Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету Білозерської міської територі

Дата: 12.11.2021 14:04
Кількість переглядів: 205

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проєкту рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств,  що підлягає зарахуванню до бюджету  Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-VІ та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308 зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151,
 Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

І. Визначення проблеми.

На державному рівні не прийнято нормативного документу, який регулює порядок і нормативи відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітариними підприємствами та їх об’єднаннями та підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї, тощо). Чинним законодавством передбачено, що даний порядок та норматив встановлюється відповідними радами.
На теперішній час діє рішення міської ради від  2
3.04.2013 року № 6/40-11 «Про  порядок  та норматив  відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету міста Білозерське», яке було прийнято для комунальних підприємств  міста Білозерська.         
3
грудня 2020 року, у зв’язку з приєднанням Нововодянської сільської ради утворилася Білозерська міська територіальна громада. Оскільки дія діючого рішення міської ради від  23.04.2013 року № 6/40-11 «Про  порядок  та норматив  відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету міста Білозерське» поширюється тільки на комунальні підприємства м. Білозерське, то наслідком буде недоотримання надходжень до бюджету Білозерської міської територіальноїгромади.
Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств територіальної громади, збільшення надходжень до міського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою сплачених платежів.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Проєкт є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій що перебувають у комунальній власності територіальної громади.
Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

  • затвердження порядку та нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міської територіальної громади;
  • закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;
  • здійснення міської радою повноважень щодо управління об’єктами комунального майна.

          ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

  • Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 Альтернатива 1
 (не прийняття    регуляторного акта)

Альтернатива неприйнятна. 3 грудня 2020 року, у зв’язку з приєднанням сільської ради утворилася Білозерська міська територіальна громада. Оскільки дія діючого рішення міської ради від  23.04.2013 року № 6/40-11 «Про  порядок  та норматив  відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету міста Білозерське» поширюється тільки на комунальні підприємства м. Білозерське, то наслідком буде недоотримання надходжень до бюджету Білозерської міської територіальної громади на прогнозованому рівні 6,6 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення.

Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акта)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшить надходження до місцевого бюджету.

  • Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

    Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 (неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Негативний вплив на наповнення бюджету ТГ (втрат орієнтовно 6,6 тис. грн.) і, як результат, недофінансування бюджетної та соціальної сфер

Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.              
1. Забезпечить дотримання вимог Податкового  та Бюджетного кодексів України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.
2. Забезпечить наповнення міського бюджету  від частини чистого прибутку (доходу).
3. Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.                    

Витрат немає

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрат немає

Альтернатива 2

Альтернатива в повній мірі враховує інтереси громади у наповненні міського бюджету. Можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету. Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади.

Витрат немає

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

 Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання

-

-

4

-

4

 Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

-

100

 

 

 

Вид альтернативи

 

 

Вигоди

 

 

Витрати

Альтернатива 1
(не прийняття регуляторного акта)

Через відсутність регулювання, яким визначаються розмір відрахування частини чистого прибутку (доходу)   вигода для всіх комунальних підприємств платників частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету.

Відсутні витрати в частині сплати податку.

Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акта)

 Забезпечується прозорість механізму справляння надходжень від частини чистого прибутку (доходу), що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
Збільшуються надходження до міського бюджету.

Часові витрати на отримання інформації щодо змін в оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку комунальними підприємствами, які підпадають під дію регулювння

             

 

Розрахунок впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, оскільки на вказані категорії суб'єктів господарювання положення акта впливу не матимуть.

           

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:
4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);
3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);
1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1
(не прийняття регуляторного акта)

1

Даний спосіб не сприяє досягненню цілі регуляторного акта щодо забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України. 3  грудня 2020 року, у зв’язку з приєднанням сільської ради утворилася Білозерська міська територіальна громада. Оскільки дія діючого рішення міської ради від  23.04.2013 року № 6/40-11 «Про  порядок  та норматив  відрахування частини прибутку (доходу) комунальних  підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету міста Білозерське» поширюється тільки на комунальні підприємства м. Білозерське, то наслідком буде недоотримання надходжень до бюджету Білозерської міської територіальноїгромади на прогнозованому рівні 6,6 тис. грн.  Негативний вплив буде завдано ТГ, оскільки зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту, житлово-комунального господарства, тощо. Отже, проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2
(прийняття регуляторного акта)

4

Цілі регуляторного акта будуть досягнуті цілком (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Альтернатива 1

Для органів місцевого самоврядування та громадян вигоди відсутні.
Не всі комунальні підприємства будуть сплачувати частину чистого прибутку.

Недоотримання надходжень до бюджету ТГ на прогнозованому рівні в сумі орієнтовно 6,6 тис. грн., що обмежить фінансування першочергових видатків.

Альтернатива 2

Враховуються норми чинного законодавства. Забезпечується досягнення цілей державного регулювання, збільшення надходжень до міського бюджету

Витрати відсутні.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перша альтернатива є неприйнятною. Значно зменшаться надходження до місцевого бюджету. Міський бюджет не отримає належного фінансування заходів для життєдіяльності територіальної громади.

Відсутні.

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі, оскільки проєктом рішення запропоновано встановлення, відповідно до чинного законодавства, розміру частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету. Прийняття проєкту забезпечить стабільні надходження частини чистого прибутку до бюджету територіальної громади.

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин.

 

Таким чином, для реалізації обрано Альтернативу 2 – затвердження Порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних  підприємств,  що підлягає зарахуванню до бюджету  Білозерської міської територіальної громади в новій редакції,  відповідно до чинного законодавства, що є посильним для комунальних підприємств та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Білозерської міської територіальної громади. Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

     Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення нормативу відрахувань комунальними підприємтвами до бюджету міської територіальної громади частини чистого прибутку у відповідності з вимогами чинного законодавства. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечить вимогам чинного законодавства.
Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено встановлення розміру (у відсотках) відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами до міського бюджету.
Для ефективного вирішення проблеми необхідно:
- розмістити проект рішення міської ради на офіційному веб-сайті Б
ілозерської міської http://belozirmvk@gmail.com;
- довести рішення міської ради до відома керівників комунальних підприємств;
- ГУ ДПС у
Донецькій області здійснювати контроль за дотриманням вимог рішення, своєчасністю та повнотою нарахування та сплати комунальними підприємствами до бюджету міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни, законодавчо встановленими Податковим кодексомУкраїни.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки, та  пропозицій  суб’єктів підприємницької діяльності.
  
Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів місцевого бюджету, а також не потребує витрат на контроль за виконанням вимог даного регуляторного акта.
Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання - комунальними підприємствами, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

     Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100 %. Зважаючи на викладене, здійснюємо розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Додаток-Тест малого підприємництва).
Таким чином, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для
суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування згідно з додатками 1- 3 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не здійснюється.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

     Рішення діє безстроково, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.
Зазначений проєкт нормативно - правового акта є загальнообов’язковим до застосування на території  Б
ілозерської міської територіальної громади.
Упровадження та виконання вимог проєкту рішення міської ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки частина чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету не є новою.     На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадженого рішення є забезпечення надходжень до бюджету міської територіальної громади за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку підприємствами комунальної власності, а також збільшення сум надходжень до міського бюджету від комунальних підприємств.
До кількісних показників належать: кількість комунальних підприємств, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від їх сплати.     

 IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

     Відстеження результативності дії акта буде здійснюватись  фінансовим відділом виконавчого комітету Білозерської міської ради в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та відповідно до Методики, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України  від 11 03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, зі змінами:
- базове відстеження буде здійснене до набрання чинності цим регуляторним актом;
- повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з для набрання ним чинності.
Метод проведення відстеження результативності дії регуляторного акта – статистичний.
Для відстеження результативності регуляторного акта використовуються звітні дані фінансового
відділу виконавчого комітету Білозерської міської ради.  

Секретар міської ради                                                                       Вікторія ШОТТ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток

ТЕСТ
малого підприємства (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у серпні 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Зустрічі у робочому порядку

1

Обговорено проєкт рішення «Про затвердження порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що підлягає зарахуванню до бюджету Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».  Враховано зауваження та пропозиції.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4;
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив
100% (відсотків), відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання».

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

0,0

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,0

0,0

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,0

0,0

0,0

5

Інші процедури (уточнити):
Сплата податків та зборів, грн.,
(в результаті дії регуляторного акта одним СГ буде сплачено частину чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету в середньому)

 

1603

 

 

 

 

8015

6

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

1603

Х

 

8015

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

4

 

Х

 

Не менше

8

Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

 

6412

 

Х

 

 

32060

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 4 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати, який у грудні 2021 році становить 6500 грн. У погодинному визначенні розмір становить 39,12 грн.(ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»  від 15.12.2020 року № 1082-ІХ).

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) 0,25 год х39,12 грн/год=9,78 гргрн.

 

 

             9,78

 

 

0,0

 

 

0,0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

                0,0

0,0

0,0

11

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання декларації)
Формула:
витрати часу з підготовки та подання декларації    (1 год х39,12 грн/год=39,12 грн.        

         39,12

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок за рік

         0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14

Разом, гривень.
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

48,90

Х

0,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

4

Х

Не менше

 

16

Сумарно, гривень

195,60

Х

978,00

           

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

     Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання


Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

6412 грн.

 (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

32060 грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

195,60 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

978,00 грн.

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

 (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
6607,60 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)
33038,00

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0,00 грн. («Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

0,0 грн.
(«Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)
6607,60 грн.

 (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)
33038,00

 

5.  Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.
 

     Перелік документів та форма декларації, які подаються в контролюючий орган, визначені чинним законодавством. Таким чином, Білозерська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора