Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 21.03.2013 № 6/39-15 «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах»

Дата: 01.12.2021 13:45
Кількість переглядів: 266

ПРОЕКТ: вноситься  спеціалістом виконкому з економічних питань  Асєєвою І.В.

 

 

 

УКРАЇНА

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від  _________р.   № 8/______

м. Білозерське

 

 

         Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 21.03.2013 № 6/39-15 «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах» 

 

Згідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою розвитку ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг, удосконалення належного санітарного стану, чистоти та порядку в Білозерській міській територіальній громаді,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни  до рішення Білозерської міської ради від 21.03.2013 № 6/39-15 «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах», затвердивши:

1) Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Білозерської міської територіальної громади згідно з додатком 1 до цього рішення.  

     2. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА)  вжити заходи щодо опубліку­вання цього рішення на офіційному веб-сайті Білозерської  міської ради в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

    3. Дане рішення набуває чинності  з _______ 2022 року.

    4. Провести базове відстеження регуляторного акту через 6 місяців після вступу даного рішення в дію  для визначення належного санітарного стану, чистоти та порядку в  громаді.

    5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (РЯБЧЕНКО), заступника Білозерського міського го­лови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ПРОКОФ’ЄВА М.Л.

 

Білозерський міський голова                                                 Сергій МАКЄЄВ

Інна АСЄЄВА 0501726503

 

Д О В І Д К А

про погодження проекту рішення Білозерської 

міської ради  № 8/___-____      від __________2021 р.

 

Про внесення змін до рішення Білозерської міської ради від 21.03.2013 № 6/39-15 «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах» 

 

 

Підготовлений:

Спеціалістом виконкому

з економічних питань                                                          І.АСЄЄВА

 

Погоджений:

Білозерський міський голова                                                       С.МАКЄЄВ

 

Голова постійної комісій

з питань комунальної власності,

житлово-комунального господарства,

енергозбереження та транспорту                                       П.РЯБЧЕНКО

 

Секретар міської ради                                                                  В.ШОТТ

 

Заступник Білозерського міського

голови з питань діяльності виконавчих

органів Білозерської міської ради                                                М.ПРОКОФ’ЄВ

 

Керуючий справами

виконкому міської ради                                                                В.БОНДАРЕНКО

 

Спеціаліст виконкому

з правових питань                                                               Ю. МАКЄЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від ______ р. № 8/_____

 

 

Положення

про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Білозерської міської територіальної громади

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Білозерської міської територіальної громади.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:

- конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

- конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з встановленими вимогами та подаються організатору конкурсу;

- організатор конкурсу – виконавчий комітет Білозерської міської ради;

- учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

         Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи».

 

2. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення твердих побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об’єктів утворення твердих побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п’ятьма поверхами, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання);

- відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів джерел утворення твердих побутових відходів;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна  кількість  будинків,  кількість  мешканців  таких
будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водопостачання);

- кількість   будинків,   у   яких   відсутнє  централізоване
водопостачання та каналізація,  а  рідкі  відходи  зберігаються  у
вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів;

- характеристика під’їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі,наявність каналізації, центрального опалення, водопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

- площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації разі їх наявності);

9)  характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження
об’єктів  поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення,
сортування,  утилізації,  видалення відходів, об’єкти поводження з
небезпечними   відходами   у   складі   побутових  відходів  тощо)
відповідно  до  правил  благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту
.

10) вимоги до конкурсних пропозицій;

11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу,  представники підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх обєднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами ( чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).

2.5. Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 7 - 9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший, ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій зобов’язаний надати  письмове розяснення.

            2.11. У разі надходження двох і  більше  звернень  про  надання
роз'яснення   щодо   змісту  конкурсної  документації  організатор
конкурсу  проводить  збори  його   учасників   з   метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьої робочих днів.  

     Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше ніж за сім
календарних  днів  до   закінчення   строку   подання   конкурсних
пропозицій   внести  зміни  до  конкурсної  документації,  про  що
протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді  повідомляє  усіх
учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

 

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

- копія статуту;

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку;

- довідку з банківської установи про наявність розрахункового рахунку;

- балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить інформацію про обсяги надання послуг із збирання  та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнанні транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнанні транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з  вивезення твердих побутових відходів;

-     документа, що  містить  інформацію  про  кількість  відходів,
залучених   учасником   до   повторного   використання;  кількість
відходів,  які використовуються як  вторинна  сировина;  кількість
відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3.  конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення  строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

    Конкурсна комісія    підтверджує    надходження    конкурсної
пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про  дату  і  час
отримання  конкурсної  пропозиції  та  порядковий номер реєстрації
пропозиції.

 

4. Проведення конкурсу

 

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи, у
разі його згоди.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору.

 

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості і якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Протокол засідання конкурсної комісії та текст договору про надання житлово- комунальних послуг затверджуються Білозерською міською радою.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу міською радою.

            5.6.  Організатор конкурсу протягом не більш як  п'яти  робочих 

днів  з  дня  проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом 

рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу  на 

певній  території  населеного  пункту,  межі  якої  були визначені 

умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має 

право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років. 

5.7.  З  переможцем  конкурсу  протягом десяти календарних днів
після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та тексту договору міською радою укладається договір на
надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території
населеного пункту.

5.8. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

5.9.  Не  пізніше  ніж за два місяця до припинення договору на
надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території
населеного  пункту  проводиться  новий конкурс на надання послуг з
вивезення   побутових  відходів  на  території,  визначеній  таким
договором.

6. Фінансування проведення конкурсу

 

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

 

7. Розгляд спорів

 

7.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                               Вікторія ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора