Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Білозерської міської ради

Дата: 09.12.2021 15:39
Кількість переглядів: 162

ПРОЄКТ:  вноситься т.в.о. начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради Корінецькою Н.О.

Фото без опису

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від   23.12.2021 №  8/29-___

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення про порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантної

посади директора комунального закладу культури

Білозерської міської ради

        

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», зі змінами, наказу Міністерства культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України»

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Білозерської міської ради (додаток 1).
  2. Затвердити типову форму Контракту з керівником комунального закладу культури (додаток 2).
  3. Організаційне виконання рішення покласти на Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (КОРІНЕЦЬКА).
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

Білозерський міський  голова                                                 Сергій МАКЄЄВ

 

 

Додаток 1 до рішення міської ради 23.12.2021 № 8/29-___

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

_________________Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок проведення конкурсу на заміщення

посади керівника комунального закладу культури 

Білозерської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», зі змінами, наказу Міністерства культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України».

Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів культури Білозерської міської ради (далі — Засновник),  управління якими здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (далі - Орган управління).

Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних закладів культури  Білозерської міської ради (далі - керівники комунальних закладів).

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2.  Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

 

ІІ. Вимоги до керівника комунального закладу культури

2.1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

 

ІІІ. Порядок конкурсного добору керівника комунального закладу культури

3.1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний добір керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;

- добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури;

- призначення органом управління керівника комунального закладу культури.

3.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

3.4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.5. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради, а також може розміщуватись на інформаційних сайтах, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

3.6. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

ІV. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

4.1.  Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

4.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури.

4.3. По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

4.4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

4.5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

4.6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.8. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

 Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

4.9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

4.10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії.

 

V. Подання документів для участі в конкурсі

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.

5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30  днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про освіту;

- копію трудової книжки;

- довідку про відсутність судимості;

-  рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Зазначені документи надаються до відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради у встановлений цим пунктом строк.

5.3 Перелік документів, зазначених у пункті 5.2., не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5 Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія оприлюднює перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі (далі – кандидати) на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради.

5.6 Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.

5.7 Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

VI. Добір кандидатів на посаду керівника

комунального закладу культури та призначення керівника

 

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Відділ культури, туризму молоді та спорту Білозерської міської ради  розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 дні після закінчення строку приймання документів.

6.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

6.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.8. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради та в інший спосіб.

6.9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.10. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.11. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

6.12. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для прийняття рішення про призначення керівника комунального закладу культури є рішення конкурсної комісії та підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Білозерської міської  ради не пізніше наступного дня після його підписання.

6.13. Контракт з керівником комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

6.14. Обов’язковими умовами контракту з керівником чи комунального закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

 

Т.в.о. начальника відділу

культури, туризму, молоді та

спорту Білозерської міської ради                                            Н.КОРІНЕЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора