A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 18.10.2011 № 6/14-7 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної влас

Дата: 05.11.2021 09:02
Кількість переглядів: 177

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

I. Визначення проблеми

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради та  відсутності затвердженого Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки вартості майна спільної власності територіальної громади міста Білозерське (далі — Положення), передбачається розв'язання проблеми шляхом державного регулювання.

Дана проблема виникла через законодавчу неврегульованість питання щодо конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності.

Ця проблема є надзвичайно важливою, оскільки для передачі в оренду майна спільної власності потрібно проведення його оцінки кваліфікованими суб'єктами оціночної діяльності, яких зараз залучити неможливо через відсутність затвердженого Положення  у зв’язку з утворенням Білозерської міської територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава

-

+

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

-

Вказану проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. На теперішній час відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему.

II. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є затвердження Положення з метою врегулювання питання залучення суб'єктів оцінювання щодо здійснення оцінки майна спільної власності.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Визначено наступні прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

Неможливість залучення суб'єктів оціночної діяльності.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

Дасть можливість  залучати суб'єктів оціночної діяльності, проводити оцінку майна спільної власності та передавати його в оренду.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид   альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

Дасть можливість  залучати суб'єктів оціночної діяльності, проводити оцінку майна спільної власності та передавати його в оренду.

Наявні витрати на оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

Відсутні.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

 

  Малі

 

   Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

26

72

98*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

26,5

73,5

        Х 

*Джерело: Оскільки участь у конкурсному відборі може взяти будь-який із зареєстрованих в Україні суб'єктів оціночної діяльності, взято дані Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності по Донецькій області, який веде Фонд державного майна України.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

Можливість участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності та виконання робіт з оцінювання майна, отримання оплати за виконану роботу.

Витрати на підготовку пакету документів для участі у конкурсі.

Розрахунок впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, оскільки на вказані категорії суб'єктів господарювання положення акта впливу не матимуть.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. “Відсутність державного регулювання” Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

Альтернатива 2. “Затвердження Положення” Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

0

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснення вибору оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

1

Проблема продовжуватиме існувати, цілі державного регулювання не будуть досягнуті.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

4

Проблема буде вирішена, цілі державного регулювання будуть досягнуті.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

Відсутні.

Відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

Дасть можливість залучення суб'єктів оціночної діяльності до робіт з оцінки майна спільної власності, можливість участі суб'єктів господарювання у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності та подальшого виконання робіт з оцінки та отримання за них оплати.

Витрати на оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності, витрати майбутніх конкурсантів на підготовку пакету документів.

Дасть змогу досягти цілей державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Відсутність державного регулювання.

На підставі викладеного можна дійти висновку, що ця альтернатива є неприйнятною.

Вплив зовнішніх факторів відсутній.

Альтернатива 2

Затвердження Положення.

У разі прийняття акта забезпечується досягнення наведених у цьому аналізі цілей.

Вплив зовнішніх факторів відсутній.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Визначену проблему передбачається розв'язати шляхом затвердження Положення та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з бюджетів різних рівнів.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

Вплив на суб'єктів малого та мікро- підприємництва розраховано за допомогою М-Тесту (додається).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Проєкт регуляторного акту набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Строк дії регуляторного акту необмежений у часі. Разом з тим,  може зазнавати змін у разі майбутніх змін у законодавстві, що впливає на регуляторний акт.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності Положення основними показниками результативності визначено:

кількість суб'єктів оціночної діяльності, які подали документи для участі в конкурсі;

кількість суб'єктів оціночної діяльності, яких визначено переможцями в конкурсі;

витрати з бюджетів різних рівнів на оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності;

середня вартість робіт з оцінювання.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься виконкомом Білозерської міської ради.

Результативність відстежуватиметься шляхом проведення аналізу документів за результатами проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності та іншої документації.

Для відстеження використовуватимуться дані документації, яка оформлюється за результатами проведення конкурсів та іншої документації.

Базове, повторне, періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відповідно до статті 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

Секретар міської ради                                                                   Вікторія ШОТТ 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 13 жовтня 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Круглий стіл: “Положення про конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальної громади м. Білозерське: затвердження та порядок реалізації”

2

Проведено обговорення проєкту акта та роз'яснено основні його положення. Під час обговорення зауважень та пропозицій стосовно положень регуляторного акта не надходило. Суб'єкти господарювання в цілому позитивно оцінили зміст проєкту регуляторного акта.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 98 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 26 (одиниць) та мікропідприємництва 72 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Середня кількість сторінок, необхідних для копіювання (23) та конверт для подання пропозиції (1)

 42,00 грн

 

(23х1,50 грн+1х7,50 грн)

 

 

42,00 грн

 

 

210,00 грн

6

Разом, гривень

42,00

Х

210,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

98 (або бажаючі взяти участь у конкурсі)

8

Сумарно, гривень

4116

Х

20580

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

47,62 грн

(1 год х 47,62)

Витрати відсутні (ознайомлення здійснюється одноразово)

Не передбачені

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

робота, пов'язана з ксерокопіюванням та підготовкою пакета документа

71,43 грн

(1,5 год х 47,62)

71,43

357,15

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

119,05

Х

357,15

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2880

16

Сумарно, гривень

11666,90

Х

35000,00

Здійснено розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для Куп'янської районної державної адміністрації Харківської області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури: 

-

-

-

-

-

підготовка та організація проведення конкурсу 

4

47,62

2

1 (конкурс готується один для всіх, а не для кожного окремого суб'єкта)

380,96

прийом заявок

0,5

47,62

2

98

(або бажаючі взяти участь у конкурсі)

4666,76

проведення конкурсу

2

47,62

2

1

(конкурс проводиться один для всіх, а не для кожного окремого суб'єкта)

190,48

оформлення результатів конкурсу

4

47,62

2

1

(конкурс проводиться один для всіх, а не для кожного окремого суб'єкта)

380,96

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

5619,16

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

28095,80

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

4116

20580

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

11666,90

35000,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

15782,90

55580,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

5619,60

28095,80

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

21402,50

83675,80

 

Секретар міської ради                                                              Вікторія ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора