Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади

Дата: 25.11.2021 21:25
Кількість переглядів: 172

ПРОЕКТ: вноситься спеціалістом виконкому з економічних питань Асєєвою І.В.

 

Фото без опису

 

УКРАЇНА

 

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від _________р. № 8/______

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади

 

Відповідно до статті 25, пункту 41, 42, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою упорядкування та регламентації процедури встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади (Додаток 1).

2. Рішення Білозерської міської ради від 25.04.2019 року № 7/57 –6 «Про Порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території міста Білозерське», вважати втративши чинність.

3 . Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА) вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Дане рішення набуває чинності з _______ 2022 року.

5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію.

6. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО), заступника Білозерського міського го­лови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ПРОКОФ’ЄВА М.Л.

 

 

Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту рішення Білозерської

міської ради № 8/___-____ від __________2021 р.

 

Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади»

 

Підготовлений:

Спеціалістом виконкому

з економічних питань І.АСЄЄВА

 

Погоджений:

 

Голови постійної комісії

З питань житлово-комунального

Господарства та управління

Комунальною власністю П. РЯБЧЕНКО

 

 

 

Секретар міської ради В.ШОТТ

 

Заступник Білозерського міського

голови з питань діяльності виконавчих

органів Білозерської міської ради М.ПРОКОФ’ЄВ

 

Керуючий справами

виконкому міської ради В.БОНДАРЕНКО

 

Спеціаліст виконкому

з правових питань Ю. МАКЄЄВА


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Додаток 1

до рішення міської ради

___________ № 8/_______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних,

анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок розгляду питань пов’язаних з встановленням, обліком та збереженням пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів та меморіальних дощок) на території Білозерської міської територіальної громади.

1.2. Розгляд питань пов’язаних із спорудженням (створенням) пам’ятників здійснюється відповідно до Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів, затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 15.12.2004 № 1588/10187.

1.3. Встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів та меморіальних дощок) на території Білозерської міської територіальної громади

(далі – пам’ятні знаки) є однією з форм увічнення та вшанування пам’яті видатних осіб, визначних історичних подій, що відбулися в громаді.

1.4. Ініціаторами увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення   меморіальних,  анотаційних  дощок можуть бути Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Білозерський міський голова, Білозерська міська рада, органи виконавчої влади, громадські організації, офіційні представники іноземних держав, установи, заклади, підприємства, політичні партії та творчі спілки в особі їх центральних та місцевих статутних органів, трудові колективи та органи самоорганізації населення, громадяни України.

1.5. Відповідно до мети цього Порядку, наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях :

Пам’ятник – це архітектурна або скульптурна споруда в пам'ять про визначну особу або подію.

Меморіальна дошка – пам’ятний знак, встановлений на нерухомих історико – культурних об’єктах чи пам’ятних місцях, із текстом, що розкриває зв'язок історико – культурного об’єкта з історичними подіями чи визначними діячами.

Меморіальний об’єкт – пам’ятний знак, встановлений у визначених місцях міського ландшафту та/або інтер’єрах будівель, пов’язаних з історичними подіями, життям і діяльністю видатних осіб.

1.6. Пам’ятні знаки виготовляються з довговічних матеріалів (природний камінь, метал тощо).

1.7. Написи на пам’ятних знаках, меморіальних,   анотаційних  дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи на меморіальних, анотаційних дошках, пов'язаних з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам'ять  якої  увічнюється.

1.8. Не допускається встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі, що повністю втратила історичний вигляд, відповідний часу подій чи періоду життя виданої особи, пам’яті якої присвячена меморіальна дошка.

1.9. Відкриття Пам’ятного знака приурочується до визначеної дати (ювілею, етапу життєвого шляху особи чи круглій даті події) та відбувається в урочистій обстановці із залученням громадськості.

ІІ. Порядок розгляду клопотань

2.1. Клопотання про встановлення пам’ятних знаків, подається на ім’я міського голови.

2.2.  Питання вшанування визначних подій і увічнення пам’яті видатних осіб розглядає комісія з увічнення пам’яті видатних осіб та подій (надалі – Комісія).

2.3. Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджується рішенням Білозерської міської ради (додаток 1, 2 до Положення).

2.4. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого органу Білозерської міської ради та представники громадськості.

2.5.  Комісія розглядає клопотання, що надходять від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, а також формулює власні пропозиції щодо форми увічнення пам’ятної події чи особи.

2.6. До  клопотання  щодо спорудження (створення) пам'ятних знаків місцевого значення та меморіальних дощок додаються такі документи:

- обґрунтування доцільності  спорудження (створення) пам'ятника (монумента) у громаді;

- біографічна або історична довідка про монумент, подію, що історично склались;

- чорновий ескіз Пам’ятного знака та пропозиція стосовно тексту напису на ньому;

- фінансово-економічне обґрунтування вартості спорудження (створення);

- зазначення відповідних джерел фінансування

- письмова згода організації-ініціатора про фінансування робіт з проектування, виготовлення та встановлення пам’ятного знаку.

2.7. За результатами розгляду клопотань Комісія приймає одне з таких рішень:

- підтримати клопотання і рекомендувати встановити Пам’ятний знак;

- перенести розгляд клопотання на термін, визначений виконавчим комітетом, у зв’язку із необхідністю отримання додаткових відомостей та документів чи за іншими причинами, встановленими виконавчим комітетом;

- відхилити клопотання, направити ініціаторам мотивовану відмову;

2.8. Рішення про спорудження (створення) пам'ятних знаків приймає виконавчий комітет Білозерської міської ради на підставі висновків та пропозицій Комісії.

2.9. Після затвердження протоколу засідання Комісії виконком Білозерської міської ради направляє ініціаторам письмові повідомлення про рішення Комісії.

2.10. Після ухвалення та затвердження рішення Комісії  виконавчий комітет (відділ містобудування та архітектури Білозерської міської ради) в межах компетенції готує відповідний проєкт рішення виконавчого комітету Білозерської міської ради щодо встановлення пам’ятного знаку.

2.11. Після прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Білозерської міської ради ініціатор зобов’язаний виконати такі вимоги:

- узгодити ескіз (проект) пам’ятного знаку з відділом культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради та балансоутримувачем об’єкту, на якому його планується розмістити;

- визначити та узгодити з відділом архітектури та містобудування Білозерської міської ради безпосереднє місце встановлення пам’ятного знаку з урахуванням генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, планування  та забудови, що історично склались;

- здійснити заходи щодо передачі Пам’ятних знаків до комунальної власності Білозерської міської територіальної громади.

ІІІ. Правила встановлення пам’ятних знаків

3. Виготовлення та встановлення пам’ятного знаку, меморіальної, анотаційної дошки здійснюється за рахунок коштів організації-замовника, бюджетних коштів, інших установ, благодійних внесків,  інших не заборонених  законом джерел.

3.1. Ініціатор здійснює (за потреби) заходи з приведення у належний стан території, де буде встановлено пам’ятний знак, фасаду будівлі, на якій має бути відкрито меморіальну, анотаційну дошку, заходи з передачі пам’ятного знаку, меморіальної, анотаційної дошки до комунальної власності громади - у випадку, якщо дошку встановлено на будівлі чи території, що належить до комунальної власності громади, або передати на баланс власника (балансоутримувача) будівлі, на якій розміщено дошку, якщо будівля не є об’єктом комунальної власності громади.

3.2. Пам’ятні знаки та меморіальна дошка встановлюється,  як правило, не раніше ніж через 1 рік після смерті особи або події, пам’ять якої увічнюється. На згадку про видатну особу в межах населеного пункта громади може бути встановлено тільки одну меморіальну дошку або пам’ятний знак - за колишнім місцем проживання або роботи.

Клопотання можуть розглядатися виконавчим комітетом і до завершення цього терміну. В цьому випадку виконавчий комітет у своєму рішенні зазначає, що саме встановлення здійснюється у визначений абзацом першим цього пункту термін.

На осіб, удостоєних звання Героя України, а також осіб, удостоєних звання "Почесний громадянин Білозерської міської територіальної громади" обмеження по строкам встановлення не розповсюджуються.

3.3. Рішення щодо встановлення меморіальних дощок особам, удостоєним звання «Почесний громадянин Білозерської міської територіальної громади» на будівлях, пов’язаних із життям та діяльністю цих осіб приймається сесією Білозерської міської ради. Витрати на виготовлення та встановлення зазначених меморіальних дощок, як правило, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в рамках відповідних цільових програм або за кошти організацій, приватних осіб.

3.4. Якщо пам’ять особи вже увічнена в інших формах (присвоєння імені установі, найменування в його честь вулиці, скверу, встановлення пам’ятника, бюста), пам’ятний знак не встановлюється, за винятком випадків, коли рішення про встановлення пам’ятного знаку приймається Білозерською міською радою, з урахуванням особливої ваги історичної події чи особливих заслуг особи, пам'ять якої увічнюється, перед Білозерською міською територіальною громадою або Україною.

3.5. Санітарний та естетичний стан пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок покладається на балансоутримувачів  відповідних об’єктів.

3.6. Знесення, переміщення та заміна пам’ятних знаків та меморіальних, анотаційних дощок здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради           Вікторія ШОТТ

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положеня про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

 

Персональний склад Комісії з увічнення пам’яті видатних осіб та подій

 

  1. ПРОКОФ’ЄВ Микола Леонідович – голова комісії, заступник Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради.

  2. КОРІНЕЦЬКА Наталія Олександрівна – заступник голови комісії, т.в.о. начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради.

  3. ШАТУНОВА Оксана Олексіївна – секретар комісії, спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землеустрою виконкому Білозерської міської ради.

  4. ЛЄПІЛЄНА Ніна Сергіївна – член комісії, спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності виконкому Білозерської міської ради.

  5. МАЛІГОН Микола Миколайович – член комісії, голова Ради ветеранів міста Білозерське

  6. СІВЦОВ Петро Юрійович – член комісії, депутат Білозерської міської ради

 

 

 

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з увічнення пам’яті видатних осіб та подій на території Білозерської міської територіальної громади

 

1. Комісія з увічнення пам’яті видатних осіб та подій на території Білозерської міської територіальної громади є постійно діючим консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Білозерської міської ради, який створюється з метою глибокого фахового вивчення питань про увічнення пам’яті визначних діячів і подій у формі встановлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних об’єктів та меморіальних дощок) на території Білозерської міської територіальної громади.

2. Персональний склад Комісії затверджується рішенням сесії Білозерської міської ради.

До складу Комісії входять посадові особи та депутати міської ради, представники громадськості.

Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів Комісії.

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за запрошенням голови комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.

4. Комісія не розглядає питання щодо спорудження (створення) пам’ятників і монументів, а також щодо встановлення пам’ятних знаків на територіях кладовищ на території Білозерської міської територіальної громади.

5. За результатами розгляду клопотань Комісія:

- підтримує клопотання і рекомендує встановити пам’ятний знак;

- переносить розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв’язку із необхідністю отримання додаткових відомостей та документів;

-відхиляє клопотання, рекомендує ініціатору увічнити пам’ять визначного діяча або події в іншій формі (встановити пам’ятний знак в інтер’єрі або на закритій території) й інформувати Комісію про це.

6. При розгляді питань про встановлення пам’ятних знаків Комісія враховує, що:

- пам’ятні знаки, меморіальні дошки встановлюються, як правило, не раніше ніж через 1 рік після історичної події чи смерті особи, пам’ять якої увічнюється;

- на згадку про визначного діяча чи подію в межах міської ради може бути встановлено, як правило, тільки один пам’ятний знак/меморіальну дошка — на будівлях, де проживав, навчався або працював визначний діяч або в/біля яких відбулася визначна подія;

якщо пам’ять особи вже увічнена в інших формах (присвоєння імені установі, найменування в його честь вулиці, скверу, встановлення пам’ятника, бюста), пам’ятний знак, як правило, не встановлюється.

7. Комісія може ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних знаків із увічнення пам’яті визначних діячів та подій, що відбулися в громаді, за рахунок коштів міського бюджету в рамках відповідних цільових програм.

8. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії проводиться за необхідністю при наявності клопотань, пропозицій. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Комісії.

9. Голова Комісії керує роботою Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Комісії засідання проводить секретар Комісії.

10. Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів Комісії, присутніх на засіданні. Рішення Комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписує головуючий та секретар Комісії. Члени Комісії, що голосували “проти”, мають право надати письмово до протоколу свою окрему думку.

11. Пропозиції та рекомендації Комісії розглядаються на засіданні виконавчого комітету, приймається відповідне рішення.

12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює виконавчий комітет міської ради.

 

 

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора