Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлін

Дата: 03.11.2021 14:10
Кількість переглядів: 218

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту  рішення Білозерської міської ради

«Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання плати за   оренду майна комунальної власності Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції»

 

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, зі змінами.

 

Визначення проблеми

Верховною Радою України прийнято Закон України від 03 жовтня 2019 року № 157- ІХ «Про оренду державного та комунального майна України» (далі – Закон), який введено в дію у повному обсязі з 01 жовтня 2020 року.

Частиною 2 статті 17 Закону, визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується Кабінетом Міністрів України щодо державного майна та представницькими органами місцевого самоврядування - щодо комунального майна.

З метою врахування вимог Закону та створення умов для визначення економічно обгрунтованого розміру коштів отриманих в рахунок орендних платежів, що будуть перераховуватися до відповідних балансоутримувачів чи органу управління комунальним майном, розроблено методику розрахунку орендної плати за комунальне майно.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава,

територіальна громада

                      Так

 

Суб’єкти господарювання

Так

 

у тому числі суб’єкти малого

підприємництва

Так

 

 

 1. Цілі регулювання.

Методика розрахунку орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності розроблений з метою забезпечення вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року

157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та створення єдиного підходу при визначенні орендної плати для майна, що буде передаватися в оренду без аукціону, належного правового оформлення орендних правовідносин.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Альтернатива 2

залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з невідповідністю вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного

та комунального майна»

 

Альтернатива 3

прийняття запропонованого акта.

Цей вихід є актуальним та адекватним для ситуації, що склалася, та відповідає вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (територіальної  громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невідповідність вимогам Закону України від 03

жовтня 2019 року № 157-ІХ

«Про оренду державного та комунального майна»

Альтернатива 2

Відсутні

Невідповідність вимогам

Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та

комунального майна»

Альтернатива 3

Виконання Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (договорів оренди), одиниць

-

-

2

27

29

Питома вага групи у загальній кількості,

відсотків

-

-

6,9

93,1

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива1

Відсутні

Невідповідність вимогам Закону

України від 03 жовтня 2019 року №

 

 

 

157-ІХ «Про оренду державного та

комунального майна»

Альтернатива 2

Відсутні

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та

комунального майна»

Альтернатива 3

Виконання Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного                       та комунального майна».

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива1

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»

Альтернатива 2

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»

Альтернатива 3

Відсутні

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива1

1

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та

комунального майна

Альтернатива 2

1

Невідповідність вимогам Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та

комунального майна

Альтернатива 3

4

Виконання Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна».

Створення єдиного підходу щодо визначення орендних платежів, що передається в оренду без аукціону.

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця

 

 

 

 

альтернативи у рейтингу

Альтернатива1

Відсутні

Невідповідність вимогам Закону України від 03

жовтня 2019 року № 157-ІХ

«Про оренду державного та комунального майна»

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки суперечить

чинному законодавству

Альтернатива 2

Відсутні

Невідповідність вимогам Закону України від 03

жовтня 2019 року № 157-ІХ

«Про оренду державного та комунального майна»

Такий альтернатив- ний варіант не змінює ситуацію.

Альтернатива 3

Виконання Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ

«Про оренду державного та комунального майна».

Відсутні

Запропонований проект рішення є найбільш результативним для визначених цілей

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію

запропонованого регуляторного акта

Альтернатива1

Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується

зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2

Ситуація залишається без змін, проблема не вирішується

зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 3

Запропонований проект рішення розв’язує визначену проблему

зовнішні чинники відсутні

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти міською радою рішення Про затвердження Методики розрахунку  і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції»

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У зв'язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва М-тест (додаток 1 до аналізу регуляторного впливу).

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

    • ефективність розробленого механізму;
    • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акту;

-     кількість нових та пролонгованих договорів оренди комунального майна, з яких отримано орендну плату розраховану на підставі даної методики.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: надходження до бюджету, кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься через рік після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    Вікторія ШОТТ

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “12” липня 2021 р. по “12” серпня 2021 р.

 

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів,

науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Усні      запити     та     телефонні консультації

4

Отримання від орендарів зауважень та пропозицій до проєкту рішення, а також даних щодо:

- витрати часу на отримання інформації про регулювання, оформлення електронного листа, проведення платежів, на транспорт, вивчення документації;

- грошових витрат на обслуговування банку (% банка), на транспорт, заробітну плату.

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 29 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 2 (одиниць) та мікро  підприємництва - 27 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Розрахунок вартості 1 людино-години:

для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 2021 року становить 6000 гривень в місяць або 36,11 гривні за годину. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

 

 

 

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

 

сплата орендної плати за рік СПД, на яких поширюється регулювання акту (із розрахунку середньої щомісячної о/плати на 1орендаря -  1652,54 грн.)

19830,48

19830,48

99152,40

6

Разом, гривень

19830,48

19830,48

99152,40

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

29

 

8

Сумарно, гривень

575083,92

Х

2875419,60

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації             про             вимоги регулювання:

витрати часу на отримання інформації про регулювання

1 година * 36,11 (чол./год) = 36,11 грн.;

а) реєстрація орендаря в електронній торговій системі для продовження договірних відносин):

15 хв. * 36,11 (чол./год) = 9,03 грн

Разом в перший рік 45,14 грн

 

 

 

 

 

 

45,14

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

45,14

 

б) подання заяви в електронному кабінеті на продовження договірних відносин

15 хв. * 36,11 (чол./год) = 9,03 грн.

разом в перший рік 9,03 грн.

9,03

0

9,03

 

в) подання додаткової документації (при необхідності), в т.ч. проїзд транспортом, витрати часу 1 година 1 роб.год. * 36.11 (чол./год) = 36,11 грн.

проїзд в обидві сторони 30 грн.

разом 66,11 грн.

разом в перший рік  66,11 грн

66,11

0

9,03

 

оформлення та підписання документів ), в т.ч. проїзд транспортом, витрати часу 1 година:

1 роб.год. * 36.11 (чол./год) = 36,11 грн.

проїзд в обидві сторони 30 грн.

разом 66,11 грн.

разом в перший рік  66,11 грн

 

 

 

 

66,11

 

 

 

 

0

 

 

 

 

66,11

10

Процедури організації виконання

вимог регулювання

0

0

0

 

витрати на проведення платежів (обслуговування банку, % банка, але не менше 20 грн.), а також витрати робочого часу (15 хв.):

15 хв. * 36,11 (чол../год) = 9,03 грн

разом 29,03 грн. на місяць разом за рік 348,36 грн.

348,36

0

1741,8

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення

процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

534,75

Х

1871,11

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

29

0

29

16

Сумарно, гривень

15507,75

Х

54262,19

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб`єктів малого та

мікро-підприємництв)

 

 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

 

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

 

 

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання (занесення інформації

до бази даних)

 

 

0,5 год.

 

 

29,5

 

 

1

 

 

29

 

 

427,75

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що

перебуває у сфері регулювання

 

 

 

 

 

 

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про

порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

 

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення

вимог регулювання

 

 

 

 

 

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами

господарювання

 

 

 

 

 

0

6. Підготовка звітності за результатами

регулювання

 

 

 

 

 

0

7. Інші адміністративні

процедури (уточнити):

6 год =

29,5

1

29

5133,0

прийняття, реєстрація

15 хв +

 

 

 

 

 

Процедура регулювання суб`єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для

суб`єктів малого та мікро-підприємництв)

 

 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

 

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

 

 

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

заяви, передача виконавцю перевірка наданого пакету документів за умови виявлення

недоліків повернення на доопрацювання разом з супровідним листом

Оформлення відмови у разі наявності підстав підготовка проекту відповідного рішення (наказу) та його візування

підготовка додаткової угоди (договору)

 

 

2 год. +

 

 

30 хв +

 

 

30 хв +

 

 

30 хв +

 

 

2 год.

 

 

 

 

видача орендарю пакету документів з примірником прийнятого рішення та супровідним

листом, або листа з відмовою.

 

 

15 хв.

 

 

 

 

здійснення працівником контролю за виконання умов

договору

 

 

2,5 год.

 

29,5

 

 

1

 

29

 

 

2138,75

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

7699,50

Сумарно за п’ять років

38497,5

Примітка: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням середньої оплати праці однієї години роботи головного спеціаліста управління економічного розвитку міської ради, яка станом на 01 червня 2020 року складає 6000,0 грн.

 1. Розрахунок           сумарних   витрат   суб’єктів   малого   підприємництва,  що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років, грн

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

575083,92

2875419,60

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років, грн

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

15507,75

54262,19

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

590591,67

2929681,79

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

7699,50

38497,50

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

598291,17

2968179,29

 

 1. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту забезпечить орендарям гарантоване право на оренду комунального майна згідно чинного законодавства, стабільність їх господарської діяльності, збереження робочих місць, а також отримання доходів від своєї діяльності та створення належних умов для себе і членів своєї родини. Тому зазначений проєкт не потребує розробки корегуючих (пом'якшувальних) заходів.

 

 

Секретар міської ради                                                                       Вікторія ШОТТ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора