Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України на 2022 рік

Дата: 02.12.2021 09:25
Кількість переглядів: 136

ПРОЄКТ: підготовлений начальником першого відділу Покровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковником С.Пометуном

 

                                                                  

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2021   №   8/28-___

м. Білозерське

                           

Про затвердження  Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України на 2022 рік

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про військовий обов’язок і військову службу” (із змінами), „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час мобілізації”, Указом Президента України від 25.10.2002 року № 948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді” (із змінами), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року № 352 „Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, з метою підготовки і виховання самовідданих, свідомих захисників Батьківщини Білозерська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України на 2022 рік (додаток 1).

 

2. Фінансування Програми проводити з бюджету Білозерської міської ради в межах кошторисних призначень та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

3. Координацію роботи щодо виконанням  розпорядження покласти на перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, контроль залишаю за собою.

 

 

 

Білозерський міський голова                                                      Сергій МАКЄЄВ                                                

 

Додаток 1

до рішення міської ради 23.12.2021   №   8/28-__

 

 ПРОГРАМА

військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до

військової служби, рекламування та пропагування військової

служби за контрактом у Збройних Силах України

на 2022 рік.

 

  1. Обґрунтування необхідності розроблення

та впровадження Програми

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. Розробка на міському рівні всебічних ефективних заходів проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби в Збройних Силах України.

Проведення заходів із зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази першого відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, районної призовної дільниці з метою розширення можливостей проведення роботи з пропагування відбору та направлення військовозобов’язаних на військову службу.

 

  1. Мета Програми

Метою Програми є:

визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування;

організація військово-шефської роботи з молоддю в контексті сучасного українського державознавства та реформування Збройних Сил України.

 

  1. Завдання Програми

Програма спрямована на:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

створення комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України, проведення поглибленої роботи з військово-патріотичного виховання учнівської молоді у школах ради;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості; підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;

планування на місцевому рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів органів місцевого самоврядування;

виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами на радіо, у ЗМІ та інше. Використання її у постійній службовій діяльності першого відділу Покровського районного центру комплектування та соціальної підтримки, міського центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території Білозерської міської ради.

 

  1. Очікувані результати

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати в свідомості юнаків необхідність захисту держави, удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників, які придатні до проходження військової служби у Збройних Силах України.

 

  1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування заходів Програми проводити з бюджету Білозерської міської ради в межах кошторисних призначень та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Потребу у видатках на забезпечення виконання заходів Програми наведено у додатку до цієї Програми.

 

  1. Організація інформування та висвітлення змісту

військово-професійної орієнтації молоді щодо проходження

військової служби за контрактом

1. Розробка на місцевому рівні планування всебічних ефективних заходів проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби за контрактом, служби у військовому резерві із залученням до цієї роботи зацікавлених управлінь та відділів органів місцевого самоврядування та місцевих служб і організацій.

2. Виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами на телебаченні, радіо та в пресі. Використання її в постійній службовій діяльності       першого відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,  центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які є на території Білозерської міської ради.

3. Зміцнення та удосконалення матеріально-технічної бази першого відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, призовної дільниці з метою розширення можливостей проведення роботи з пропагування відбору та направлення військовозобов’язаних на військову службу за контрактом, служби у військовому резерві в Збройних Силах України.

  1. Заходи Програми

 

7.1. Національне військово-патріотичне виховання молоді

та підготовки громадян України до служби у Збройних Силах України

1. Активізувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності виконання військового обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на українознавчих, духовних, героїко-патріотичних традиціях українського народу, формування в свідомості юнаків необхідності захисту своєї держави.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради, відділ  культури і туризму Білозерської міської ради; ветеранські організації.

Протягом 2022 року.

2. Здійснення контролю за станом викладання предмету захисту Вітчизни юнаків у навчальних закладах Білозерської міської об’єднаної територіальної ради.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради, відділ  культури і туризму Білозерської міської ради.

Протягом 2022 року.

3. Здійснення контролю за військовим обліком призовників у першому відділі Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Начальник першого відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Протягом 2022 року.

4. Проведення розяснювальної виховної роботи серед молоді в навчальних закладах, організаціях, установах ради щодо відповідальності за ухилення від служби у Збройних Силах України.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради, відділ  культури і туризму Білозерської міської ради.

Протягом 2022 року.

 

7.2  Медичне забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії, призову громадян на строкову військову службу.

1. Посилення контролю за оздоровленням в період між припискою та призовом громадян, яких визнано такими, що потребують обстеження, лікування та медичного нагляду.

КНП «Добропільська ЛІЛ», перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

Протягом 2022 року.

2. Забезпечення лікарями – спеціалістами позаштатної військово-лікарської комісії для медичного огляду громадян.

Добропільська міська рада, КНП «Добропільська ЛІЛ».

Протягом 2022 року.

3. Забезпечення призовної дільниці інструментарієм, методичним та господарчим майном, необхідним для медичного огляду громадян.

КНП «Добропільська ЛІЛ», перший відділ Покровський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

 

Протягом 2022 року.

 

7.3. Відбір, вивчення та направлення громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом

1. Згідно із Законом України „Про військовий обов'язок і військову службу”, Указами Президента України „Про черговий призов громадян на строкову військову службу", організувати проведення  осіннього призову на території району та відправку призовників із збірного пункту в Збройні Сили України.

Призовна комісія.

Протягом 2022 року.

2. Здійснення контролю за вивченням особистості призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану, проведення соціально-психологічного відбору, перевірка фізичних та ділових якостей юнаків згідно з даними медичних закладів, інформації, яка надається правоохоронними органами, характеристик з місця роботи або навчання.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради.

Протягом 2022 року.

3. Контроль за ходом проведення призову та роботою призовних комісій на території ради.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Протягом 2022 року.

4. Проведення урочистих проводів юнаків до лав Збройних Сил України. Організація благословення призовників, які призиваються на строкову військову службу, святковий концерт, вручення подарунків.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради.

 

Протягом 2022 року.

5.         Згідно з чинним законодавством проводити розшук осіб, які ухиляються  від виконання військового обов'язку.

Відділ поліції №1 Покровського РУП в Донецькій області, перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

 

Протягом 2022 року.

6. Здійснення відбору кандидатів з числа призовників, військовозобов'язаних, які направлятимуться до військових частин та навчальних центрів для подальшого зарахування на військову службу за контрактом.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Протягом 2022 року.

 

7.4.  Рекламування та пропагування військової служби за контрактом

1. Організаційна робота в першому відділі Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань відбору кандидатів на військову службу за контрактом.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Протягом 2022 року.

2. Організація та проведення активної роботи в навчальних закладах, школах, підприємствах з питань рекламування військової служби за контрактом.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради.

Протягом 2022 року.

3.  Виготовлення стендів інформування; агітації та реклами військової служби за контрактом і розміщення їх на територіях установ та організацій ради, в тому числі: в центрі зайнятості, навчальних закладах, у поштовому відділенні, на автобусних зупинках.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Постійно.

4. Організація роботи мобільної групи по агітації, залученню та відбору громадян на військову службу за контрактом першого відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Постійно.

5. Проведення у першому відділі Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки днів відкритих дверей з демонстрацією зброї юнакам навчальних закладів ради.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

 

Голова міської ради                                                                           Сергій МАКЄЄВ

Додаток

Додаток  до Програми

 

 

ЗАХОДИ

з виконання Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби

за контрактом у Збройних Силах України на 2022 рік

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Заплановані обсяги фінансування на 2022 рік

(грн.)

Військово-патріотичне виховання молоді та підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України

6 000,00

1

Організація проведення урочистих проводів призовників ради до лав Збройних Сил України

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради,

відділ  культури і туризму Білозерської міської ради.

     3000,00

2

Переобладнання наочної агітації на призовній дільниці

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

згідно

з потребою

3

Відзначення державних свят та урочистостей пов’язаних з боротьбою українського народу за свободу і незалежність держави з виконанням українських традицій та звичаїв за участю керівників ради, військовослужбовців, ветеранів, громадських організацій національно-патріотичного спрямування

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

відділ освіти Білозерської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Білозерської міської ради, відділ  культури і туризму Білозерської міської ради

3 000,00

2. Медичне забезпечення призову громадян на строкову

військову службу, проведення приписки юнаків

до призовної дільниці району

 

4

 

Компенсація витрат пов’язаних із залученням лікарів до роботи  у складі військово-лікарської комісії

КНП «Добропільська ЛІЛ»

згідно

з потребою

5

придбання рентген плівки, хімреактивів для проведення аналізів допризовників, призовників, кандидатів на військову службу за контрактом, придбання миючих та санітарно-гігієнічних засобів та господарчого інвентарю для прибирання призовної дільниці

КНП «Добропільська ЛІЛ»

згідно

з потребою

3. Призов громадян на строкову військову службу

36320,00

6

 

Придбання паперу, канцелярського приладдя для роботи призовної дільниці та проведення вивчення призовників, поштові витрати (запити особових справ, відправка особових справ), виготовлення бланків, заправка, ремонт картриджів та комп’ютерної техніки

 

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2000,00

7

Замовлення автотранспорту для  проведення виїзних медичних комісій, доставка призовників до Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на обласну призовну комісію та команд призовників на обласний збірний пункт м. Маріуполь

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

34320,00

4. Рекламування та пропагування військової служби, військової служби за контрактом та військової служби в резерві

5 000,00

1

Робота мобільної агітаційної групи, її забезпечення наочною агітацією, обладнанням та матеріалами для демонстрації відеореклами, розміщення зовнішньої реклами на території ради на біл-бордах, виступи в засобах масової інформації з питань рекламування військової служби за контрактом та військової служби в резерві.

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

5 000,00

Всього:

47320,00

 

 

Голова Білозерської міської ради                                              Сергій МАКЄЄВ

      

ПАСПОРТ

Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової

служби за контрактом у Збройних Силах України

на 2022 року

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 „Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді” (із змінами)

3.

Розробник програми

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

6.

Учасники програми

 

 

Відділи Білозерської міської ради, Перший відділ Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, КНП «Добропільська ЛІЛ», відділ поліції №1 Покроського РУП у Донецькій області

7.

Термін реалізації програми

2022 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Білозерської міської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

47320,00 грн.

9.1.

Коштів місцевого бюджету

47320,00 грн.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора