A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) приватної та комунальної власності у нежилі на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

Дата: 12.11.2021 13:47
Кількість переглядів: 294

ПРОЕКТ: вноситься  спеціалістом виконкому з економічних питань  Асєєвою І.В.

 

 

 

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від ________   № 8/______ 

м.Білозерське

 

Про затвердження  Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) приватної та комунальної власності у нежилі на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

                          

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою впорядкування механізму переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі,   відповідно до Житлового кодексу України,  Цивільного кодексу України, законів України «Про приватизацію  державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету і фінансів, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок переведення жилих будинків (жилих приміщень) приватної та комунальної власності у нежилі на території Білозерської міської територіальної громади, що знаходиться в управлінні Білозерської міської ради в новій редакції згідно з додатком 1.

2.Рішення Білозерської міської ради від 21.08.2014 № 6/63-8 «Про затвердження  Порядку переведення житлових будинків (житлових приміщень) приватної та комунальної власності у нежилі на території міста Білозерське», вважати таким, що втратило чинність.

     3. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА)  вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської  міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

     4. Дане рішення набуває чинності  з моменту опублікування.

    5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію для визначення  можливості та доцільності переведення житлових приміщень до розряду нежитлових.

     6.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту   (РЯБЧЕНКО).

 

 

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

 

Додаток 1

до рішенням міської ради

від ________№  8/_____

 

Порядок

переведення жилих будинків (жилих приміщень) приватної та комунальної власності у нежилі на території  Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

 1. Загальні положення

 

           Порядок переведення жилих будинків (жилих приміщень) приватної та  комунальної власності  у нежилі на території  Білозерської міської територіальної громади (надалі – Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу України, Законів   України  «Про  приватизацію  державного житлового фонду», «Про  об'єднання   співвласників багатоквартирного будинку», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92р.№572, наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.05р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», ДБН В .2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», Положення про порядок обстеження стану   жилих будинків з метою встановлення      їх  відповідності  санітарним   і   технічним  вимогам  та  визнання  жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання,   затвердженого   постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.04.84 N 189 і поширюється  на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на території  Білозерської міської територіальної громади, незалежно від форм власності та балансової  належності.

  1. Порядок встановлює процедуру :

1.1.1. Переведення жилих будинків (жилих приміщень), які перебувають у комунальній або приватній власності, у нежилі для подальшого використання цього будинку (приміщення) в інших цілях;

1.1.2. Переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі, які перебувають у приватній власності, для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності.

  1. У цьому Порядку  терміни вживаються у такому значенні:

Замовник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має намір переведення житлового будинку чи житлових приміщень в нежитлові, переведення нежитлових приміщень і нежитлових будинків до житлового фонду та подала відповідну заяву.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного в ній проживання

 Квартира  — комплекс взаємопов’язаних приміщень,  що використовуються для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу, який включає: основні приміщення - житлову (житлові) кімнату та допоміжні приміщення - кухню, ванну кімнату (душову), туалет (або суміщений санвузол), а також передпокій, комору чи вбудовану шафу.

Суміжні квартири - квартири, які мають спільні огороджувальні конструкції по периметру квартири (внутрішні перегородки, плити перекриття).

 Житлове приміщення (житлова кімната) – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання.

Нежитлове приміщення – приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду.

Житлово-будівельний кооператив  -  юридична  особа,  утворена
фізичними та/або юридичними особами,  які добровільно  об'єдналися
на  основі  об'єднання  їх  майнових  пайових внесків для участі в
будівництві або  реконструкції   житлового  будинку  (будинків)  і
наступної його (їх) експлуатації.

Реконструкція - перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів та/або функціонального призначення, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

Реконструкція жилого  будинку  -  комплекс будівельних робіт,
спрямованих  на поліпшення  експлуатаційних  показників  приміщень
житлового  будинку  шляхом  їх  перепланування  та переобладнання,
надбудови,  вбудови,  прибудови  з   одночасним   приведенням   їх
показників відповідно до нормативно-технічних вимог.

Перепланування - до елементів перепланування жилих  приміщень 

належать:  перенесення  і  розбирання  перегородок,  перенесення і 

влаштування  дверних  прорізів,  улаштування  і   переустаткування 

тамбурів,    прибудова   балконів   на   рівні   перших   поверхів 

багатоповерхових будинків. 
 Переобладнання  -   улаштування    в    окремих     квартирах 

багатоквартирних   будинків  індивідуального  опалення  та  іншого 

інженерного обладнання,   перенесення нагрівальних, сантехнічних і 

газових приладів; влаштування  і переустаткування туалетів, ванних 

кімнат, вентиляційних каналів. 

  

  1. Житлові приміщення, відносно яких  вирішується питання щодо переведення із житлового  у нежитловий фонд, повинні відповідати таким умовам:

- перебувати в  комунальній власності;

-  перебувати в приватній власності;

- визнання в установленому законодавством порядку житлового будинку, житлового приміщення непридатним для проживання;

- зміни функціонального призначення житлового будинку, житлового приміщення;

- наявності волевиявлення власника житла;

- розташування такого приміщення на першому поверсі або вище за можливості облаштування окремого входу (виходу) до такого приміщення, а також за умови, що приміщення, розташовані безпосередньо під ним, нежитлові;

- за наявності письмової згоди на переведення житлових приміщень у нежитлові, наданої заінтересованими особами (співвласниками, особами, що проживають у таких та суміжних приміщеннях, та чиї майнові або немайнові права та інтереси можуть бути порушені);

- наявності висновків державних органів відповідно до закону з питань переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові.

 Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та навпаки здійснюється органами місцевого самоврядування на підставі письмової заяви власника відповідного приміщення або підприємства, установи чи організації, у господарському віданні чи оперативному управлінні яких перебуває відповідний житловий фонд.

У разі коли співвласниками приміщень є діти або недієздатні особи, переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові приміщення та навпаки здійснюється відповідно до закону за згодою органів опіки та піклування.

 Переведення придатних для проживання житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові, а також виключення житлових будинків (їх частин), квартир у багатоквартирних житлових будинках із складу житлового фонду у відпоідності до Житлового Кодексу, не є підставою для надання їх власнику іншого житла.

 Власник приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржувати до суду відмову в наданні дозволу або винесенні рішення про переведення житлових приміщень у нежитлові та навпаки.

 Порядок переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та навпаки визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

 

1.4 У цокольному, першому, другому, третьому і вище поверхах житлових будинків допускається розміщувати вбудовані і вбудовано-прибудовані приміщення громадського призначення, за винятком об’єктів, які негативно впливають на людину.

При новому будівництві допускається розташування вбудованих і вбудовано-прибудованих  приміщень громадського призначення вище третього поверху за умови виділення їх в окремий протипожежний відсік.

Допускається розташування в житлових будинках вбудованих і вбудовано-прибудованих підприємств харчування (закладів ресторанного господарства) з кількістю місць не більше 250 за умови відокремлення від житлової частини будинків протипожежними  перегородками (перекриттями) та мати  окремі ( як гостьові, так і технологічні) входи ззовні. Виробничі та холодильні приміщення слід відокремлювати від житлових приміщень звуко- та віброізоляційними матеріалами.

Допускається розташування в житлових будинках вбудованих і вбудовано-прибудованих груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку за умови улаштування окремих виходів назовні. Допускається розташування ясел-садків у вбудовано-прибудованих приміщеннях першого-другого поверху житлових будинків не нижче ІІ ступеня вогнестійкості за умови виділення в окремий потипожежний відсік та наявності окремих виходів назовніі виділеної земельної ділянки закладу.

У житлових будинках допускається розміщення на верхньому житловому  поверсі (у т.ч. мансардному) в приміщеннях, що мають висоту не менше 2,5м і в яких відсутнє загальнобудинкове інженерне обладнання (або забезпечено відокремлений доступ до нього), творчих майстерень художників та архітекторів, при цьому вихід у коридори або інші місця загального користування житлової частини будинку слід передбачати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу. Сполучення ліфтових шахт із таким поверхом допускається передбачати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу.

У підземних, підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків.

- не допускається розміщення у житлових будинках:

а) готелів, хостелів;

б) пунктів приймання склотари та вторинної сировини, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 м2;

в) спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;

г) спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести до забруднення території і повітря житлової забудови, магазинів та складів товарів побутової хімії, легкозаймистих та горючих рідин, вогненебезпечних (горючих) речовин і  матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху), балонів з газом, майстерень та інших приміщень з категорією за вибухопожежною небезпекою А і Б спеціалізованих рибних та овочевих магазинів;

д) підприємств побутового обслуговування, у яких застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників розрахунковою площею до 300 м2);

е) майстерень з ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою площею понад 100 м2;

и) лазень і саун (лазень сухого жару), в тому числі у вбудованих фізкультурно-оздоровчих закладах пралень і хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговування продуктивністю до 75 кг білизни у зміну);

к) автоматичних телефонних станцій загальною площею більше 100 м2, вузлів фіксованого зв’язку (обладнання: автоматичних цифрових телефонних станцій, центрів комутації, розподільчих абонентських концентраторів, телекомунікаційного обладнання мережі широкосмугового доступу до Інтернету);

л) громадських туалетів;

м) похоронних бюро;

н) виробничих приміщень (крім приміщень для праці осіб з інвалідністю та людей літнього віку, у тому числі: пунктів видачі роботи додому, майстерень для складальних та декоративних робіт), зуботехнічних лабораторій, клініко-діагностичних та бактеріологічних лабораторій, диспансерів усіх типів, денних стаціонарів диспансерів та стаціонарів приватних клінік, травмпунктів, підстанцій швидкої та невідкладної допомоги, дерматовенеричних, психіатричних, інфекційних та фтизіатричних кабінетів лікарського прийому, відділень (кабінетів) магніторезонансної томографії;

п) рентгенівських кабінетів, а також приміщень з лікувальною та діагностичною апаратурою і обладнанням, яке є джерелом іонізуючого випромінювання, вишче припустимого рівня, ветеринарних клінік та їх центрів, ветеринарно-консультаційних кабінетів.

1.5 Проектування вбудованих приміщень підприємств і закладів громадського (цивільного) призначення, які розташовуються в багатоповерхових будинках повинно здійснюватись згідно з чинними будівельними нормами на ці заклади.

II. Порядок переведення житлових будинків (житлових приміщень), які перебувають у комунальній або приватній власності, у нежилі для подальшого використання цього будинку (приміщення) в інших цілях.

2.1. Переведення жилих будинків (жилих приміщень), які перебувають у комунальній або приватній власності, у нежилі для подальшого використання цього будинку (приміщення) в інших цілях, провадяться за рішенням виконавчого комітету Білозерської  міської ради.

          2.2. Для переведення жилих будинків (жилих приміщень) в нежилі, відповідно до ст.7,8  Житлового кодексу Української РСР, власник або уповноважена за дорученням особа з додаванням копії доручення, засвідченої нотаріально, звертається із письмовою заявою (додаток № 1) щодо обстеження жилого будинку (жилого приміщення) з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилого будинку (жилого приміщення) непридатним для проживання, на ім'я Білозерського міського голови із зазначенням цільового призначення приміщення.

  1.  До заяви замовником додаються:

            - засвідчена у встановленому порядку копія документа, яка підтверджує право власності замовника на жилий будинок (жиле приміщення);

            - засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на жилий будинок (жиле приміщення) виданого у встановленому законом порядку (за наявності).

            2.4. Обстеження стану жилих будинків (жилих приміщень) провадиться обслуговуючою організацією за участю представників санітарно-епідеміологічної служби для підготовки висновку відповідності (невідповідності) жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимог. У разі необхідності до обстеження жилих будинків залучаються:

    • фахівці проектних і науково-дослідних організацій для підготовки висновку щодо технічного стану жилого будинку (жилого приміщення) та про неможливість або недоцільність проведення капітального ремонту будинку (жилого приміщення);
    • представники громадськості.

          На підставі матеріалів обстеження стану жилих будинків (жилих приміщень) обслуговуюча організація визначає будинки, що відповідають (не відповідають) санітарним і технічним вимогам та складає про це відповідний акт, який затверджується керівником вказаної організації.

          Якщо під час обстеження стану жилих будинків (жилих приміщень) буде виявлено невідповідність санітарним і технічним вимогам цих  будинків  (жилих приміщень), яку можливо і доцільно усунути шляхом проведення капітального ремонту, обслуговуюча організація вирішує в установленому порядку питання про проведення такого ремонту або неможливості та недоцільності проведення капітального ремонту, про що відображає в акті обстеження.

 

          2.5. Заява власника з доданими матеріалами та з резолюцією міського голови направляється секретарю комісії по обстеженню стану жилих будинків виконкому Білозерської міської ради, який формує пакет документів для розгляду на черговому засіданні  комісії по обстеженню стану жилих будинків виконкому (далі – Комісія). До заяви додаються:

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, який підтверджує право власності замовника на жилий будинок (жиле приміщення);

- засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на жилий будинок (жиле приміщення) з даними про його фізичну зношеність,
виданого у встановленому законом порядку (за наявності);

    • акт  обстеження  стану  жилого   будинку   з   відповідним
     висновком;
    • висновок органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам;
    • висновок проектної або науково-дослідної організації (при необхідності) щодо технічного стану жилого будинку (жилого приміщення) та про неможливість або недоцільність проведення капітального ремонту  будинку (жилого приміщення).

          2.6. Комісія:

    • розглядає надані  документи;
    • обстежує стан жилого будинку (жилого приміщення) та за результатами обстеження складає акт;
    • перевіряє обґрунтованість висновків про неможливість або недоцільність проведення капітального ремонту жилого будинку (жилого приміщення).
            У випадках, коли за висновком комісії виявлені під час обстеження стану жилого будинку (жилого приміщення) негативні фактори можуть бути усунені шляхом проведення капітального ремонту  будинку (приміщення), матеріали обстеження передаються обслуговуючій організації для проведення в установленому порядку необхідного ремонту.
    • встановлює причини незадовільного стану жилого будинку (жилого приміщення) і при наявності вини в цьому службових осіб ставить питання про притягнення їх до відповідальності;
    • при визнанні жилого будинку (жилого приміщення) непридатним для проживання вносить виконавчому комітету Білозерської міської ради пропозицію по переведенню жилого будинку (жилого приміщення) до розряду нежилих з пропозицію про використання цього будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку.

          2.7 За результатами розгляду комісії секретар комісії по обстеженню стану жилих будинків виконкому Білозерської міської ради готує проєкт відповідного рішення про надання згоди на переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі для подальшого використання цих будинків (приміщень) в інших цілях або про знесення будинків.

          2.8 У разі відмови у переведенні жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле, або прийняття рішення про знесення будинку, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення.

          2.9 Спірні питання щодо переведення жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле у зв’язку  з визнанням жилого будинку(жилого приміщення)  непридатним для проживання з пропозицію про використання цього будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку вирішуються  в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

III. Порядок переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі, які перебувають у приватній власності, для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності.

       3.1. Переведення жилих будинків (жилих приміщень), які перебувають у приватній власності, у нежилі для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності, провадяться за рішенням виконавчого комітету Білозерської міської ради.

.

       3.2. До заяви замовником додаються:

 • засвідчена у встановленому порядку копія документа, який підтверджує право власності замовника на жилий будинок (жиле приміщення);
 • засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на жилий будинок (жиле приміщення), виданого у встановленому законом порядку;
 • довідка про відсутність мешканців та зареєстрованих осіб за адресою приміщення, що переводиться до нежитлового фонду надана балансоутримувачем;
 • документи про забезпечення замовника та його сім'ї житлом, яке відповідає санітарним нормам для постійного проживання;

          - завірена у встановленому порядку згода повнолітніх власників прилеглих квартир при втручанні в елементи спільної  сумісної власності (прилеглими вважаються квартири, що мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над, чи під приміщенням, яке переводиться  до нежитлового фонду). У разі розміщення квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - виписку з протокольного рішення загальних зборів.

3.3. Власник жилого будинку (жилого приміщення), яке переводиться в нежилу будівлю (приміщення) для провадження підприємницької діяльності,  несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї та  за санітарно-технічний стан жилого будинку (жилого приміщення) після переведення в нежилу будівлю (приміщення).

3.4. Заява власника з доданими матеріалами та з резолюцією міського голови направляється секретарю комісії по обстеженню стану жилих будинків виконкому Білозерської міської ради, який формує пакет документів для розгляду на черговому засіданні  комісії по обстеженню стану жилих будинків. До заяви додаються:

 • засвідчена у встановленому порядку копія документа, який підтверджує право власності замовника на жилий будинок (жиле приміщення);
 • засвідчена у встановленому порядку копія технічного паспорта на жилий будинок (жиле приміщення) виданого у встановленому законом порядку;
 • довідка про відсутність мешканців та зареєстрованих осіб за адресою приміщення, що переводиться до нежитлового фонду надана балансоутримувачем;
 • документи про забезпечення замовника та його сім'ї житлом, яке відповідає санітарним нормам для постійного проживання;
 • завірена у встановленому порядку згода повнолітніх власників прилеглих квартир при втручанні в елементи спільної  сумісної власності (прилеглими вважаються квартири, що мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над, чи під приміщенням, яке переводиться  до нежитлового фонду). У разі розміщення квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу або де створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - виписку з протокольного рішення загальних зборів.
 • акт обстеження технічного стану жилого  будинку (жилого приміщення) наданий  балансоутримувачем.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

          3.7. Комісія:

    • розглядає надані документи;
    • обстежує стан жилого будинку (жилого приміщення) та за результатами обстеження складає акт;

            3.8. За результатами розгляду комісії секретар комісії готує проєкт відповідного рішення про надання згоди або про відмову з питання переведення жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності.

3.9. У разі відмови у наданні згоди з переведення жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення.

Відмова у наданні згоди щодо переведення жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності може бути відмовлено у разі, коли:

 • оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
 • у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;
 • невідповідність намірів забудови положенням містобудівної документації.

3.10. Спірні питання щодо  переведення жилого будинку (жилого приміщення) у нежиле у зв’язку  з визнанням жилого будинку (жилого приміщення)  непридатним для проживання для подальшої реконструкції цього будинку (приміщення) під об’єкт громадського (цивільного) призначення для провадження підприємницької діяльності вирішуються  в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора