Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

Дата: 25.11.2021 21:35
Кількість переглядів: 175

ПРОЕКТ: вноситься спеціалістом виконкому з економічних питань Асєєвою І.В.

 

 

Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від ________ № 8/______

м.Білозерське

 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території

Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», Закону України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами), міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити відповідно до норм діючого законодавства України Правила розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції згідно додатку.

  2. Рішення Білозерської міської ради від 21.04.2016 № 7/12-8 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Білозерське», вважати таким, що втратило чинність.

3. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА) вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Дане рішення набуває чинності з _______ 2022 року.

5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО), заступника Білозерського міського го­лови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ПРОКОФ’ЄВА М.Л.

 

Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту рішення Білозерської

міської ради № 8/___-____ від __________2021 р.

 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території

Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

 

Підготовлений:

Спеціалістом виконкому

з економічних питань І.АСЄЄВА

 

Погоджений:

Білозерський міський голова С.МАКЄЄВ

 

Голова постійної комісії

з питань житлово-комунального

господарства та управління

комунальною власністю П.РЯБЧЕНКО

 

Секретар міської ради В.ШОТТ

 

Заступник Білозерського міського

голови з питань діяльності виконавчих

органів Білозерської міської ради М.ПРОКОФ’ЄВ

 

Керуючий справами

виконкому міської ради В.БОНДАРЕНКО

 

Спеціаліст виконкому

з правових питань Ю. МАКЄЄВА

 

 

 

  


 


 


 


 


 


 


 

Додаток

до рішення міської ради

від ___________ № 8/________

 

 

Правила

розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади

 

1.Загальні положення

 

1.1 Правила регулюють відносини, що виникають між виконкомом Білозерської міської ради та фізичними і юридичними особами, незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами з урахуванням типології елементів місцевого середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних, інших чинників та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

1.2 Правила поширюється на всю територію Білозерської міської територіальної громади та є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.3 У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

виробник реклами - особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами

реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

споживачі реклами - невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама;

рекламоносії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема, друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіо трансляцією;

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах Білозерської міської територіальної громади, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконкому міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

1.4 Зовнішня реклама на територіях, будинках і спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) та на підставі дозволів у порядку, встановленому виконавчим комітетом Білозерської міської ради відповідно до цих Правил.

1.5. Під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами, а також стягнення плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

1.6 Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади здійснює виконавчий комітет Білозерської міської ради (далі - робочий орган).

1.7 Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

1.8 Мовою реклами є державна мова.

 

2.Повноваження робочого органу

2.1 До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проєкту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження органами та власником місця або уповноваженим ним органом (особою)) на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання обласному управлінню у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної грмади;

- підготовка і подання виконавчому комітету Білозерської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

2.2 Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


 

3.Порядок розміщення реклами

3.1 Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

- в двох примірниках фотокартку або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

3.2 За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цих Правил, відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

 

3.3  Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією, у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді відповідним вищезазначеним органам та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури відповідні вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання відповідними вищезазначеними органами протягом встановленого строку погоджень, вважається, що видачу дозволу погоджено.

 

3.4 Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

3.5 Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету Білозерської міської ради пропозиції та проєкт відповідного рішення.

3.6 Виконавчий комітет Білозерської міської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

 

3.7 Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

3.8 Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

3.9 Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

3.10 Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.11 У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

4.Плата за тимчасове користування рекламного засобу

4.1 Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Білозерської міської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

4.2 Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

 

5.Вимоги до зовнішньої реклами

5.1 Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 5.5-5.8 цих Правил;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2  Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3 Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

5.4 Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цих Правил, є вичерпним.

5.5 Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.6 Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

5.7 Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

5.8 Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.9 Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.10 Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

5.11 Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

6.Відповідальність за порушення порядку розміщення зовнішньої реклами

6.1 Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчій комітет Білозерської міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

6.2 У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, яка здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3 Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

7.Вимоги до вивісок чи табличок

7.1 Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

7.2 Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.


 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Додаток 1
до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади


 


 


 

 


 

 

 


 

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради) 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище)  

М. П. 

 

 

 

 


 

 

Додаток 2
до Правил розміщення зовнішньої реклами на території Білозерської міської територіальної громади

 


 


 

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
_____________________
______________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора