A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

Дата: 05.11.2021 08:50
Кількість переглядів: 289

ПРОЕКТ: вноситься  спеціалістом виконкому з економічних питань  Асєєвою І.В.

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

Від  _________р.   № 8/______

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у відповідності до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого Наказом Фонду державного майна України 31.12.2015  № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України 16.01.2018 № 47), в зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, врегулювання організаційних і майнових  відносин, пов’язаних з  оцінкою майна спільної власності Білозерської міської територіальної громади, міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

        

  1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності  Білозерської міської територіальної громади в новій редакції  згідно з додатком 1.
  2. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА)  вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської  міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.
  3. Рішення міської ради від 18.10.2011 № 6/14-7 «Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальної  громади міста Білозерське» вважати таким, що втратило чинність.

          3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з       питань планування, бюджету і фінансів (ФЕДЬКО).

 

 

 

Білозерський міський голова                                         Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

 

Додаток

до рішення   міської ради

                                                                                          __________ № 8/_______

 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності  Білозерської міської територіальної громади

 

          1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності) у випадках, коли замовником незалежної оцінки майна виступає Білозерська міська рада  і у інших випадках, визначених законодавством.

         

          2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

          суб’єкти оціночної діяльності – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”; 

          претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради;

          учасник конкурсупретендент, якого допущено до участі в конкурсі;

          конкурсна документаціяконкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна ;

          конкурсна пропозиціяпропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

          підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

          3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), склад якої затверджено рішенням міської ради.

         4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

          - скликає засідання комісії;

          - головує на засіданнях комісії;

          - дає доручення, обовязкові для виконання членами комісії;

          - організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

          - підписує документи щодо роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності;

          -  представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

          

          5. Секретар комісії:

         

          - забезпечує виконання доручень голови комісії;

          - готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

          - оформляє протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності.

           6. На період довготривалої відсутності голови комісії та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії.

         

          7. До повноважень комісії належать:

         

          - підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

          - забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради інформації про оголошення конкурсу;

          - підготовка для розгляду комісією інформаційної довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів;

          - розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою зясування їх повноти і відповідності пункту 10 цього Положення;

          - підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу.

         

          8. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є:

         - наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого здійснюватиме переможець конкурсу  та свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;

         - перелік оцінювачів, яких претендент додатково залучає за цивільно-правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

         

           - наявність досвіду субєкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;

         - наявність зауважень з боку органів приватизації до звітів про оцінку майна, складених претендентом, а також оцінювачами, яких він залучає до надання послуг з оцінки за їх письмовою згодою, за підсумками їх рецензування.

         

 

Підготовка до проведення конкурсу

         

          9 Інформацію про об’єкт оцінки для визначення вартості майна спільної власності територіальної громади /мета проведення незалежної оцінки,  назва об’єкта оцінки,  місцезнаходження об’єкта оцінки/  до комісії подає виконавчий комітет Білозерської міської ради.

          10. Інформація про проведення конкурсу повинна містити:

         

          - дату, час і місце проведення конкурсу;

          - відомість про об’єкт оцінки;

          - кінцевий термін подання документів;

          - термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

          - перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

          - кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

          - місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів.

          11. Інформація про проведення конкурсу розміщується на web-сторінці Білозерської міської  ради за 14-30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. 

          12. Претенденти подають до комісії конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

         

          До підтвердних документів належать:

          - заява про участь у конкурсі;

          - копія установчого документа претендента;

          - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;

          - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

          - копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

          - інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

          Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і повинна містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,  а також терміну їх виконання, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

          13. Конкурсну документацію слід подавати до комісії  не пізніше як за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

          14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

Порядок проведення конкурсу

         

          15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

         

          16. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

         

          17. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформацію про кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

         

          18. Під час вибору переможця конкурсу враховується:

          - кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

          -   досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

          - досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об’єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності;

          -  запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

          - кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

  •    кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна.

          19. Рішення комісії приймається шляхом голосування.

          Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то голос голови комісії визнається вирішальним.

          Секретар комісії на засіданні комісії веде протокол

         20. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.         

 

          21. Комісія стосовно кожного обєкта оцінки за результатами голосування визначає учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.

 

Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

          22. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

         23. У пятиденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

          24. Інформація про результати конкурсу розміщується на web-сторінці Білозерської міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора