Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження міської Програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки в новій редакції

Дата: 10.12.2021 14:30
Кількість переглядів: 192

ПРОЄКТ:  вноситься т.в.о. начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради Корінецькою Н.О.

Фото без опису

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від   23.12.2021 №  8/28-___

м. Білозерське

 

Про затвердження міської Програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки в новій редакції

 

          З метою реалізації на території Донецької області державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Указу Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», на виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженого КМУ від 09.10.2020 року №932, враховуючи розпорядження КМУ від 09 жовтня 2020 року №1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», рішення колегії облдержадміністрації від 22 жовтня 2020 року «Про проєкт цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки», враховуючи проект Програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропагування військової служби за контрактом у Збройних Силах України на 2022 рік, розроблений Першим відділом Покровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити міську Програму національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки (далі — Програма) у новій редакції (додається).
 2.  Відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради та відділу освіти Білозерської міської ради щороку, за пропозиціями структурних підрозділів міської ради, в межах затверджених бюджетних асигнувань, розробляти план заходів з реалізації Програми.
 3.  Структурним підрозділам міської ради – виконавцям заходів Програми забезпечити:

- виконання Програми в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті на відповідну галузь;

- постійний моніторинг виконання Програми та надання відділу культури, туризму, молоді та спорту міської ради що півроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом, звіту про реалізацію заходів Програми;

- надання відділу культури, туризму, молоді та спорту міської ради пропозицій до плану заходів з реалізації Програми - щороку до 01 грудня.

4. Рішення Білозерської міської ради №8/16-12 від 20.05.2021 року «Про затвердження міської Програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки» вважати таким, що втратило чинність.

5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (КОРІНЕНЦЬКА) та відділ освіти Білозерської міської ради (КАРПОВА).

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

Білозерський міський голова                                                       Сергій МАКЄЄВ

 

Додаток 1 до рішення міської ради 23.12.2021 № 8/28-___

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

_________________Сергій МАКЄЄВ

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА

«НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

БІЛОЗЕРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

НА 2021-2025 РОКИ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

 

І. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років» «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи», від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України», постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації»

Патріотизм як суспільне явище являє собою нагальну потребу держави, суспільства та особистості. Тільки громадяни, які є національно свідомими патріотами, здатні забезпечити розвиток країни в різних сферах її життєдіяльності, гідне майбутнє і місце в цивілізованому світі. 

Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному становленню та розвитку народу, передбачає розвиток національної самосвідомості, суттєве перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, формування активної громадянської позиції.

Міська  програма «Національно – патріотичне виховання дітей та молоді Білозерської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки (далі Програма) покликана створити дієву та ефективну систему виховної роботи в місті, спрямованої на розвиток національної свідомості молоді, пошани до минулого нашої країни, української ідентичності, єдності держави, патріотичних почуттів і готовності діяти в інтересах держави, проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби в Збройних Силах України.

Програма спрямовує зусилля та передбачає співпрацю органів місцевого самоврядування, громадських організацій та їх спілок на ефективну реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання у Білозерській  міській територіальній громаді у відповідності до законодавства.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення в Білозерській міській територіальній громаді системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури, визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України; узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу.

ІІІ. Завдання виконання Програми

 • формування національного культу соціально-активної, фізично-здорової, духовно-багатої та розвиненої особистості;
 • виховання поваги до Конституції України, законів України, державних символів - Герба, Прапора, Гімну України;
 • формування національних цінностей: самобутності, волі, соборності, гідності;
 • підвищення ролі української мови як національної цінності, пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини;
 • підвищення престижу служби у Збройних Силах України, готовності до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та державного суверенітету України;
 • піднесення ролі громадянина у суспільно-політичному житті держави та становлення його як одного із ключових суб’єктів державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
 • формування здорового способу життя як важливої складової розвитку  та  виховання людини;
 • підвищення ролі молодіжних ініціатив у формуванні стратегії розвитку територіальної громади в різних сферах її життєдіяльності;
 • формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, уміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;
 • професійна орієнтація молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проходження військової служби за контрактом;
 • планування на місцевому рівні всебічних ефективних заходів щодо пропагування, рекламування позитивного сприйняття військової служби за контрактом із залученням до цієї роботи зацікавлених структурних підрозділів органів місцевого самоврядування;
 • виготовлення друкованої рекламної продукції. Використання її у постійній службовій діяльності першого відділу Покровського районного центру комплектування та соціальної підтримки, міського центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які дислокуються на території Білозерської міської територіальної громади.

IV. Строки виконання Програми

Строк виконання Програми - 2021-2025 роки.

V. Заходи та напрямки виконання Програми

Заходи та напрямки міської Програми «Національно – патріотичне виховання дітей та молоді Білозерської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки викладено у додатку (додається).

VІ. Очікувані результати

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:

 • підвищення рівня патріотизму і духовності, особливо молоді;
 • збільшення чисельності молоді, яка беззаперечно ідентифікує себе з українською нацією та мають сформовану національну свідомість;
 • активізація участі молодого покоління у суспільно-політичному житті громади та держави;
 • здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності;
 • активізація участі молоді, мешканців у збереженні природи рідного краю, пам’яток історії та культури, громадській діяльності;
 • підвищення моральної, правової культури молоді;
 • активізація волонтерского руху, благодійності;
 • активізація і розвиток скаутського руху;
 • всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки,
 • підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій,
 • сформувати в свідомості юнаків необхідність захисту держави,
 • удосконалити роботу з вивчення морально-психологічних якостей призовників, які придатні до проходження військової служби у Збройних Силах України.

 

 

VІІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету Білозерської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їх показників.

 

VІІІ. Організація інформування та висвітлення змісту

військово-професійної орієнтації молоді щодо проходження

військової служби за контрактом

1.          Розробка на місцевому рівні планування всебічних ефективних заходів проведення пропагування, рекламування, позитивного сприйняття військової служби за контрактом, служби у військовому резерві із залученням до цієї роботи зацікавлених управлінь та відділів органів місцевого самоврядування та місцевих служб і організацій.

2. Виготовлення друкованої рекламної продукції, організація реклами у соціальній мережі. Використання її в постійній службовій діяльності       першого відділу Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,  центру зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ та військових частин, які є на території Білозерської міської територіальної громади.

ІХ. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (ПРОКОФ’ЄВ) та постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради.

Структурним підрозділам міської ради – виконавцям заходів Програми забезпечити:

- виконання Програми в межах видатків, передбачених в місцевому бюджеті на відповідну галузь;

- постійний моніторинг виконання Програми та надання відділу культури, туризму, молоді та спорту міської ради щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом, звіту про реалізацію заходів Програми;

- надання відділу культури, туризму, молоді та спорту міської ради пропозицій до плану заходів з реалізації Програми, щороку до 01 грудня.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ культури, туризму, молоді та спорту складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

 

Т.в.о. начальника відділу

культури, туризму, молоді та

спорту Білозерської міської ради                                           Наталія КОРІНЕЦЬКА

 

             Додаток 1 до Програми

 

Заходи та напрямки

міської Програми національно-патріотичного виховання в

Білозерській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки

в новій редакції

    

з/п

Найменування заходу

Виконавці

Обсяг фінансування

2021

2022

2023

2024

2025

І. Формування української громадянської ідентичності

1.

Проведення міських освітніх, соціально-культурних, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

2.

Проведення акцій, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, конкурсів, «круглих столів», тематичних зустрічей із залученням учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, учасників Революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції Гідності, спрямованих на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України. Залучення членів родин Героїв Небесної Сотні до процесів національно-патріотичного виховання

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

3.

Вшанування героїв Української Революції 1917-1921 років і визначних подій цього періоду українського державотворення

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

4.

Проведення акцій, наметових таборів, походів, спортивних ігор, змагань, інших заходів із залученням представників громадських організацій, волонтерів, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

5.

Проведення заходів, спрямованих на вшанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років, масового голоду 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації крамсько-татарського народу.

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

6.

Сприяння громадянській освіті, формуванню громадянської свідомості дітей та молоді, проведення освітньо-виховних, інформаційно-методичних та просвітницьких заходів

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

 
 

Разом за напрямом І.

 

0

0

0

0

0

ІІ. Співпраця з інститутами громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання

1.

Популяризація та розвиток пластового, скаутського руху (проведення акцій, вишколів, наметових таборів, походів та інших заходів)

Виконком Білозерської міської;

відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

0

1,0

2,0

3,0

4,0

2.

Організація роботи  пластових, скаутських гуртків на базі закладів освіти, культури та спорту

Виконком Білозерської міської ради;

відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Разом за напрямом ІІ.

 

0

3,0

5,0

7,0

9,0

ІІІ. Військово-патріотичне виховання

1.

Проведення спортивних заходів, заходів національно-патріотичного виховання, спрямованих на підвищення престижу військової служби із залученням учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил

Виконком Білозерської міської ради;

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

0

2,0

3,0

4,0

5,0

2.

Проведення місцевих етапів наметових таборувань дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Виконком Білозерської міської ради;

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

2,0

10,0

15,0

20,0

25,0

3.

Участь дітей та молоді в обласних, всеукраїнських заходах військово-патріотичного виховання, сприяння  готовності молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України

Виконком Білозерської міської ради;

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4.

Проведення заходів зі спортивної підготовки та фізичного виховання, спрямованих на підвищення рівня свідомого ставлення молоді до активного та здорового способу життя

Виконком Білозерської міської ради;

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

1,0

3,0

4,0

5,0

6,0

5.

Підтримка державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та зближення з НАТО зі збереженням українських національних цінностей і традицій, проведення «круглих столів», тематичних уроків, лекцій, виховних годин, бесід та інших заходів для учнів закладів освіти з питань євроатлантичної інтеграції України

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

6.

Замовлення автотранспорту для  проведення виїзних медичних комісій, доставка призовників до Донецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на обласну призовну комісію та команд призовників на обласний збірний пункт м. Маріуполь

Виконком Білозерської міської ради

-

35,0

38,0

41,0

44,0

7.

Розміщення соціальних

відеороликів з пропагадни

військової служби,

військової служби за

контрактом та військової

служби в резерві;

розміщення зовнішньої

реклами на території

громади на біл-бордах;

інформаційні кампанії з

рекламування військової

служби за контрактом та

військової служби в

резерві.

Виконком Білозерської міської ради

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

-

1,0

2,0

3,0

5,0

 

Разом за напрямом ІІІ

 

5,0

54,0

66,0

78,0

91,0

IV. Організаційно-методична та інформаційно-просвітницька робота у сфері національно-патріотичного виховання

1.

Проведення засідань координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

2.

Організація та інформаційний супровід показів сучасних українських фільмів та вистав у закладах культури, освіти, молодіжному центрі

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

3.

Висвітлення на сайтах та на сторінках закладів культури і освіти  у соціальних мережах інформації про заходи з національно-патріотичного виховання з метою популяризації української історії, мови, культури, боротьби українського народу за незалежність.

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради; відділ освіти Білозерської міської ради

-

-

-

-

-

4.

Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів національно-патріотичного змісту

Виконком Білозерської міської ради;

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

0

1,0

2,0

3,0

4,0

 

Разом за напрямом ІV.

 

0

1,0

2,0

3,0

4,0

 

Разом за Програмою

 

5,0

58,0

73,0

88,0

104,0

 

 

Т.в.о. начальника відділу

культури, туризму, молоді та

спорту Білозерської міської ради                                           Наталія КОРІНЕЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора