіл

12

 

курсів з навчання водіїв автомобілів        

12

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами                        

10

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

12

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

10

 

редакцій засобів масової інформації,       

10

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі                                      

12

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари                                   

9

17

Розміщення:

 

 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи                  

12

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи                     

12

18

Розміщення:                                      

 

 

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;      

7

 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів                    

7

 

фотоательє 

10

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні                            

9

20

Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення:

  • хімчисток;
  • перукарень  
  • майстерень з ремонту одягу 
  • майстерень з ремонту взуття
  • майстерень з ремонту годинників
  • пралень загального користування

                      

9

21

Розміщення:

 

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи                                    

6

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи                                      

6

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку           

6

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень             

6

 

майстерень з ремонту електропобутових товарів     

5

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів                  

6

22

Розміщення:

 

 

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів

5

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді           

5

 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету                      

5

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою                       

5

 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги    

5

23

Розміщення:                                      

 

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та на промислових об’єктах                                        

4

 

громадських вбиралень                             

9

 

камер схову та підсобних приміщень  для громадян                                       

15

23

Розміщення:

 

 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами                                  

18

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги      

18

 

майстерень художників, скульпторів, народних

3

 

органів місцевого самоврядування                  

3

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних         

3

24

Розміщення:                                      

 

 

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення       

5

 

бібліотек, архівів, музеїв                       

2

 

дитячих молочних кухонь                            

2

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян                   

2

25

Розміщення:                                      

 

 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів                                      

1

 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів                      

1

26

Розміщення транспортних підприємств з:           

 

 

перевезення пасажирів                             

15

 

перевезення вантажів                              

18

27

розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, благодійних організацій та релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

 

не більш як 50 кв. метрів                         

4

 

понад 50 кв. метрів                               

7

28

Розміщення  громадських об’єднань осіб з інвалідністю на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності:

 

 

не більш як 100 кв. метрів                         

1

 

понад 100 кв. метрів                               

7

29

Інше використання нерухомого майна               

15

30

Розміщення більярду

30

31

Розміщення класів з вивчення іноземних мов

10

32

Розміщення цеху з виробництва метало-пластикових вікон

15

33

Розміщення майстерень по повірці та ремонту лічильників

15

34

Розміщення цехів кондитерського виробництва

15

35

Розміщення адмінприміщень підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

8

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       Вікторія Шотт

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Додаток 2  до Методики

                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО
Уповноважена особа орендодавця
__________________________

___ ____________ 20__ року

МП (у разі наявності)

РОЗРАХУНОК
орендної плати за базовий місяць

Майно перебуває на балансі ____________________________________________________
      (найменування балансоутримувача)

 

Порядковий номер

Назва та місцезнаходження об’єкта оренди

Площа об’єкта оренди, кв. метрів

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на
___ _________ 20___ року

Орендна ставка*, відсотків

Орендна плата за базовий місяць

назва місяця, рік

орендна плата без урахування податку на додану вартість**, гривень

 

________
* Орендна ставка визначається на підставі цільового призначення згідно із додатками 1 або 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630.

** Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог законодавства.

 

 

Уповноважена особа орендаря

___________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові за наявності)

МП (у разі наявності)

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора