A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

Дата: 25.11.2021 21:31
Кількість переглядів: 225

ПРОЕКТ: вноситься спеціалістом виконкому з економічних питань Асєєвою І.В.

 

 

 

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від ________ № 8/______

м.Білозерське

 

Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою впорядкування питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади, сприяння розвитку торговельної мережі та сфери послуг громади, підтримки розвитку малого підприємництва, керуючись Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції згідно з додатком .

2.Рішення Білозерської міської ради від 21.08.2014 № 6/63-9 «Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Білозерське», вважати таким, що втратило чинність.

3. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА) вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Дане рішення набуває чинності з _______ 2022 року.

5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО).

 

 

 

Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту рішення Білозерської

міської ради № 8/___-____ від __________2021 р.

 

Про затвердження Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

Підготовлений:

Спеціалістом виконкому

з економічних питань І.АСЄЄВА

 

Погоджений:

Білозерський міський голова С.МАКЄЄВ

 

Голова постійної комісій

з питань житлово-комунального

господарства та управління

комунальною власністю П.РЯБЧЕНКО

 

Секретар міської ради В.ШОТТ

 

Заступник Білозерського міського

голови з питань діяльності виконавчих

органів Білозерської міської ради М.ПРОКОФ’ЄВ

 

Керуючий справами

виконкому міської ради В.БОНДАРЕНКО

 

Спеціаліст виконкому

з правових питань Ю. МАКЄЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішенням міської ради

від ________№ 8/_____

 

Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

1. Загальні положення

1.1. Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади (надалі – Положення) розроблено з метою забезпечення реалізації вимог чинного законодавства з питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. № 244.

Положення встановлює процедуру розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади.

1.2. Дія цього Положення не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.

1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

1.4. Терміни у цьому Положенні застосовуються у такому значенні:

Спеціально уповноважений орган з питань містобудування, архітектури Білозерської міської ради – відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Покровської районної держадміністрації (далі – уповноважений орган).

замовник – суб'єкт господарювання, який реалізує право розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

елемент благоустрою (об’єкт) – покриття площ, тротуарів, алей, бульварів, пішохідних зон і доріжок відповідно до норм стандартів та інші елементи благоустрою.

комплексна схема розміщення ТС – схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині;

паспорт прив'язки ТСкомплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1 : 500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності;

схема розміщення ТС - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 суб’єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив’язкою до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення прилеглої території (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);

стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування в межах Білозерської міської територіальної громади, повноваження щодо розпорядження якою здійснює Білозерська міська рада;

містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

черво?ні лі?нії — визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

1.5. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з цим Положенням.

1.6. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС (Додаток № 1 до Положення).

1.7. При розміщенні ТС враховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами, містобудівною документацією, санітарними та пожежними нормами, правилами безпеки руху транспорту та пішоходів, Правилами благоустрою Білозерської міської територіальної громади.

1.8. Забороняється розміщення ТС на газонах, квітниках, дитячих майданчиках, на інженерних комунікаціях та в зонах їх охорони без погодження з власником (балансоутримувачем відповідних мереж), в арках будівель.

1.9. Розміщення ТС самовільно забороняється. У разі самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу згідно діючого законодавства.

1.10. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об’єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд.

1.11. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому рішеннями міської ради або виконавчого комітету міської ради.

1.12. Питання не врегульовані цим Положенням вирішуються згідно чинного законодавства.

 

2. Процедура розгляду звернень щодо розміщення ТС

 

2.1. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається у ЦНАП із відповідною заявою у довільній формі на ім’я керівника спеціально уповноваженого органу з питань житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, до якої додає:

 • засвідчену в установленому порядку копію документа про право власності (користування) земельною ділянкою (за наявності);

 • графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

 • реквізити замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності.

Цей перелік документів є вичерпним.

2.2. Для визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам відповідний комплект документів направляється до Покровської районної держадміністрації у відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури за територіальною належністю.

2.3. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам замовник повідомляється уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури  письмово протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного комплекту документів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.4. Висновок про можливість розташування та відповідність намірів щодо місця розташування ТС є підставою для звернення замовника до Білозерської міської ради з клопотанням про укладання договору встановлення строкового платного земельного сервітуту, зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства.

Набуття права користування земельною ділянкою є підставою для оформлення паспорта прив’язки ТС.

 

3. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС

 

3.1. Для оформлення паспорта прив'язки ТС замовник звертається до відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Покровської районної держадміністрації (шляхом звернення до Центру надання адміністративних послуг у місті Покровську) із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

 • схему розміщення ТС (Додаток № 1 до Положення);

 • ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1 до Положення);

- технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно та подаються у двох примірниках.

3.2. Паспорт прив'язки ТС надається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

3.3. Час, витрачений на підготовку та подачу до уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

3.4. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

3.5. Паспорт прив'язки ТС оформлюється за формою, наведеною у Додатку № 1 до Положення.

3.6. Паспорт прив’язки ТС включає:

- титульний аркуш із зазначенням реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напряму підприємницької діяльності;

- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1 : 500;

- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1 : 50 (для стаціонарних ТС);

- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж.

Цей перелік документів є вичерпним.

3.7. Паспорт прив'язки ТС підписується керівником (заступником керівника) відповідного органу з питань містобудування та архітектури міської ради або районної державної адміністрації.

3.8. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених чинним законодавством та цим Положенням.

3.9. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

- подання неповного пакета документів, визначених пунктом 3.1 цього Положення;

- подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 3.1 цього Положення.

Ненадання паспорта прив'язки ТС з інших підстав не допускається.

3.10. Паспорт прив'язки ТС видається на безоплатній основі.

3.11. Паспорт прив'язки ТС підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

3.12. Строк дії паспорта прив’язки ТС визначається уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації на місцевому рівні та в межах строку дії договору строкового платного земельного сервітуту.

3.13. Продовження строку дії паспорта прив'язки ТС здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки ТС уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури Покровської районної держадміністрації, за умови укладання договору строкового платного земельного сервітуту на новий строк.

3.14. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки ТС може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки ТС або на новий строк.

3.15. Паспорт прив'язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - в уповноваженому органі з питань містобудування та архітектури.

3.16. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, – з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, – без попередження.

3.17. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим комітетом Білозерської міської ради про призупинення дії паспорта прив'язки ТС.

На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

3.18. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

3.19. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

- недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні;

- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки ТС;

- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 3.1 цього Положення, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

3.20. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

3.21. У разі коли власник ТС має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Покровської районної держадміністрації(шляхом звернення до Центру надання адміністративних послуг у місті Покровську) з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки ТС у частині ескізів фасадів. Уповноважений орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

3.22. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Положенням, дійсна до закінчення її терміну дії.

4. Встановлення та експлуатація ТС

 

4.1. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки ТС.

4.2. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

4.3. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

4.4. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого комітету Білозерської міської ради письмову заяву за формою, наведеною у Додатку № 2 до цього Положення, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки ТС.

4.5. Розміщення ТС самовільно забороняється.

4.6. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

При виявленні самовільно встановлених ТС, виконавчий комітет Білозерської міської ради приймає рішення про примусовий демонтаж ТС, в порядку, передбаченому «Положенням про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади».

4.7. Поряд з ТС може бути розміщене холодильне та інше обладнання, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, та має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС.

4.8. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

4.9. Власник тимчасової споруди, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території.

4.10. Власник та/або користувач ТС обов'язково повинен(ні):

- запобігати пошкодженню об'єктів благоустрою поблизу ТС;

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

- забезпечувати контроль за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, забезпечувати догляд за газонами та зеленими насадженнями, якщо такі є на закріпленій території.

4.11. Благоустрій ТС здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, Правил благоустрою території Білозерської міської територіальної громади, цього Положення, а також установлених будівельних норм, норм і правил.

4.12. До ТС має бути передбачений зручний під'їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не створює перешкод для проходження пішоходів, посадки та висадки пасажирів міського пасажирського транспорту.

4.13. Власники та користувачі ТС зобов'язані проводити благоустрій закріпленої та прилеглої до ТС території протягом всього терміну дії паспорта прив’язки. До прилеглої території відноситься територія навколо ТС на відстані 20 метрів від кожної крайньої точки ТС, прохід (доріжка, тротуар тощо) спеціально створений для доступу до ТС. Закріплена територія ТС визначається Правилами благоустрою території Білозерської міської територіальної громади, відповідними рішеннями міської ради та її виконавчого комітету стосовно санітарного утримання цієї території.

4.14. Благоустроєм ТС вважається проведення на визначеній території Білозерської міської територіальної громади(мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

4.15. Роботи з благоустрою територій ТС, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

4.16. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.

4.17. На прилеглій до ТС території забороняється:

- складувати тару, матеріали, різні конструкції та відходи на дахах ТС і прилеглих територіях;

- закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- розміщувати або звалювати не в спеціально відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг;

- посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання;

- влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети не в спеціально відведених місцях;

- викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

5. Принципи розміщення ТС

5.1. Основні умови розміщення ТС наступні:

 • розміщення ТС здійснюється згідно будівельних норм, діючої містобудівної документації, даного Положення з урахуванням санітарних та пожежних норм, правил безпеки руху транспорту та пішоходів, Правил благоустрою на території Білозерської міської територіальної громади;

 • ТС розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць;

 • дозволяються розміщення ТС в одну лінію з фасадами будівель, споруд;

 • ТС повинні представляти собою естетично цілісний комплекс складових елементів, в разі об’єднання декількох ТС повинна бути забезпечена цілісність композиційного та об’ємно-просторового вирішення;

 • ТС не може мати фундамент і не може перевищувати за висотою 4 метрів;

 • під час розміщення ТС як правило не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень;

 • розміщення ТС обмежується в охоронних зонах пам’ятників історії, культури і архітектури, в охоронних зонах забудови, призначених для капітального будівництва територіях, займаних зеленими насадженнями і у водозахисних зонах, на територіях, зайнятих інженерними мережами і в їх охоронних зонах, а також на тротуарах, проїздах і інших ділянках, де ускладнюється рух пішоходів і транспорту;

Забороняється розміщення ТС:

 • на штучних спорудах (естакади, мости, громадські будівлі, технічні споруди);

 • на газонах, квітниках, дитячих майданчиках, на інженерних комунікаціях та в зонах їх охорони без погодження з власником, в арках будівель, на зупинках громадського транспорту, крім спеціалізованих кіосків з продажу періодичних видань, проїзних квитків та квитків на масово-видовищні заходи;

 • біля фасадів адміністративних і культурних будівель, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території;

 • в межах червоних ліній міських вулиць і доріг;

 • ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;

 • на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знаку, що її позначає;

 • ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів.

Розміщення ТС на автомагістралях загальноміського значення можливе за умови дотримання вимог Земельного кодексу України, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» та Закону України «Про автомобільні дороги».

6. Прикінцеві положення

 

Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Білозерської міської ради.

Спори, що виникають при вирішенні питань врегулювання розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 

Додаток 1
до Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності
на території Білозерської міської територіальної громади

ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ ТС

_____________________________________________________________________________

(назва ТС із зазначенням напряму підприємницької діяльності)

_____________________________________________________________________________

Замовник _______________________________________________________________________

(найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС / контактна інформація)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Примірник №* ________________

Реєстраційний № _____________

Паспорт прив’язки ТС виданий

_____________________________________________________________________________

(керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури сільської,
селищної, міської ради, районної державної адміністрації)

 

Паспорт прив’язки ТС дійсний до «___» _______________20___ року.

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

М. П. (за наявності)

 

Дата видачі «___»_______________ 20____ року.

 

Паспорт прив’язки продовжено до «___» _______________20___ року.

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)

 

М. П. (за наявності)

__________
* Паспорт прив’язки ТС складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий - зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт прив’язки ТС.

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

у кольорі М 1 : 50 (для стаціонарних ТС)

М 1 : 50

 

Місце креслення

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

М 1 : 500

Місце креслення

 

Експлікація:

місце розташування ТС;

червоні лінії;

лінії регулювання забудови;

місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

________________________________________________________________________________

____________ _________________________________________________

(підпис) (Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ керівника (заступника) підприємства,

установи, організації, розробника)

М. П. (за наявності)

Дата складання ____ ____________ 20____ року

 

 

Додаток 2
до Положення щодо врегулювання питання розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності
на території Білозерської міської територіальної громади


 

ЗАЯВА

Заявник (суб'єкт господарювання) ______________________________________________

Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого ____________________ від _____ № _____, виконані у повному обсязі.

__________________________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця,
підпис, дата, печатка (за наявності))

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора