A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»

Дата: 25.11.2021 21:39
Кількість переглядів: 159

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції»


 

Аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений з метою встановлення на території Білозерської міської територіальної громади єдиного порядку демонтажу незаконно розміщених споруд (далі по тексту - ТС), передбачає механізм, підстави, терміни і порядок проведення демонтажу тимчасових споруд.

Аналіз розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, зі змінами та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з добровільним приєднанням Нововодянської сільської ради до Білозерської міської ради та утворенням Білозерської міської територіальної громади, а також з урахуванням змін у законодавстві України, виникла необхідність перегляду діючого рішення Білозерської міської ради від 19.05.2016 № 7/13-20 «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території м. Білозерське».

Відповідно до пункту 2.29 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди така тимчасова споруда підлягає демонтажу.

     Відповідно до пунктів 3, 4 Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 - зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до цих Правил. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

     Разом з тим, порядок, який регламентував би процедуру демонтажу тимчасових споруд, спеціальних конструкцій, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо, які використовуються для розміщення реклами, заборів, шлагбаумів або здійснення підприємницької діяльності - відсутній. Дана проблема негативно впливає як на благоустрій населених пунктів на території Білозерської міської територіальної громади і утримання в належному стані їх території, архітектурний, історичний вигляд населених пунктів та їх економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення тимчасової споруди, рекламного засобу, парканів та інше, зазначені споруди власниками як правило не демонтуються, що порушує право територіальної громади на володіння, користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані ці ТС, що передбачено статтею 319 Цивільного кодексу України.

     Наявна ситуація має сферу негативного впливу на населення територіальної громади наступним чином: зовнішній вигляд ТС  в багатьох випадках застарілий та псує архітектурний вигляд вулиць населених пунктів громади; при самовільному встановленні ТС часто обмежується доступ до підземних інженерних мереж.

     Шляхом прийняття даного регуляторного акта передбачається розв’язання проблеми демонтажу незаконних споруд на території Білозерської міської територіальної громади.

Існуюча проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

Орган місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

II. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення рівних, чітко визначених умов для всіх суб’єктів господарювання в сфері розміщення зовнішньої реклами та встановлення тимчасових споруд; забезпечення належного утримання та експлуатації об’єктів вуличної мережі та  інженерних комунікацій, належного рівня благоустрою, озеленення, естетичного вигляду та якісного формування забудови населених пунктів на території Білозерської міської ради; ефективне використання ресурсів територіальної громади; встановлення єдиного Порядку демонтажу незаконних споруд на території Білозерської міської територіальної громади.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутність чіткого порядку демонтажу незаконних споруд чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою територій населених пунктів на території Білозерської МТГ, тому не є прийнятною.

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

Дана альтернатива гальмує розвиток підприємницької діяльності на території Білозерської міської територіальної громади, зменшує додатковий дохід до міського бюджету та збільшує рівень безробіття, тому не є прийнятною.

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

 

Покращення архітектурного вигляду тимчасових споруд, що в свою чергу, покращить привабливість усіх населених пунктів громади.

Забезпечення рівних умов щодо розміщення тимчасових споруд для усіх суб’єктів підприємницької діяльності.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні, у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку демонтажу незаконних споруд.

У разі відсутності порядку демонтажу можливі непоодинокі випадки самовільного встановлення ТС, що призводить до втрат бюджетних надходжень.

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

Відсутні, оскільки у зв’язку із забороною розміщення тимчасових споруд зменшується кількість потенційних робочих місць для жителів громади, таким чином збільшується рівень безробіття і кількість соціально-незахищених громадян.

Відсутність розвитку підприємницької діяльності на території Білозерської МТГ, зменшує дохід до міського бюджету.

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

Збільшення надходжень до міського бюджету, збільшення кількості оформлених найманих працівників

Часові та грошові витрати, пов’язані з впровадженням даного Порядку та контролем за дотриманням його вимог.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні, оскільки дана альтернатива тягне за собою порушення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

Відсутні, оскільки дана альтернатива тягне за собою порушення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою. Також, можлива відсутність товарів народного споживання у населених пунктах підвищення рівня соціальних стандартів

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

Задоволення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою. Насичення товарами народного споживання різних населених пунктів громади. Створення потенційних робочих місць для мешканців громади.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

29

29

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У випадку відсутнього законодавчо встановленого порядку демонтажу ТС ( що має місце на теперішній час), можливі

Можливі витрати як повернення коштів, витрачених на компенсацію здійснення демонтажу

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

Відсутні, оскільки суб’єкти  господарювання позбавлені можливості розвитку власного бізнесу

Відсутні, оскільки дана альтернатива не тягне за собою додаткових витрат з боку суб’єктів господарювання.

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

Узгодження всіх питань на стадії проектування; отримання однакових прозорих можливостей розміщення тимчасових споруд; встановлення єдиного порядку розміщення та демонтажу тимчасової споруди на території громади

Свідомі витрати суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано право на розміщення тимчасових споруд. Розмір витрат може бути врегульованим суб’єктом господарювання за рахунок зменшення площі тимчасової споруди, зміни асортименту товарів або виду діяльності.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

   

 Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

         Вартість балів визначається визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

2

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

4

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

Рейтинг результативності

 

 

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні, у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку демонтажу незаконних споруд

У разі відсутності порядку демонтажу можливі непоодинокі випадки самовільного встановлення ТС, що призводить до втрат бюджетних надходжень.

цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

Відсутні, оскільки у зв’язку із забороною розміщення тимчасових споруд зменшується кількість потенційних робочих місць для жителів громади, таким чином збільшується рівень безробіття і кількість соціально-незахищених громадян.

Відсутність розвитку підприємницької діяльності на території Білозерської міської ради, зменшує дохід до міського бюджету.

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Альтернатива 3

Прийняття рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції».

Узгодження всіх питань на стадії проектування; отримання однакових прозорих можливостей розміщення тимчасових споруд; встановлення єдиного порядку розміщення та демонтажу тимчасової споруди на території громади. Збільшення надходжень до міського бюджету, збільшення кількості оформлених найманих працівників

Часові та грошові витрати, пов’язані з впровадженням даного Порядку та контролем за дотриманням його вимог.

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечується досягнення цілей щодо нормативно-правового врегулювання питань, пов’язаних з порядком демонтажу ТС

У разі відсутності порядку демонтажу можливі непоодинокі випадки самовільного встановлення ТС, що призводить до втрат бюджетних надходжень.

Альтернатива 2

Заборона розміщення тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади

Не забезпечується досягнення цілей, оскільки у зв’язку із забороною розміщення тимчасових споруд зменшується кількість потенційних робочих місць для жителів громади, таким чином збільшується рівень безробіття і кількість соціально-незахищених громадян.

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

Задоволення інтересів територіальної громади у сфері благоустрою. Насичення товарами народного споживання різних населених пунктів громади. Створення потенційних робочих місць для мешканців громади даного регуляторного акту є найбільш прийнятним та оптимальним з точки зору оцінки його впливу на різні сфери інтересів.  

цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

    Для розв’язання проблеми демонтажу незаконних ТС на території   Білозерської міської територіальної громади пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо демонтажу, проведення безпосереднього демонтажу тимчасової споруди та її зберігання, а також повідомлення власника тимчасової споруди про вищезазначені дії.

Запропонований механізм дії даного проєкту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У відповідності до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання встановлено наступне.

Досягнення цілей передбачає оформлення права користування ТС до вимог чинного законодавства України, отримання однакових прозорих можливостей розміщення ТС, створення прозорої системи прийняття рішень про демонтаж ТС, покращення та збереження архітектурного вигляду населених пунктів, збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів і, як наслідок підвищення позитивного іміджу влади. Це забезпечить зручне проживання мешканців міста, збільшить  надходження  до міського бюджету

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 Рішення Білозерської міської ради «Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Білозерської міської територіальної громади в новій редакції» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території усіх населених пунктів Білозерської міської ради, та строк дії якого невизначено, з можливістю внесення до нього змін.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності даного регуляторного акту є:  

а) кількість демонтованих ТС за рішеннями виконавчого комітету Білозерської міської ради; 

б) сума відшкодувань витрат по демонтажу ТС.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої ПКМУ № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015 № 1151). Для проведення відстеження буде використано інформацію управління містобудування та архітектури Білозерської міської ради та фінансого відділу виконавчого комітету Білозерської міської ради.

Відносно цього регуляторного акта буде послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом та соціологічним методами.

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

Додаток

 

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб`єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10.09.2021 по 10.11.2021.

 

Примітка. Консультування проводилось за окремими діями з окремими суб`єктами малого підприємництва, які задіяні у цих діях. Зокрема, враховано процедури, яких слід дотримуватись при розміщенні ТС.

 

Поряд-ковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо),інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1.

телефонні розмови

 

10 фізичних осіб-підприємців

Доведення до відома суб’єктів підприємницької діяльності інформації стосовно внесених змін згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020) до наказу Мінрегіону № 244 від 21.10.2011 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», яким внесено зміни до порядку та механізму оформлення паспорту прив’язки на розміщення ТС

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб`єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб`єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 29 (одиниць), питома вага мікро підприємництва у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів господарювання» проведеного аналізу регуляторного впливу).

 

3. Розрахунок витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п`ять років

Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

---

---

---

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеного органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

---

 

 

---

 

 

---

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

 

---

 

 

---

 

 

---

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

---

 

---

 

---

5

Інші процедури (уточнити):

- сплата пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою

- оплата за виготовлення графічних матеріалів паспорта прив’язки суб’єкту господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектору, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (в середньому)

 

---

 

---

 

---

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1+2+3+4+5)

 

---

 

х

 

---

7

Кількість суб`єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

29

 

29

 

8

Сумарно, гривень

 

---

 

х

 

---

Оцінка вартості адміністративних процедур суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

витрати часу на отримання інформації про регулювання, підготовка розрахунків, X вартість часу суб 'єкта малого підприємництва (заробітна плата) 2 години * 36,11 грн./год*1 працівник (на січень 2021 року вартість 1 люд./год. 36,11  грн.) = 72,22 грн

36,11

36,11

180,55

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

36,11

36,11

180,55

11

Процедури офіційного звітування

 

 

---

 

---

 

---

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

---

 

---

 

---

13

Інші процедури:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, X вартість часу суб ’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

 

---

 

---

 

---

14

Разом, гривень

72,22

---

361,1

15

Кількість суб`єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

29

Х

29

16

Сумарно, гривень

 

2094,38

Х

10471,90

*Зазначено середній розмір вартості процедури

Розрахунок пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою залежить від розміру ТС та загальної площі, яка зазначена у паспорті прив’язки, виданого на підставі заяви замовника та терміну дії паспорта прив’язки.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: виконавчий комітет Білозерської міської ради .

 

Процедура регулювання суб`єктів малого під-приємництва (розрахунок на одного типового суб`єкта гос-подарюван-ня малого підприємництва)

Планові витрати часу на

процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб`єкта

Оцінка кількості суб`єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст-рування регулю-вання (за рік), гривень

 

 

 

 

1. Облік суб`єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

36,11

1

29

261,80

2. Поточний контроль за суб`єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,75

36,11

2

29

785,39

камеральні

0,25

36,11

1

29

261,80

виїзні

0,5

36,11

1

29

523,59

3. Підготовка, затвердження та опрацю-вання одного окремого акта про порушен-ня вимог регулювання

 

---

 

----

 

----

 

----

 

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

---

 

----

 

----

 

----

 

----

5. Оскаржен-ня одного окремого рішення суб`єктами господарювання

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

6.Підготовка звітності за результата-ми регулю-вання

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

7. Інші адміністративні проце-дури: підготовка

рішення

міської ради,

відстеження

результативності

регуляторногоакту

5

36,11

-

-

180,55

Разом за рік

6,5

X

4

29

1227,74

Сумарно за п’ять років, грн

32,5

X

20

29

6138,70

 

Примітка: Запропонований регуляторний акт не передбачає додаткових матеріальних витрат для органу місцевого самоврядування.

4. Розрахунок сумарних витрат суб`єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п`ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб`єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб`єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2094,38

10471,90

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2094,38

10471,90

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб`єктів малого підприємництва

1227,74

6138,70

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3322,12

16610,60

 

Секретар міської ради Вікторія ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора