Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про бюджет Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 05515000000)

Дата: 09.12.2021 14:20
Кількість переглядів: 134

                                                                                                            ПРОЄКТ: вноситься начальником фінансового відділу Сафоновою О.А.

                              

Фото без опису

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА   МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2021  № 8/28-     

м. Білозерське

 

Про бюджет Білозерської міської

територіальної громади на 2022 рік

(код бюджету  05515000000) 

 

               Керуючись Бюджетним кодексом України, враховуючі Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік, враховуючи проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятий Верховною Радою України за основу 02 листопада 2021 року, проєкт розпорядження голови Донецької державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік», керуючись  ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування в Україні», міська  рада

 

ВИРІШИЛА:           

    

      1. Визначити на 2022  рік:

      доходи міського бюджету у сумі 120 096 926 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 117 425 804 гривні та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 671 122 гривні  згідно з додатком 1 до цього рішення;

       видатки міського бюджету у сумі 120 096 926  гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 117 425 804 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 2 671 122 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

        оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 5871,00 гривень, що становить 0,005 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

      2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3  до цього рішення.

      3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

      4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 4 до цього рішення.

      6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджетів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України.

       7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2022 рік:

1)  у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71  Бюджетного кодексу України;

       8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70  Бюджетного кодексу України.

      9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

     - оплату праці працівників бюджетних установ;

     - нарахування на заробітну плату;

     - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

     - забезпечення продуктами харчування;

     - оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

     - поточні трансферти населенню;

     - оплату енергосервісу.

     10. Надати право фінансовому відділу міської ради в особі начальника фінансового відділу (САФОНОВОЇ) повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

     11. Надати право фінансовому відділу міської ради в особі начальника фінансового відділу (САФОНОВОЇ) отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

     12. Головними розпорядниками коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням відповідно до частини 8 статті 20;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення згідно з частиною 4 статті 77 у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

5) оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

       13. Надати право міському голові на підставі звернень головних розпорядників приймати розпорядження з наступним їх затвердженням на пленарному засіданні міської ради про:

1) перерозподіл асигнувань між напрямками витрат та головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками, у тому числі у разі визначення додаткових напрямків здійснення видатків міського бюджету в межах затверджених обсягів;

2) включення до бюджету, у разі необхідності, нових кодів бюджетної класифікації;

3) внесення змін у річний і помісячний розпис субвенції з державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення згідно реєстрів Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації;

4) облік у складі міського бюджету  коштів трансфертів з державного, обласного бюджетів  та бюджетів інших територіальних громад, виділених додатково місту на підставі законодавчих та нормативних актів та укладених договорів;

5) виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного, обласного бюджетів та бюджетів інших територіальних громад на підставі законодавчих і нормативних актів та укладених договорів.

      14. Визначити одержувачами коштів:

по загальному фонду міського бюджету

    КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської територіальної громади» ТПКВКМБ 0112111 КЕКВ 2610 у сумі 807 400 гривень (придбання медикаментів та засобів індивідуального захисту – 122 200 гривень, антигенних тестів для роботи в  умовах ліквідації  гострої респіраторної  хвороби СОVID-19 – 57  000  грн., придбання діагностичних засобів для хворих на вірусний гепатит С – 28200 грн., оплата комунальних послуг (теплопостачання, електроенергії, водопостачання, вивіз ТПВ) – 600 000 грн.)

- ТПКВКМБ 0112141 КЕКВ 2610 у сумі 23 100 гривень (придбання імунобіологічних препаратів проти вакцинокерованих інфекцій);

- ТПКВКМБ 0112142 КЕКВ 2610 у сумі 139 532 гривні (виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження –   800 грн., проведення туберкулінодіагностики у дітей 4-14 років – 118 900 грн., забезпечення хворих на туберкульоз на етапі амбулаторного лікування продовольчими пакетами –             19 832 грн.);

- ТПКВКМБ 0112143 КЕКВ 2610 у сумі 63 200 гривень (придбання лікарських засобів для профілактики та лікування супутніх станів та захворювань ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, придбання тест-систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію – 28 200 грн., забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 35 000 грн.);

- ТПКВКМБ 0112144 КЕКВ 2610 у сумі 204 488 гривень (придбання цукровознижуючих препаратів та лікарських засобів для нецукрового діабету та тест-смужок)

- ТПКВКМБ 0112145 КЕКВ 2610 у сумі 50 000 гривень (забезпечення онкохворих лікарськими засобами)

- ТПКВКМБ 0112152 КЕКВ 2610 у сумі 454 002 гривень (забезпечення пільгової категорії населення медикаментами – 200000 грн., слуховими апаратами – 61 600 грн., засобами технічної реабілітації – 13 680 грн., забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної та судинно-мозкової системи лікарськими засобами  - 41 400 грн., забезпечення хворих на орфанні захворювання (вироби медичного призначення для дітей) – 46 320 грн., охоплення вагітних груп ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології – 25 600 грн., забезпечення хворих медикаментами у до- та післяопераційний період з трансплантації – 65 402 грн.).       

                              

       - КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» ТПКВКМБ 0112010 КЕКВ 2610 у сумі 263 195 гривень  ( оплата роботи медичної комісії 143057 гривень, оплата утримання у стаціонарних відділеннях соціально незахищених верст населення 120138);

 

     - КНП «Добропільська міська стоматологічна поліклініка» Добропільської міської ради ТПКВКМБ 0112100 КЕКВ 2610 у сумі 191 000 гривень оплати послуги );

      15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року та діє по 31 грудня 2021 року.

      16. Додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

      17. Оприлюднити це рішення в п’ятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на сайті Білозерськоїї міської ради.

      18. Здійснювати з 01 січня 2022 року з бюджету територіальної громади видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

        20.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)

 

 

Білозерський міський голова                                                        Сергій МАКЄЄВ       

 

 

Додаток

до рішення міської ради

23.12.2021 № 8/28-___

 

Пояснювальна записка

до бюджету Білозерської міської територіальної громади
 на 2022 рік

 

Проект бюджету громади на 2022рік розроблений на основі норм проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», чинних (з урахуванням внесених змін) Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів,  основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586, та визначеними Бюджетною декларацією, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

Стан формування бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік та виконання бюджету 2021 року обумовлений станом реального сектору економіки, формування фонду оплати праці на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності міста та іншими показниками. Параметри формування бюджету визначались оцінкою виконання за 10-ть місяців поточного  року бюджету громади, макропоказниками економічного і соціального розвитку громади на 2022 рік, розрахунків галузевих установ, даних фінансової звітності комунальних підприємств, показниками програм соціально-економічного розвитку бюджетоутворюючих підприємств. У проекті бюджету територіальної громади міста на 2022 рік враховані міжбюджетні трансферти: освітня субвенція, базова дотація, інші субвенції.

Дохідна частина міського бюджету складається з доходів загального та спеціального фондів. Доходи загального фонду обраховано в сумі 117 425 804 грн., в т. ч. власні доходи – 65 792 455 грн. та трансферти з державного та обласного бюджетів в сумі 51 633 349 грн., а саме:

- Базова дотація – 14 154 400 грн.;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 37 382

600 грн.;

- Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) – 96 349 грн..

Власні доходи в складі загального фонду міського бюджету становлять 56%.

Видаткова частина міського бюджету територіальної громади сформовано в сумі 120 096 926 грн., у тому числі видатки загального фонду – 117 425 804 грн., спеціального фонду – 2 671 122 грн.

 

Соціально – економічний стан Білозерської міської територіальної громади в 2021 році і прогноз розвитку на 2022 рік

 

Білозерська міська територіальна громада була створена 25 жовтня 2020 року.

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Нововодянська сільська рада.

Білозерська міська територіальна громада (далі - Білозерська МТГ) утворилась на базі 1 сільської ради. До складу територіальної громади входять 7 населених пунктів:

місто Білозерське – 15776 жителів, площа – 248 га; селище Бокове - 64 жителів; 69 господарських дворів;  площа –15,1 га;

село Нововодяне - 378; 128 господарських дворів;  площа – 259,4 га;

село Благодать - 60 жителів; 25 господарських дворів;  площа –101,3 га;

село Веселе Поле  - 37 жителів; 21 господарських дворів;  площа – 206,8 га;

село Весна - 41 жителів; 23 господарських дворів;  площа – 112,5 га;

село Первомайське – 350 жителів; 122 господарських дворів;  площа – 190,8 га;

Загальна площа території Білозерської міської територіальної громади становить 68,47 км2, в т. ч. сіл . Площа земель сільськогосподарського призначення  на території МТГ становить – 8,706 км 2

Білозерська  міська рада, на базі яких створена Білозерська міська територіальна громада

 

Фото без опису

 

Територія Білозерської міської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах сільської ради, що об’єдналася.

Суміжними територіями громади Донецької обл. є: Шахівська громада, Добропільська, Новодонецька громада.

Клімат м’який, помірно-континентальний, зима прохолодна, літо жарке.

 

 Землі сільськогосподарського призначення орендуються                                   ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СТОВ «Возрождение», ТОВ Агродобробут,  СФГ «Агроснаб 2015»,  СФГ «Єніна», СФГ «Резон», СФГ «Династія – С», СФГ «Агрос».

 

Демографічна ситуація

 

Чисельність наявного населення на території Білозерської міської територіальної  громади станом  на 01 січня 2021 р.  становила 16641 тис. осіб.

 

Добувна промисловість

 

100% у добувній промислової продукцією забезпечуються  підприємства вугільної промисловості, а саме ТДВ «Шахта Білозерська» яка є основним бюджетоутворюючим підприємством громади.

ТДВ «Шахта Білозерська» є структурним підрозділом ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» є вертикально інтегрована компанія з виробництва електроенергії.

Сільське господарство

Сільськогосподарське виробництво є економічною основою розвитку громади. Найбільшими сільгоспвиробниками громади є: ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СФГ «Агрос».

         В проєкті формування бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Мінімальна заробітна плата:

 

 

 

 • з 1 січня року (гривні)

6500

7176

7665

 • з 01 жовтня (гривня)

6700

 

 

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

 

 

 

 • з 1 січня року (гривні)

2893

3193

3411

 • з 1 жовтня (гривня)

2982

 

 

 

Оцінка надходження доходів до бюджету Білозерської міської територіальної громади за 2021 рік  

 

До загального фонду бюджету територіальної громади очікується отримати  120 096 926 грн. власних доходів. Основними джерелами формування є: податок на доходи фізичних осіб (55 800 227 грн.), плата за землю (1 996 027 грн.), єдиний податок (5 038 757грн.), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (187 111грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1 500 000 грн.).

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становитимуть 2 671 122 грн. Основними джерелами формування є: власні надходження бюджетних установ (2 144 122 грн.), екологічний податок (527 000 грн.).

 

Прогноз доходів бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік

 

Склад джерел доходів бюджету територіальної громадина 2022 рік визначено статтями 64 та 691Бюджетного кодексу України.

При прогнозуванні доходної частини бюджету було враховано діючого Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Білозерської міської територіальної громади.

Враховані статистичні, фактичні показники та очікуване виконання бюджету за 2021 рік.

 

Доходи бюджету Білозерської міської  територіальної громади на 2022 рік

        120096926

Волна:     120096926

 

 

 

 
  Фото без опису

Фото без опису Фото без опису

 

 

68463577

Волна: 68463577Власні надходження

 

 

      51633349

Волна:    51633349Міжбюджетні трансферти

 

Фото без опису Фото без опису Фото без опису

 

65792455

Волна: 65792455Загальний фонд

 

 

2671122

Волна: 2671122Спеціальний фонд

 

 

37478949

Волна: 37478949Субвенції

 

 

14154400

Волна: 14154400Базова дотація

 

Фото без опису Фото без опису Фото без опису

 

 

37382600

Волна: 37382600Освітня

 

 

Фото без описуМедична

 

96349

Волна: 96349Інші субвенції

 

 

 

Обсяг доходів бюджету Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в 120 096 926 грн., з них: з них власні доходи загального фонду 65 792 455 грн., спеціального – 2 671 122 грн., додаткова дотація з державного бюджет у – 14 154 400 грн., освітня субвенція – 37 382 600 грн., субвенції з обласного бюджету – 96 349 грн.

 

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

Прогнозні доходи загального фонду бюджету Білозерської міської територіальної  громади на 2022 рік розраховано в сумі  117 425 804 грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2022 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 65 792 455 гpн., в тому числі по основних дохідних джерелах:

- податки на доходи, податки на прибуток– 55 820 468 гpн.;

- рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 213 650 грн.;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 500 000 грн.;

- акцизний податок з пального, виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України – 167 426 грн.;

- місцеві податки – 7 221 895 грн., у тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 187 111 грн.;

- плата за землю – 1 996 027 грн.;

- єдиний податок – 5 038 757 грн.;

- плата за надання адміністративних послуг – 172 748 грн.;

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна – 553 114 грн.;

- всі інші податки та неподаткові платежі – 143 154 гpн.

 

Податки на доходи, податки на прибуток

Прогнозний показник надходжень у 2022 році податків на доходи, податків на прибуток розраховано в сумі 55 820 468 грн.

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб – він  становить 85% від прогнозного показника доходів 2022 року.

Згідно норм Бюджетного кодексу України до бюджету ОТГ зараховується 64% податку на доходи фізичних осіб, який справляється на території громади.

Прогнозний показник ПДФО розраховано в сумі 55 800 227 тис. грн.

Порівняльний аналіз прогнозованого показника 2021 року до очікуваних надходжень 2022 року збільшиться на 4% або на 3 487 727 грн. .

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);

допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

винагорода за цивільно-правовими договорами.

Розрахунок прогнозу надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

• Застосовується до зарплати, лікарняних, виплат за договорами ЦПХ (18%);

• чистий оподатковуваний дохід фізичних осіб-підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування (різниця між їх доходами та витратами) (18%);

• доходи від здавання майна в оренду/лізинг (18%);

• проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (крім зарплатних), на вклад (депозит) у кредитних спілках (18%);

• дивіденди, що виплачуються неплатниками податку на прибуток (9%);

• спадщина та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого і другого ступенів споріднення (5%);

• застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);

• підвищення мінімальної заробітної плати (з 01.01.2022 – 6500 грн., з 01.10.2022 – 6700 грн.), посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 01.01.2022 – 28930 грн., з 01.10.2022 – 2892 грн.), а також прожиткового мінімуму працездатних осіб: з 1 січня 2022 року — 2481 грн., з 1 липня — 2600 грн., з 1 грудня — 2684 грн.;

• зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

•        зарахування податку на доходи фізичних осіб від доходів за паї до бюджету за місцем знаходження таких об’єктів оренди;

• легалізація виплати заробітної плати та інше.

 

Серед податкових агентів основними платниками податку на доходи фізичних осіб є: ТДВ «Шахта Білозерська» , ТОВ «Перспектива», ПрАТ «Екопрод», СТОВ «Возрождение», ТОВ «Агродобробут».

По кодах класифікації податок та збір на доходи фізичних осіб заплановано наступним чином:

?       11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 53 184 900 грн.;

?       11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 2 232 095 грн.;

?       11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – 383 232 грн.

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності очікується у 2022 році в сумі 20,241 тис. грн. на рівні очікуваних надходжень 2021 року. Розрахунки проведені на основі даних, наданих органами ГУ ДПС..

 

Рентна плата  та плата за використання інших природних ресурсів

Розрахунок прогнозної рентної плати за використання інших природних ресурсів на 2022 рік у сумі 213 650 грн. здійснено з урахуванням динаміки надходжень поточного та минулого року. У структурі надходжень загального фонду даний податок займає 0,3%. Прогнозні доходи 2022 року заплановано на рівні очікуваних надходжень 2021 року:

 1. Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (13030000) – 213 650 грн., що на рівні очікуваних надходжень за 2021 рік.

 

Внутрішні податки на товари та послуги

Прогнозний показник надходжень у 2022 році внутрішніх податків на товари та послуги (акцизного податку) до міського бюджету розраховано в сумі  1 667 426 грн., що складає 2,5% у загальному обсязі надходжень. Прогнозні показники на 2022 рік порівняно із очікуваними показниками в 2021 році збільшено на  5% (або на 71,9 тис. грн.).

 

По кодах класифікації акцизний податок заплановано наступним чином:

-        Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000)  – 1 500 000 грн.

-        При плануванні акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)  по коду доходів (14021900) – заплановано отримати 38 766 грн.

-        по  акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) по коду доходів (14031900) – заплановано 128 660 грн.

 

Місцеві податки

 Відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків віднесено:

1) Податок на майно, який складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- плати за землю;

2) Єдиний податок;

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Прогнозний показник надходжень у 2022 році місцевих податків до міського бюджету розраховано в сумі 7 221 895 грн. Питома вага в загальному обсязі надходжень складає 11%.

 

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в 2022 році очікується в загальній сумі 187 111 тис. грн., що більше проти очікуваних надходжень 2021 року на 22,6 тис. грн., або на 12,1%, з урахуванням зростання розміру мінімальної заробітної плати, а саме:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами (18010100 житлова нерухомість) – 851 грн., очікуваний темп росту до 2021 року 102,4%.

2) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами (18010200 житлова нерухомість) – 11 328 грн., очікуваний темп росту до 2021 року 107,8%.

3) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (18010300 нежитлова нерухомість) – 142 171 грн., очікуваний темп росту 115,2% (+18,7 тис. грн.).

4) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості (18010400 нежитлова нерухомість) – 32 761 грн., очікуваний темп росту 110,3% (+3,1 тис. грн.).

 

Прогнозний показник по платі за землю становить 1 996 027 грн., порівняно із очікуваними надходженнями у 2021 році, збільшується на 26 927 грн.

Прогнозний показник надходження плати за землю на 2022 рік враховує:

-        динаміку надходжень за 2019-2021 роки;

-        погашення частини податкового боргу за минулі роки;

-        ризик, пов’язаний з нестабільною роботою підприємств сільської громади.

 

Слід зазначити, що резервами збільшення надходжень до сільського бюджету плати за землю у 2021 році є:

1. Проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;

2. Забезпечення контролю за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме: щодо недопущення протермінування терміну укладення договорів оренди та їх вчасна передача до органів ГУ ДПС;

3. Посилення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до сільського бюджету.

 

Другим бюджетоутворюючим податком громади є єдиний податок, на 2022 рік надходження єдиного податку прогнозуються в сумі 5 038 757 грн., що становить 1,6% очікуваних надходжень за 2021 рік. При розрахунку податку на 2022 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

 

НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ

Прогнозний показник неподаткових надходжень у 2022 році до міського бюджету розраховано в сумі 869 016 грн. Питома вага в загальному обсязі надходжень складає 1,32%.

Прогноз частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету пропонується затвердити у сумі 24 271 грн. на майже рівні очікуваного показника 2021 року

Складові Інших надходжень:

Прогноз надходжень адмінштрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (код доходів  21081100, 21081500) пропонується затвердити у сумі 118 683 грн. на майже рівні очікуваного показника 2021 року.

Прогноз надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  (код бюджетної класифікації доходів 22010300) пропонується затвердити в сумі  56 200 грн.,  що майже на рівні очікуваних надходжень

Прогноз надходження плати за надання інших адміністративних послуг (код бюджетної класифікації доходів 22012500) пропонується затвердити в сумі 28 948 грн.,  що майже на рівні очікуваних надходжень.

Прогноз надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код бюджетної класифікації доходів 22012600) пропонується затвердити в сумі 87 600 грн., розрахунок проведено з врахуванням фактичних надходжень 2021 року.

 

Прогноз надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на 2022 рік визначено у сумі 553 114 грн. При розрахунку сум прогнозних надходжень враховано наступні чинники:

- очікувані надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності відповідно до наявних договорів оренди;

- укладення нових договорів на оренду майна, що перебуває в комунальній власності.

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2022 рік розраховано з урахуванням очікуваних показників 2021 року. Основні надходження до бюджету державного мита забезпечували надходження за оформлення документів на спадщину та дарування. В зв’язку з цим прогнозні показники на 2022 рік визначені у сумі 200 грн.

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 

Доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік обраховані у сумі 2 671 122  грн.

Джерелом сформованих доходів спеціального фонду є:

- власні надходження бюджетних установ у сумі 2 144 122 грн.(заплановані на базі даних головних розпорядників коштів);

- екологічний податок у сумі 527 000 грн., виходячи з прогнозу ГУ ДПС у Донецькій області, заплановано  ріст порівняно з очікуваним фактом 2021 року на 9 %, або на 43,6 тис. грн.;

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 

У бюджеті Білозерської територіальної громади по загальному фонду на 2022 рік передбачено 51 633 349 грн. міжбюджетних трансфертів,  т. ч. :

- базова дотація – 14 154 400 грн.;

- освітня субвенція в сумі 37 382 600 тис.;

- інші субвенції з обласного бюджету – 96 349 грн.;

 

ВИДАТКИ  БЮДЖЕТУ

 

Видаткова частина міського бюджету на 2022 рік розроблена виходячи з принципу збалансованості бюджету відповідно до статей 7, 71, 89 і 91  Бюджетного кодексу України. При розрахунку їх граничних обсягів враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», а саме:

    - розмір мінімальної заробітної плати  з 01.01.2022 - 6500 грн.; з 01.10.2021 – 6700 грн.

   - розмір І тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2022 - 2893 грн.; з 01.10.2022 – 2983 грн.

    - індекс споживчих цін на 2022 рік – 108,0%; 2023 рік – 106,1%

- коефіцієнт підвищення тарифів на енергоносії 1,080 на 2022 рік.

      Були враховані та повністю забезпечені, у першочерговому порядку, потреби в коштах, визначених ст. 55 Бюджетного кодексу України, згідно якої захищеними видатками визначаються видатки загального фонду на:

-        оплата праці працівників бюджетних установ;

-        нарахування на заробітну плату;

-        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-        забезпечення продуктами харчування;

-        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-        соціальне забезпечення;

-        поточні трансферти місцевим бюджетам.

По  захищених статтях видатків станом на 01.01.2022 року заборгованість відсутня.

Підготовані до затвердження місцеві програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2022 році.

Відповідно до пункту 18 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України місцеві бюджети, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, місцеві бюджети формуються із застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

В 2022 році продовжується   впровадження уточнених та розширених ґендерно-чутливих показників до паспортів бюджетних програм.

Видатки бюджету Білозерської  міської ради обраховані виходячи із сформованої  мережі бюджетних установ їх штатної чисельності, чинного законодавства та наявних дохідних джерел.

 

Порівняльний аналіз видатків та кредитування

за бюджетною класифікацією за 2020-2022 роки

                                                                                                              грн.

 

Код ТПКВКМБ

Видатки

2020

рік (касові)

2021

 рік (очікувані)

2022

рік (проект)

0100

Державне управління

3872437

9385428

14040757

1000

Освіта

17561187

65242806

86386475

2000

Охорона здоров’я

 

2486093

2195917

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

154354

2041839

4000594

4000

Культура і мистецтво

 

3510225

7466131

5000

Фізична культура і спорт

 

381951

732186

6000

Житлово-комунальне господарство

2519027

2587802

3582979

7000

Економічна діяльність – всього

9139

1744052

50000

8000

Інша діяльність - всього

5906535

946271

162694

У т .ч.

8300

Охорона навколишнього природного середовища

208971

668880

527000

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти

18864

3275537

952193

 

Всього видатків

30041543

91602004

120096926

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України та з урахуванням особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України, та з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки,

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені  з урахуванням спожитих натуральних показників у 2021 році.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей  бюджету міської територіальної громади, враховуючи мінімальну потребу галузей.

 

Видаткову частину бюджету міської територіальної громади сформовано в сумі 120096926 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 117425804 грн., спеціального фонду – 2671122 грн.

 

КПКВКМБ 01110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Загальний обсяг видатків передбачено по виконавчому комітету  Білозерської міської ради у сумі 8071738  грн.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату  передбачено 7510227 грн. (обраховано по затвердженій структурі та штатних одиницях у кількості 33 осіб);

-        Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -143750 тис. грн.;

-        Оплата послуг( крім комунальних) - 40813 тис. грн.;

-        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 352148 тис. грн.;

-        Інші поточні видатки – 1800 тис. грн.

Видатки споживання спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установи плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (оренда приміщень)  в сумі - 23000 гривень.

 

КПКВКМБ 01110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»

 

Загальний обсяг видатків передбачено по відділу культури, туризму молоді та спорту Білозерської міської ради у сумі 5 969 019  грн.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату  передбачено 5054609 грн. (обраховано по затвердженій структурі та штатних одиницях у кількості 26 осіб);

-        Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -104500 грн.;

-        Оплата послуг( крім комунальних) - 72213 грн.;

-        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 732697 грн.

-         Інші поточні видатки – 5000 грн.;

        

 

ОСВІТА

Мережа установ, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади включає 9 установи, з яких: 5 ЗОШ, 3 дитячих  навчальний заклад, 1 освітній культурний центр. Затверджених  291,43  штатних одиниць.

На 2022  рік  на галузь «Освіта» по загальному фонду передбачено видатки у сумі 84338758 гривень. Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть – 37478949 гривень, які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників.

 

КПКВКМБ 0111010 «Надання дошкільної освіти »

З  бюджету міської  територіальної громади фінансується 3 закладів  ДНЗ «Соничко», «Райдуга», «Росинка» зі штатною чисельністю 147,43 одиниць.

На 2022 рік передбачено видатки загального фонду у сумі 23 717 122 грн.

На оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачено - 18832703 грн.,

-        Предмети , матеріали, обладнання та інвентар  - 129880 грн.;

-        Продукти харчування  - 1070403 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) - 99260 грн.;

-        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2302404 грн.

Видатки споживання спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 2047772 грн. (продукти харчування).

 

КПКВКМБ 0111021 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти»

З бюджету міської територіальної громади передбачено видатки загального фонду для Білозерської ЗОШ №13, №14, №15, № 18 та Нововодянської ЗОШ (зі штатною чисельністю 103,75 одиниць) у сумі 18 252 143 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

-        На оплату праці і нарахування на заробітну плату 10198204 грн.,         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 259800 грн.;

-        Продукти харчування  - 1780500 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) – 263800 грн.;

-        На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  - 4963439 грн.

-        Видатки споживання спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 786400 грн. (продукти харчування).

 

КПКВКМБ 0111031 «Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої освіти»

За рахунок коштів освітньої субвенції передбачено видатки загального фонду на оплату праці і нарахування на заробітну плату для Білозерської ЗОШ №13, №14, №15, № 18 та Нововодянської  у сумі 37 478 949 грн.

 

КПКВКМБ 0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

З бюджету міської територіальної громади передбачено видатки загального фонду для освітнього культурного центру (зі штатною чисельністю 15,25 одиниць) у сумі 2 279 087 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме:

-       На оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1 887 033 грн.,  

-        Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 10 207 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) – 15 500 грн.;

-         На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 366 347 грн.;

 

КПКВКМБ 0111141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

З бюджету Білозерської територіальної громади  на 2022 рік передбачені видатки (зі штатною чисельністю 23,0 одиниць) у сумі 3658817 грн., з них:

-        На оплату праці і нарахування на заробітну плату – 3590822 грн.,             -         Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 33995 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) – 34000 грн.;

 

КПКВКМБ 0111142 «Інші програми та заходи  у сфері освіти»

З бюджету міської територіальної громади фінансується  На 2022 рік передбачені видатки у сумі 28,9 тис. грн., для виплати дітям сиротам яким виповнилося 18 років ( 16 дітей по 1810,0 грн.)

КПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників»

З бюджету Білозерської територіальної громади  на 2022 рік передбачені видатки (зі штатною чисельністю 4 одиниць) у сумі 909730 грн., з них:

-        На оплату праці і нарахування на заробітну плату – 847462 грн., -   Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 10068 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) – 2945 грн.;

 

КПКВКМБ 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти»

 

        З бюджету міської територіальної громади  передбачені видатки на 2022 рік у сумі 60 000 тис. грн., для підвищення кваліфікації педагогів у кількості 111  осіб.      

 

Охорона здоров’я ( ТПКВКМБ 2000)

 

    В бюджеті Білозерської МТГ асигнування на охорону здоров’я передбачені в сумі 2 195 917 грн., що складаються з видатків на енергоносії  по підприємствах охорони здоров’я, фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств для надання медичних послуг населенню громади. (КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради»,  КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування», КНП «Добропільська стоматологічна полікліника»)

         В загальному обсязі видатків Центру первинної медико - санітарної допомоги враховані медикаменти за рецептами пільгової категорії громадян, в тому числі   засоби онкологічним хворим.

       Передбачене виконання програмних заходів по охороні здоров’я : на реалізацію програм з профілактики СНІДу 63200 грн., боротьби с туберкульозом - 139532  грн на своєчасне проведення туберкулінодіагностики  у дітей 4-14 років, виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження, забезпечення хворих на туберкульоз на етапі амбулаторного лікування продовольчими пакетами. На заходи з лікування хворих на цукровий діабет за рахунок медичної субвенції з обласного бюджету заплановано 204488 грн.

 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

     На виконання «Програма економічного і соціального розвитку  та забезпечення доступу жителів до основних медичних послуг вторинної (спеціалізованої) допомоги комунального некомерційного підприємства Добропільська лікарня інтенсивного лікування 2022 роки» на 2022 рік враховані видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до жителів Білозерської громади, яких обслуговуватиме КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» - у  сумі 263195 грн.

 

     

КПКВКМБ 0112111  «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

 

       На виконання «Програма фінансової підтримки та розвитку  надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Білозерської міської територіальної програми на 2022 рік передбачено видатки  у сумі 807400 грн.   а саме:

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 600 000  грн.

придбання медикаментів та засобів індивідуального захисту – 122 200 грн., придбання антигенних тестів для роботи в  умовах ліквідації  гострої респіраторної  хвороби СОVID-19 – 57 000  грн.,

придбання діагностичних засобів для хворих на вірусний гепатит С – 28200 грн.

По «ЦПМСД Білозерської міської ради» фінансування здійснюється Національною службою здоров`я України та надається підтримка за рахунок  бюджету міської  територіальної громади.

 

 КПКВКМБ 0112141 «Програми і централізовані заходи                                                  з імунопрофілактики»

Передбачено видатки у сумі – 23100 грн., а саме:

придбання імунобіологічних препаратів проти вакцинокерованих інфекцій –         23 100 грн.

 

КПКВКМБ 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби                                 з туберкульозом»

Передбачено видатки у сумі – 139 532 грн., а саме:

виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження – 800 грн.,

проведення туберкулінодіагностики у дітей 4-14 років – 118 900  грн.,

забезпечення хворих на туберкульоз на етапі амбулаторного лікування продовольчими пакетами – 19 832  грн.

 

КПКВКМБ 0112143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції/СНІДу»

Передбачено видатки у сумі – 63 200 грн., а саме:

придбання лікарських засобів для профілактики та лікування супутніх станів та захворювань ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, придбання тест-систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію – 28 200  грн.,

забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 35 000 грн.

 

КПКВКМБ 0212144  «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»

За рахунок  з місцевого бюджету на здійснення підтримки хворих  на 2022 рік передбачено видатки лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресиному сумі 204 488 грн.

 

КПКВКМБ 0112145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»

Передбачено видатки у сумі – 50000 грн., а саме:

забезпечення онкохворих лікарськими засобами – 50 000  грн.

 

КПКВКМБ 0112152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»

Передбачено видатки у сумі – 454 002 гривень, а саме:

забезпечення пільгової категорії населення медикаментами – 200 000  грн.,

слуховими апаратами – 61 600  грн.,

 засобами технічної реабілітації – 13 680 грн.,

 забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної та судинно-мозкової системи лікарськими засобами  - 41 400 грн,

забезпечення хворих на орфанні захворювання (вироби медичного призначення для дітей) – 46 320  грн.,

охоплення вагітних груп ризику сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології – 25 600 грн.,

забезпечення хворих медикаментами у до- та післяопераційний період з трансплантації – 65 400 грн.

 

КПКВКМБ 0112100 «Стоматологічна допомога населення»

 

       На виконання договору про співробітництво територіальних громад у сфері охорони здоров’я надання в рамках програми державних гарантій  медичного обслуговування населення Білозерської міської територіальної громади, враховані видатки на оплату праці лікарям, відповідно до жителів громади яких обслуговуватиме КНП «Добропільська стоматологічна полікліника у сумі 191 000 грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

На 2022  рік  на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по загальному фонду передбачено видатки з місцевого бюджету у сумі 4000594 грн.

В загальному обсязі видатків передбачені трансферти: Інші субвенції (обласний бюджет)  - 96349 грн.                           

 

КПКВКМБ 0810160  «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

 

        На 2022 рік передбачені видатки загального фонду на утримання Управління соціального захисту населення Білозерської міської ради зі штатною чисельність       10 осіб, який забезпечує реалізацію програм соціального захисту населення Болозерської ОТГ в загальній сумі 2122421 грн.

 • Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені в загальній сумі  2030668 грн.,   
 • Оплата послуг (крім комунальних) складає – 15600 грн.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 51153 грн.
 • Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 25000 грн.;

 

КПКВКМБ 0813104  «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які  не здатні до самообслуговування у зв’язку  з похилим віком , хворобою, інвалідністю»

 

        На 2022 рік передбачені видатки загального фонду на утримання Центр надання соціальних послуг Білозерської міської ради зі штатною чисельність       13 осіб, який забезпечує надання соціальних послуг та соціального обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в загальній сумі 1734001 грн.

 • Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені в загальній сумі  1675470 грн.,   
 • Оплата послуг (крім комунальних) складає – 20111 грн.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 33900 грн.
 • Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 4520 грн.;

Видатки споживання спеціального фонду бюджету за рахунок власних надходжень установи від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 161400 грн.

 

КПКВКМБ 0813031 «Надання інших пільг окремих категоріям громадян відповідно до законодавства»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 2200 грн.

 

 

КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 3500 грн.

 

КПКВКМБ 0813050  «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки  на відшкодування витрат на медичне обслуговування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 25060 грн.

 

КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 18000 грн.

 

КПКВКМБ 0813123 «Заходи державної політики з питань сім’ї»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 15000 грн.

 

 

КПКВКМБ 0813140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 50000 грн., та рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету 455236 грн.

 

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 25000 грн.

 

КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

 

За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі 2164,74 тис. грн.

 

КПКВКМБ 0813180 «Надання пільг населення (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

 

За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатки  на відшкодування витрат 29270 грн.

 

КПКВКМБ 0813092  «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»

 

За рахунок місцевого бюджету на 2022 рік передбачено видатків 3000 грн.

 

 

КПКВКМБ 0813242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Передбачено видатки з місцевого бюджету у сумі 104000 грн. в тому числі:   одноразова допомога населенню - 20000  грн.

За рахунок Інших субвенцій з обласного бюджету на 2022 рік передбачено видатків 32300  грн.

 

 

КПКВКМБ 0113121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»

 

На 2022 рік передбачені видатки загального фонду на утримання служби у справах дітей Білозерської міської ради зі штатною чисельністю 3 осіб, яка забезпечує надання послуг громадянам громади, у сумі 678225 грн.

-        Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату передбачені в загальній сумі  666975 грн.,   

-        Оплата послуг (крім комунальних) складає – 3370 грн.

-        Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 7880 грн.;   

 

КПКВКМБ 0113121 «Організація та проведення громадських робіт»

 

             На 2022 рік передбачені видатки загального фонду для проведення громадських робіт у сумі 347034 грн., у кількості 5 осіб.

 

Культура і мистецтво

 

      За рахунок коштів місцевого бюджету по галузі планується фінансування утримання 2 бібліотеки, центр культури та дозвілля, музична школа № 3.

        Розрахункова сума асигнувань становить - 7466131грн. Заробітна плата по галузі складається з тарифних ставок, доплат та надбавок обов’язкового та стимулюючого характеру, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Середньорічна чисельність працівників галузі складає 54,5 шт.од.

 

КПКВКМБ 0814030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

 

        З бюджету міської територіальної громади фінансується 2 бібліотеки, які знаходяться у місті Білозерське та у селі Нововодяне. На 2022 рік передбачені видатки по загальному фонду в  сумі 643077 грн., в тому числі на оплату праці із нарахування на заробітну плату.

 

КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

 

З  бюджету міської територіальної громади фінансується 2 будинків культури, які знаходяться у місті Білозерське та у селі Нововодяне передбачено видатки загального фонду – 4303160 грн.,  з яких:

на оплату праці та нарахування в загальній сумі 3786079 грн.,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20000 грн.

оплата послуг (крім комунальних) – 25000 грн.

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 472081 грн.

 

Фізична культура і спорт

Видатки на утримання закладів фізичної культури і спорту передбачені по загальному фонду у сумі 732186 тис. грн.

 

КПКВКМБ 0115061  «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону»

 

З бюджету Білозерської територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки (зі штатною чисельністю 5 одиниць) у сумі 732186 грн., з них:

-        На оплату праці і нарахування на заробітну плату – 595186 грн.,

-        Предмети , матеріали, обладнання та інвентар – 62000 грн.;

-        Оплата послуг (крім комунальних) – 70000 грн.;

-        Інші поточні видатки – 5000 грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

В межах програми економічного і соціального розвитку Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік планується у загальному фонді на галузь «Житлово-комунальне господарство» 3 582 979 грн.

На організацію благоустрою населених пунктів заплановано 3582979 грн., в тому числі на оплату електроенергії із зовнішнього освітлення – 1 506 678 грн., на поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення – 120 000грн., формовочна обрізка та видалення аварійних дерев – 150 000грн., ліквідація несакціонованих звалищ – 400 000 грн., ручне прибирання та підмітання вулиць 393400 грн., викошування газонів – 160 000 грн., поточний ремонт тротуарів та доріг – 300 000 грн., утримання доріг у зимовий період – 80 000 грн., придбання плитки, бордюру, асфальтобетону – 398901 грн., придбання ламп, світильників, кабелю, піску – 74 000 грн.

 

Економічна діяльність

 

       На виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку  Білозерської міської територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки загального фонду по КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» у сумі – 50000 грн.  Видатки планується направити на розробку проектів землеустрою по об’єктах комунальної власності територіальної громади.

 

                                                        Інша діяльність (8000)

       На 2022 рік передбачені видатки в цілому у сумі 689694 грн., з них: по загальному фонду – 162694 грн., по спеціальному фонду – 527000 грн

 

КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екологічного та охорони природних ресурсів»

 

Передбачення видатки по спеціальному фонду у сумі 527 000 грн., на придбання зелених насаджень, проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, контейнерів для збору твердих побутових відходів, на фінансування державної системи моніторингу навколишнього природнього середовища.

 

Міжбюджетні трансферти

 

       У бюджеті Білозерської міської територіальної громади по загальному фонду на 2022 рік передбачено 952193 грн. міжбюджетних трансфертів,  т. ч.:

- Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово – цивільна адміністрація на оплату комунальних  послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я  601793 тис. грн.;

-  Іллінівська сільська рада у сумі 100000 грн. для забезпечення прав дітей віком від 2 до 18 років з особливими потребами, що проживають на території Білозерської міської ради на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійних закладах освіти шляхом проведення комплексної психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого – педагогічних та забезпечення системного кваліфікованого супроводження фахівцями комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр»;

- Маріупольська міська рада у сумі 224100 грн. на відшкодування витрат за надання догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних, дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у комунальному закладі « Центр соціальної  підтримки дітей та сімей «Крила Надії» Маріупольської міської ради.

- Мирноградська міська рада у сумі 27000 грн. за послуги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства у Службі « притулок для особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статті»

 

 

Начальник фінансового відділу

Білозерської міської ради                                                     Ольга САФОНОВА

 

 

 

                                                                           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора