Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Аналіз регуляторного впливу рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської міської територіальної громади»

Дата: 25.11.2021 21:23
Кількість переглядів: 164

Аналіз регуляторного впливу рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської міської територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми.

 

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

У зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради на даний час на території Білозерської міської громади відсутній нормативний документ, який регулював би порядок організації та проведення ярмарків, святкової торгівлі. У зв'язку з цим існує проблема стихійної торгівлі , особливо вона загострюється в період зимових та весняних свят.

Найчастіше несанкціонована торгівля відбувається в центрі міста на тротуарах, що в свою чергу призводить до незручностей, які виникають для жителів міста, підвищується загроза епідемічного добробуту населення. В свою чергу суб’єкти господарювання працюють не в комфортних умовах.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних повноважень органу місцевого самоврядування належить організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі. До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: здійснення контролю за

дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007р. №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні» та іншими нормативними актами, що діють у сфері виставково-ярмаркової діяльності, торгівлі визначено необхідність забезпечення

ефективного розвитку виставково-ярмаркової діяльності, регулювання відносин її суб'єктів, визначення пріоритетів удосконалення такої діяльності.

 

Причини виникнення проблеми:

 • Відсутній нормативний документ, який регулював би порядок організації ярмарків на території Білозерської міської територіальної громади .

 

Підтвердження важливості проблеми:

Дана проблема справляє негативний вплив, як на суб’єктів господарювання, жителів міста та органи місцевого самоврядування

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

 

Громадяни

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Існуюча проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, у зв’язку з тим, що потребує правого регулювання господарських відносин між органами самоврядування та суб’єктами господарювання.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена вища проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, так як на сьогодні відсутні нормативні документи якими б регулювалася організація та проведення ярмарків на території нашого міста

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 • Встановлення чітких вимог для провадження організації та проведення ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської міської територіальної громади

 • забезпечення захисту прав споживачів та підприємців шляхом визначення функцій, повноважень, прав і учасників ярмарків

 • забезпечення населення міста в достатній кількості товарів місцевих товаровиробників та продукцією за цінами виробника

 • подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території громади

 • забезпечення населення якісними послугами в тому числі у сфері відпочинку та розваг.

 • впорядкування організації та проведення ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити дану ситуацію без змін. Відмова від

затвердження Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської МТГ.

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про затвердження Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської МТГ»

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

призведе до:

 • відсутності контролю з боку міської влади за рівнем обслуговування населення при здійсненні суб'єктами господарювання ярмаркової торгівлі, станом пересувних об'єктів торгівлі, необхідністю та доцільністю їх

розміщення;

 • відсутності сприяння розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування з суб'єктами господарювання, пов'язаних з

організацією ярмаркової, святкової торгівлі на території Білозерської МТГ;

 • стихійного розташування місць ярмаркової торгівлі;

 • погіршення стану благоустрою міста та порушення громадського порядку; .

Альтернатива 2

 • встановлення чіткого порядку організації та проведення ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської МТГ;

врегулювання правових відносин між органами

місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, пов'язаних з організацією та проведенням ярмарків;

- подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території громади під час проведення святкових заходів

Процедура розробки регуляторного акту ( витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою регуляторного акту)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

 • отримання можливості ознайомитись та придбати продукцію місцевих товаровиробників за цінами нижче ринкових;

 • створення умов для покращення якості обслуговування під час ярмаркової торгівлі;

 • посилення контролю за

дотриманням правопорядку в місцях проведення ярмаркової торгівлі

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Альтернатива 1

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

150

150

Питома вага групи у

загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

Альтернатива 2

 

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

150

150

Питома вага групи у

загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Питання проведення

ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської МТГ залишається не врегульованим відповідно до чинного законодавства

Альтернатива 2

 • дотримання вимог чинного законодавства в питаннях участі у ярмаркових заходах;

 • інформування мешканців міста про провадження

певного виду діяльності;

 • створення умов для реалізації продукції від виробника

сплата реєстраційного внеску за участь у ярмарку

Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію

Категорія впливу

Відповідь

Так

Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

Ні

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку

товарів чи послуг;

-

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу

погодження підприємницької діяльності із органами влади;

-

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати

товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

-

Ні

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

-

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання

робіт, надання послуг або інвестицій.

-

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

Ні

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги;

-

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати

маркетинг їх товарів чи послуг;

-

Ні

3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані

споживачі;

-

Ні

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно

з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

-

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

-

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги

виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств.

-

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

-

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар;

-

Ні

2. Знижує мобільність споживачів внаслідок підвищення прямих або

непрямих витрат на заміну постачальника;

-

Ні

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття

раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

-

Ні

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує

існувати)

Проблема продовжує існувати. У разі

залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, тому що

іншими місцевими законодавчими актами не затверджено Положення про організацію та

проведення ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської МТГ

Альтернатива 2

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною

мірою (проблема більше існувати не буде)

Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми

 

Рейтинг результативнос ті

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні Суб'єкти господарювання: Відсутні

Держава:

призведе до: - відсутності контролю з боку міської влади за рівнем обслуговування населення при здійсненні суб'єктами

господарювання

ярмаркової, святкової торгівлі;

 • відсутності сприяння розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування з суб'єктами

господарювання,

пов'язаних з організацією ярмаркової торгівлі на території Білозерської МТГ;

- стихійного розташування місць ярмаркової торгівлі;

погіршення стану благоустрою міста та порушення громадського порядку; - залишить не вирішеними питання з ліквідації

несанкціонованої торгівлі на території міста.

Громадяни: - відсутні Суб'єкти

господарювання:

 • відсутні

Альтернатива не вирішує проблему відсутності порядку проведення ярмарків на території Білозерської МТГ

Альтернатива 2

Держава:

 • встановлення чіткого порядку організації та проведення ярмарків, святкової торгівлі на території м. Білозерська;

 • врегулювання правових відносин між органами місцевого

самоврядування та суб'єктами

господарювання, пов'язаних з організацією та проведенням

ярмарків;

 • подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на

території міста під час проведення святкових заходів

Громадяни:

отримання можливості ознайомитись та придбати продукцію місцевих товаровиробників за цінами нижче ринкових;

 • створення умов для покращення якості обслуговування під час ярмаркової торгівлі;

 • посилення контролю за дотриманням правопорядку в місцях проведення

ярмаркової торгівлі

Суб'єкти господарювання:

 • дотримання вимог чинного законодавства в питаннях участі у

ярмаркових заходах;

 • інформування мешканців міста про провадження певного виду діяльності;

 • створення умов для реалізації продукції від виробника

Держава: Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів, пов'язані з підготовкою регуляторного акту) та витрати пов’язані з оприлюдненням рішення 144,44 грн.

Громадяни:

Відсутні

Суб'єкти господарювання:

Витрати: сплата реєстраційного внеску за участь у ярмарку

2500,00 грн.

Сумарні витрати, грн:

2644,44 грн.

Альтернатива дозволить

забезпечити чіткий порядок проведення ярмарків, святкової торгівлі на території Білозерської МТГ

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної

альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію

запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки одним із способів регулювання є прийняття рішення Білозерської міської ради , яким затверджується Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської МТГ, це забезпечить врегулювання правовідносин між суб'єктами на яких розповсюджується дія регуляторного акта та органом місцевого самоврядування, створення умов для реалізації прав суб'єктів у цій сфері , відповідатиме чинному законодавству.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни у діючому законодавстві України

Альтернатива 1

Дана альтернатива є неприйнятою через те, що проблему не буде вирішено

х

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 1. затвердити Положення про основні вимоги до організації ярмарків та святкової торгівлі на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

 1. Провести громадські слухання з керівниками, спеціалістами виконавчого комітету міської ради, суб’єктами господарювання, територіальною громадою

 2. Забезпечити інформування суб’єктів господарювання та територіальної громади про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному сайті міської ради

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва додається)

 

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта Запропонований термін дії акта:

Безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії регуляторного акту постійний. Регуляторний акт може бути переглянуто у відповідності до змін законодавства України. Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками:

 1. Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 2. Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта.

 3. Кількість зареєстрованих скарг щодо виконання вимог регулювання.

 4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

до набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

через рік з дня набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01жовтня 2021 р. по 01 листопада 2021 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),

інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

засідання робочої групи зі спеціалістами виконавчого комітету та депутатами міської ради

11

ознайомлення присутніх з основними положеннями регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Запропоновано розпочати процедуру громадського обговорення

даного проєкту рішення

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 150 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 150 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка “прямих” витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний

0

0

0

 

облік у визначеному органі державної влади чи

місцевого самоврядування

 

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

X

X

X

 

Реєстраційний внесок ( близько 50,00 грн в день * 50 днів на рік)

2500

X

12500

6

Разом, гривень

2500

X

12500

7

Кількість суб'єктів

господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

150

8

Сумарно, гривень

375000

X

1875000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

0,00 грн (відсутні витрати) (припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання в перший рік; за результатами консультацій) грн

72,22 грн

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

2 год.

(2 год. х 36,11 грн. = 72,22 грн.)

361,10 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

X

X

X

 

не передбачено

0

X

0

14

Разом, гривень

144,44 грн.

72,22 грн.

433,32 грн.

15

Кількість суб'єктів малого

підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

150

16

Сумарно, гривень

21666,00

10833,00

64998,00

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного

відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

виконавчий комітет Білозерської міської ради (новий)

Процедура регулювання суб'єктів малого і мікропідприємництв а (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процеду ру

Вартість часу співробітник а органу державної влади

відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур

за рік, що припадают ь на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що

підпадають під дію процедури регулюван ня

Витрати на адмініструван ня регулювання* (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1 год.

36,11 грн

1

150

5416,50

2.Поточний контроль за суб’єктом

господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні

1 год.

36,11 грн.

1

150

5416,50

2.1.Поточний контроль за суб’єктом

господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні

0

0

0

0

0

3.Підготовка, затвердження та

опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами

господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7.Інші адміністративні процедури(уточнити)

0

0

0

0

0

Разом за рік

2 год.

72,22 грн.

2

Х

10833,00

Сумарно за п'ять років

10 год

361,10 грн.

10

Х

54165,00

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними

органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п'ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

375000

1875000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

21666

64998

3

Сумарні витрати малого

підприємництва на виконання запланованого регулювання

396666

1939998

4

Бюджетні витрати на

адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

10833

54165

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

407499

1994163

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не розробляються.

Примітки:

* Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, отримана за результатами проведених консультацій.

** У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік», з 1 січня 2021 року становить 36 грн. 11 коп.

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора