Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у виконавчих органах та структурних підрозділах Білозерської міської ради

Дата: 09.12.2021 11:35
Кількість переглядів: 133

 

ПРОЕКТ: вноситься керуючим справами виконкому міської ради Бондаренко В.С.

Фото без опису

 

УКРАЇНА

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

 

від 23.12.2021   № 8/28 -

м.Білозерське

 

Про затвердження Порядку формування кадрового резерву у виконавчих органах та структурних підрозділах Білозерської міської ради

 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», п. 9 «Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2001 року № 1386, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту (ШЕВЧЕНКО), керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву у виконавчих органах та структурних підрозділах Білозерської міської ради (додається).

2. Організацію виконання Порядку формування кадрового резерву у виконавчому комітеті Білозерської міської ради покласти на керуючого справами виконкому міської ради БОНДАРЕНКО В.С., у структурних підрозділах Білозерської міської ради на керівників цих підрозділів.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 18.12.2018 №138 «Про затвердження Порядку формування кадрового резерву виконкому Білозерської міської ради».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту (ШЕВЧЕНКО)

 

 

 

Білозерський міський голова                                                                    С.МАКЄЄВ

 

Вікторія Бондаренко 0501448753

 

Додаток

до рішення Білозерської міської ради

                                                                                 23.12.2021№ 8/28 -

 

ПОРЯДОК

формування кадрового резерву у виконавчих органах та структурних підрозділах Білозерської міської ради

 1. Кадровий резерв у виконавчих органах та структурних підрозділах Білозерської міської ради створюється для зайняття посад і просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

 • спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;
 • мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.
 1. Кадровий резерв формується з:
 • посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;
 • державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;
 • спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.
 1. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти вакантну посаду в органі місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за письмовою згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування.

Кадровий резерв не формується на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або Білозерською міською радою, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На посади інших працівників виконавчих органів та структурних підрозділів Білозерської міської ради кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, управлінь - не менше двох осіб; на посади спеціалістів - не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

 1. Зарахування до кадрового резерву на посади, призначення на які та звільнення з які та звільнення з яких здійснює міський голова, затверджується розпорядженням Білозерського міського голови, а в самостійних управліннях, підрозділах та відділах міської ради – наказом управління, відділу, підрозділу.

Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

 

 

 

 

 1. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають.
 2. Із зарахованими до кадрового резерву проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими Білозерським міським головою, де передбачається:
 • вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень Білозерської міської ради та її виконавчого комітету;
 • систематичне навчання шляхом самоосвіти;
 • періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);
 • участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;
 • стажування протягом не більш як два місяці в органах та структурних підрозділах виконавчого комітету Білозерської міської ради,  до кадрового резерву якого зараховано працівника;
 • виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;
 • залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;
 1. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, покладається на Білозерського міського голову, на інші посади - на керівників структурних підрозділів, управлінь міської ради.
 2. Керуюча справами виконкому міської ради та керівники структурних підрозділів, управлінь міської ради готують списки кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції міському голові щодо вдосконалення цієї роботи.
 3. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням міського голови поза конкурсом.

 1. Білозерський міський голова несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.
 2. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу міської ради,  в якому він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням Білозерського міського голови, а в самостійних виконавчих органах – наказом начальника управління, відділу.

 

Керуючий справами виконкому

міської ради                                                                                        Вікторія БОНДАРЕНКО

 

 

Додаток  до Порядку формування кадрового резерву у виконавчих та структурних підрозділах Чорноморської міської ради Одеської області

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Міський голова

 

 

 

 

_________________Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

"      "                                20       року

 

         
СПИСОК 

осіб, зарахованих до кадрового резерву

 
______________________________________________ 

 (найменування органу місцевого самоврядування)

 

N

п/п

 

Посада, на яку форму   ється резерв

 

Особа, яка працює на посаді 

Особа, яка зарахована до кадрового резерву 

прізвище, ім'я, по батькові

 

рік народження

 

освіта, коли і що закінчив, спеціальність

 

стаж роботи на посаді 

ранг

 

прізвище ім'я, по батькові 

 

рік народження 

освіта, коли і що закінчив, спеціаль ність

 

коли зараховано до кадрового резерву

 

посада, яку займає, місце роботи

 

стаж роботи на посаді

 

ранг

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

Начальник підрозділу,

що займається кадровими питаннями  _____________                                                                

(підпис)                             (ініціали та прізвище)

 

 

 

Примітка. За наявності наукового ступеня або вченого звання дані заносяться до граф 5 і 10.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора