Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

Дата: 25.11.2021 21:37
Кількість переглядів: 236

ПРОЕКТ: вноситься спеціалістом виконкому з економічних питань Асєєвою І.В.

 

 

Фото без опису

 

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від ________ № 8/______

м.Білозерське

 

Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

В зв’язку з проведенням перших виборів 25 жовтня 2020 року та реорганізацією Нововодянської сільської ради шляхом приєднання до Білозерської міської ради, з метою встановлення єдиного порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд, здійснення контролю за станом благоустрою на території на території Білозерської міської територіальної громади керуючись статтею 144 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

згідно з додатком 1 .

2.Рішення Білозерської міської ради від 19.05.2016 № 7/13-20 «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території міста Білозерське», вважати таким, що втратило чинність.

3. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА) вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

4. Дане рішення набуває чинності з _______ 2022 року.

5. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО).

 

 

 

Білозерський міський голова Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту рішення Білозерської

міської ради № 8/___-____ від __________2021 р.

 

Про затвердження Положення про демонтажсамовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції

 

Підготовлений:

Спеціалістом виконкому

з економічних питань І.АСЄЄВА

 

Погоджений:

Білозерський міський голова С.МАКЄЄВ

 

Голова постійної комісій

з питань житлово-комунального

господарства та управління

комунальною власністю П.РЯБЧЕНКО

 

Секретар міської ради В.ШОТТ

 

Заступник Білозерського міського

голови з питань діяльності виконавчих

органів Білозерської міської ради М.ПРОКОФ’ЄВ

 

Керуючий справами

виконкому міської ради В.БОНДАРЕНКО

 

Спеціаліст виконкому

з правових питань Ю. МАКЄЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення Білозерської міської ради

_______________№______________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території

  Білозерської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Білозерське  (далі – Положення)  є місцевим регуляторним актом, яким установлюється єдиний порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади.

1.2. Положення передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади, що розміщені з порушенням вимог чинного законодавства України та подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами з відшкодуванням витрат, пов’язаних з їх демонтажем.

1.3. Правові підстави для прийняття Положення. Частина 4 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. На виконання частини четвертої статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі по тексту – Порядок). Пункт 2.29 Порядку встановлює, що у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки тимчасової споруди, самовільного встановлення тимчасової споруди така тимчасова споруда підлягає демонтажу.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо. Нормами частин 1, 2 статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються Конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до закону. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить: здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо. Окрім того, згідно з пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання, зокрема, встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку.

1.4. Положення містить загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно чинного законодавства України.

1.5. Положення є обов’язковим для виконання на території міста виконавчими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.6. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:

           До тимчасових споруд (далі –ТС) належать: тимчасові  споруди для     торговельного, побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності, тимчасові гаражі, зовнішня реклама, інформаційні стенди, дошки, вивіски кіоски, павільйони та інші тимчасові конструкції.

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях- рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

           тимчасова     споруда для     торговельного,     побутового, соціально-культурного  чи  іншого   призначення   для   здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

демонтаж ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС від місця її розташування, завантаження, розвантаження; транспортування та зберігання ТС, у випадках, передбачених у розділі 2 Положення, з приведенням місця розташування ТС в належний стан з відновленням його благоустрою.          

суб’єкт господарювання -  комунальне підприємство, організація, підприємство, що задіяне у демонтажі ТС та володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.  

 

2. Порядок демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд

 

2.1. Тимчасова споруда підлягає демонтажу (знесенню), а відповідна земельна ділянка приведенню у належний стан з відновленням її благоустрою у таких випадках:

1) відсутності паспорта прив’язки ТС, інших дозвільних документів;

2) анулювання паспорта прив’язки ТС, закінчення терміну його дії;

3) закінчення, скасування дозволу на встановлення ТС;

4) самовільного розміщення ТС;

5) невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам;

6) відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;

7) використання тимчасового гаражу власником (користувачем) для комерційної діяльності або іншої діяльності;

8) зміни місця проживання або смерті громадянина, якому була видана документація щодо встановлення тимчасової споруди, до набрання чинності цим Положенням;

9) коли є рішення судових органів або подання інших органів державної влади;

10) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

2.2. Виявлення ТС, які підлягають демонтажу, здійснюється комісією з демонтажу ТС, у склад якої входять представники виконавчого комітету, комунального підприємства житлово-комунального господарства та благоустрою Білозерської міської територіальної громади,  представники суб’єкту господарювання, які будуть проводити роботи з демонтажу ТС, депутати міської ради, правоохоронні органи та інші. Склад комісії з демонтажу ТС (далі – комісія), затверджується розпорядженням голови Білозерської міської ради.

2.3.  За наявності підстав для демонтажу (знесення) ТС, передбачених пунктом 2.1.  цього Порядку, представники комісії складають акт про розміщення ТС з порушенням законодавства, в якому має бути зазначено:

1) дата, час, місце складання акту;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посади та підписи членів комісії, що склали даний акт;

3) місце розташування ТС;

4) опис ТС, що розміщена без правових підстав: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж;

5) відомості про власника ТС (за наявності);

6) підпис власника ТС про ознайомлення з даним актом (якщо власник ТС відомий).

Акт може містити й інші відомості, якщо члени комісії будуть вважати за необхідне їх зазначити.

    На підставі акта про розміщення ТС з порушенням законодавства, комісія в 10-ти денний термін готує і подає на розгляд виконавчому комітету Білозерської міської ради проєкт рішення про знесення (демонтаж) ТС, яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України, з переліком ТС, що підлягають знесенню (демонтажу).

        На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені власники (користувачі) ТС. Не прибуття на засідання виконавчого комітету даних осіб не є перешкодою для розгляду питання про знесення (демонтажу)ТС. 

2.4. Підставою для демонтажу є розпорядження голови Білозерської міської ради щодо демонтажу ТС (далі – розпорядження). В розпорядженні  повинно бути зазначено місце розташування ТС, відомості про особу (якщо вона відома), з визначенням для особи строку добровільного демонтажу, який становить п'ятнадцять календарних днів з дня повідомлення власника ТС, та вимогою про приведення земельної ділянки в належний стан, з відновленням її благоустрою.

2.5. Копія розпорядження  протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття надсилається особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надається під розписку (якщо власник, користувач відомі), із зазначенням дати демонтажу ТС. У випадку, якщо неможливо повідомити особу шляхом поштового повідомлення, виконавчий комітет міської ради  розміщує таке повідомлення про дату та  час знесення у друкованих  засобах масової інформації, що є належним повідомленням особи про демонтаж ТС.  Також готується попередження з посиланням на розпорядження голови Білозерської міської ради про демонтаж ТС і наклеюється  на ТС з проведенням фотофіксації.

2.6. Протягом зазначеного терміну особа зобов'язана за власний рахунок здійснити демонтаж розміщеної ТС та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення ТС.

2.7. У разі невиконання особою вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу ТС) та відновлення благоустрою протягом терміну,  зазначеного у розпорядженні, здійснюється знесення (демонтаж) ТС.

2.8. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється комунальним підприємством чи іншим суб’єктом господарювання, який володіє необхідним для цього обладнанням і технікою та з яким укладено договір на виконання даних робіт.

2.9. Під час проведення демонтажу ТС можуть залучатися представники державних та правоохоронних органів, депутати Білозерської міської ради, громадські організації.

2.10. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо ТС не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, суб’єкт господарювання, з яким міська рада уклала відповідний договір і який безпосередньо займався демонтажем (знесенням) ТС,  проводить розділення ТС на конструктивні елементи. До ТС забезпечується доступ шляхом демонтажу кріплення (замків, тощо) у присутності всіх членів комісії та свідків. При цьому складається відповідний акт.

2.11. У випадку наявності майна всередині ТС при її демонтажі, комісія складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.

 2.12. Для технічного забезпечення демонтажу залучається суб’єкт господарювання, який володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.

2.13. Демонтаж (знесення) ТС здійснюється в наступному порядку:

Під час демонтажу ТС комісією складається акт демонтажу ТС, який містить наступні відомості:

1) дата, час, місце складання акта;

2) прізвище, ім’я, по батькові, посади членів комісії з демонтажу ТС та осіб, які були присутніми при демонтажі;

3) місце розташування ТС, відомості про власника (користувача) якщо він відомий, та підстави для її демонтажу;

4) найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС та відключення її від інженерних мереж;

5) опис ТС, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС та інше;

6) відомості щодо місця тимчасового зберігання ТС;

7) відомості про фото/ відеофіксацію демонтажу ТС.

Акт може містити й інші відомості. Акт підписується усіма присутніми членами комісії, свідками та іншими особами, які були присутні при демотажі ТС. Після складання акта, ТС опечатується та скріпляється печаткою.

У разі відсутності особи під час процедур демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення особи) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.

Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається особі (якщо така відома), другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, який проводив демонтажні роботи, третій примірник залишається у комісії. Якщо особа не відома, то даний примірник зберігається у комісії.

Після складання акту демонтажу (знесення), ТС відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання суб’єкта господарювання. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню. Відповідальність згідно з законодавством за збереження ТС та всього майна, що знаходиться у ТС при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально обладнаних майданчиків та зберіганні несе суб’єкт господарювання.

Суб’єкт господарювання не несе відповідальність за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови, тощо).         

Відповідальність за збереження (вивезення) майна, яке знаходиться у встановленій ТС, що підлягає демонтажу, несе особа. У випадку невжиття особою заходів щодо збереження (вивезення) майна, таке майно вивозиться суб’єктом господарювання  на зберігання.

2.14. Протягом трьох робочих днів з моменту демонтажу ТС виконавчий комітет міської ради  надсилає особі (якщо вона відома), у разі її відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надає під розписку повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання; та розміщує таку ж саму інформацію на офіційному веб – сайті Білозерської  міської ради.

2.15. Оплата робіт з демонтажу ТС проводиться за рахунок коштів суб’єкта господарювання, з подальшим відшкодуванням цих коштів особою, яка здійснила встановлення ТС, або з реалізації ТС.

2.16. Демонтована ТС та майно, що знаходилось всередині ТС (за наявності)

повертається особі після надання ним на розгляд комісії наступних документів:

1) документів, що посвідчують особу;

2) документів, що підтверджують право власності на демонтовану ТС чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

3) документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС: по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, завантаженню (розвантаженню) та зберіганню ТС, відновленню благоустрою на місці демонтованої ТС.

2.17.Видача ТС здійснюється суб’єктом господарювання протягом двох днів з дня отримання протоколу комісії, в якому зазначається факт оплати особою послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем  ТС.

2.18. Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається особі, а інший залишається у суб’єкта господарювання. Повернення ТС без відшкодування витрат суб’єктів господарювання на проведення демонтажу не допускається.

  2.19. Витрати по знесенню (демонтажу) ТС, покладаються на відповідний суб'єкт господарювання, задіяний для демонтажу (знесення) ТС, та в подальшому - компенсуються власником (користувачем). Суб’єкт господарювання вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом, згідно з вимогами чинного законодавства.

2.20. У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дати демонтажу від особи не надійде заява про повернення демонтованої ТС із підтверджуючими правовстановлюючими документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем ТС, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на ТС.

 

3. Розмір плати за демонтаж ТС

 

3.1 Для власників (користувачів) ТС розмір плати встановлюється та складається за:

1) демонтаж, завантаження та доставку до місця зберігання - у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання, яке безпосередньо займалось демонтажем (знесенням) ТС -

2) зберігання - в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання  - у відповідності до калькуляції, наданої суб'єктом господарювання;

3) відключення від інженерних мереж - у відповідності до калькуляцій, наданих суб'єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням;

4) відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) ТГ - у відповідності до калькуляції, яка обраховується відповідно до Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826, та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.11.2008 № 326.

3.2. Якщо в процесі демонтажу ТС виявлено майно. Матеріали, вироби, конструкції та інші  придатні для їх подальшого використання, від отримання яких особа відмовилась, або вчинила дії, які свідчать про її відмову, Білозерська міська рада здійснює приймання в комунальну власність територіальної громади. Непридатні для подальшого використання матеріали, які залишились після демонтажу ТС, ліквідуються суб’єктом господарювання, який виконував роботи із знесення ТС (вивозяться на сміттєзвалище, спалюються, тощо).

3.3.Відшкодування вартості демонтованої ТС та майна, яке в ньому знаходилось, особі не здійснюється.

 

 

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора