Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади»

Дата: 25.11.2021 21:27
Кількість переглядів: 203

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Білозерської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми.

На даний час в Білозерській міській територіальній громаді виникла потреба у впорядкуванні механізму розгляду питань щодо приведенні процедури встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок до діючих законодавчих актів.

Не врегулювання питання на державному рівні підриває довіру до державної влади, створює негативні наслідки у вигляді правопорушень та конфліктних ситуацій.

Дана проблема справляє вплив на всі групи, а саме:

 

Групи(підгрупи)

Так

Ні

Органи місцевого самоврядування

Приведення механізму розгляду питань щодо встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок до вимог діючих законодавчих актів

витрати, пов’язані з опублікування рішення

Суб’єкти господарювання

Дотримання процедури щодо виконання правил для встановлення пам’ятних знаків.

не передбачає витрат

Громада

Покращення якості надання послуг, щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на території громади

не передбачає витрат

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Основною ціллю проєкту регуляторного акта є затвердження Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок на території населених пунктів громади з метою увічнення пам’яті видатних осіб України, міста та світу і вшанування визначних історичних подій, підвищення туристичної привабливості населених пунктів громади, з метою впорядкування та регламентації діяльності зі встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних дошок та дошок, що містять інформаційні написи, у якому встановлюється механізм встановлення, утримання та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Існує два способи досягнення цілей регулювання:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення усього без змін

Регулювання присутнє. Однак, відсутні акценти над окремими процедурними діями. Негатив оскільки в чинному законодавстві відсутні вимоги та рекомендації щодо встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дошок, дане питання залишається неврегульованим

Альтернатива 2.

Обраний спосіб регулювання

Впорядкування процедури щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, міської влади.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутність чіткого механізму встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок призводить до непланомірної роботи щодо увічненняя пам’яті видатних осіб чи подій

Альтернатива 2.

Впорядкування розгляду звернень щодо пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок

Збільшення часових затрат на організацію та проведення громадських обговорень та конкурсів на визначення переможців ескізних проектів.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутність процедури встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок.

Відсутність чіткого механізму встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок призводить до непланомірної роботи щодо увічнення пам’яті видатних осіб чи подій

Альтернатива 2.

Зрозумілий та передбачений порядок встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дощок

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів

господарювання, що підпадають під дію

регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, %

-

-

-

-

-

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Відсутні

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення

проблеми)

Бал результативності (за

чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

Альтернатива 1.

 

 

1

Залишення ситуації без змін, призведе до того, що проблема пов’язана з відсутності єдиного підходу до встановлення, утримання та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок продовжить існувати.

Альтернатива 2

4

Затвердження Порядку

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб створить єдиний підхід до встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок що сприятиме прозорості та передбачуваності процесу прийняття рішення щодо їх встановлення, та проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг

результативно сті

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у

рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутність чіткого

механізму встановлення

пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок

призводить до

непланомірної роботи щодо увічнення пам’яті видатних подій чи осіб на рівні держави.

Зазначений спосіб

не сприяв вирішенню проблеми, що існує сьогодні щодо встановлення

пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок на території населених пунктів громади з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб.

Альтернатива 2

Прийняття проєкту

регуляторного акта сприятиме: вирішенню проблеми, що існує сьогодні, щодо

встановлення

пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок на території населених пунктів громади з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб.

Вілсутні

Прийняття проєкту

регуляторного акта сприятиме: вирішенню проблеми, що існує сьогодні, щодо

встановлення

пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок на території населених пунктів громади з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка розвитку зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Зазначений спосіб не сприяв вирішенню проблеми, що існує сьогодні щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб

Вілсутні

Альтернатива 2

Прийняття проекту регуляторного акта вирішить проблему, що існує сьогодні, щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дошок на території населених пунктів громади з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб

Вілсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання проблематики, є прийняття запропонованого регуляторного акта, яким затверджується Порядок встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади з метою увічнення пам’яті видатних подій чи осіб .

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проєкту регуляторного акту не передбачає додаткових фінансових витрат.

Тест малого підприємництва (М-тест) не проводиться оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків.

VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Акт пропонується запровадити на необмежений термін, що дозволить забезпечити можливість розв’язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акту є впорядкованість та покращення порядку встановлення пам’ятних знаків, меморіальних, анотаційних дощок на території Білозерської міської територіальної громади, а також підвищення рівня задоволеності мешканців міста.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора