Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 23.12.2021 р. № 8/29-19 м. Білозерське Про затвердження Положення про сектор зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики

Дата: 28.12.2021 11:39
Кількість переглядів: 177

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2021 р.   № 8/29-19    

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення

про сектор зовнішньоекономічної діяльності, 

соціально-економічного  розвитку,

інвестицій та регуляторної політики

             

На виконання рішення 28 сесії VIII скликання Білозерської  міської ради від 23.12.2021 року № 8/29-8 “ Про структуру та штати апарату та виконавчих органів міської ради на 2022 рік ”,  керуючись статтями 26, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Білозерська  міська рада

ВИРІШИЛА:

              1. Затвердити Положення про сектор зовнішньоекономічної діяльності,  соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (додається).

              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО).

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 

 

Додаток 1 до рішення Білозерської міської ради                 23.12.2021 р.   № 8/29-19

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор зовнішньоекономічної діяльності,  соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики


     ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

1.1. Для досягнення мети своєї діяльності основними завданнями сектору зовнішньоекономічної діяльності,  соціально-економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики (далі Сектор) на території Білозерської міської територіальної громади є:

1.1.1.    Реалізація  державної політики у сфері економічного розвитку.

1.1.2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності.

1.1.3.  Формування та реалізація на місцевому рівні політики у сфері регуляторної діяльності.

1.1.4. Координація роботи структурних підрозділів виконавчого органу Білозерської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій у сфері інвестиційної діяльності та управління стратегічно важливими проєктами.

1.2. Сектор відповідно до визначених повноважень за сферами діяльності виконує такі завдання: 

1.2.1. У сфері економічного розвитку:

- здійснює прогнозування економічного і соціального розвитку Білозерської міської  територіальної громади та підготовку відповідних планів і програм, розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, відповідає за впровадження сучасних методологічних підходів до прогнозування та розроблення планів і програм економічного та соціального розвитку;

- на підставі відомостей та  пропозицій структурних підрозділів, готує проєкт Програми соціально- економічного розвитку  Білозерської міської територіальної громади на середньо - та короткострокові періоди;

- готує пропозиції щодо переліку проблемних питань громади, в тому числі вирішення яких вимагає допомоги центральних органів влади;

- готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки на території Білозерської  міської  територіальної громади та вживає заходів для їх реалізації;

- готує матеріали для розгляду на засіданнях виконавчого комітету Білозерської  міської ради з питань щодо підсумків роботи за звітний період та щодо ходу

 

 

 

виконання щорічної Програми соціально - економічного розвитку Білозерської міської територіальної громади;

- готує матеріали для розгляду на сесіях міської ради , засіданнях виконкому Білозерської міської ради питання щодо затвердження та звіту виконання щорічної Програми соціально-економічного розвитку Білозерської міської територіальної громади;

- формує і подає Білозерському міському голові перелік цільових програм, які передбачається виконати у зазначеному періоді з використанням бюджетних коштів;

- розробляє і здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на розбудову інфраструктури територій, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва;

- сприяє комплексному соціально-економічному розвитку територій громади;

- розробляє щорічні заходи щодо реалізації на території громади Стратегії розвитку Білозерської міської територіальної громади, здійснює методологічне керівництво та координацію діяльності з підготовки стратегій територіальних одиниць громади.

- готує пропозиції щодо забезпечення комплексного розвитку населених пунктів громади та подає Білозерському міському голові пропозиції з цих питань;

- накопичує інформаційно-методичні матеріали, необхідні для планової роботи, поточного планування і перспективного прогнозування;

- приймає участь у плануванні закупівель, здійснює аналіз та облік закупівель виконавчого комітету, з врахуванням нормативно-правових документів у сфері державних закупівель.

1.2.2. У сфері інвестиційної політики:

- забезпечує здійснення заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток виробничої та соціальної сфери, транспортної інфраструктури та логістики, будівельної, комунальної, переробної галузей та сільськогосподарського виробництва, туризму, рекреації та оздоровлення, альтернативної енергетики, енергозбереження та інших напрямів господарства;

- координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів міської ради у сфері інвестиційної політики, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації інвестиційних проєктів;

- організовує в межах своїх повноважень роботу із залучення в громаду грантів, міжнародної технічної допомоги;

- проводить моніторинг залучення інвестицій (в тому числі іноземних інвестицій) на території громади і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;

 

 

 

 

 

- інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності громади про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних;

- готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації  проєктів  в  сфері  соціально-економічного, наукового,  культурно-освітнього розвитку території;

-  вносить  пропозиції  міському голові  та виконавчому  комітету  щодо  можливостей  залучення  позабюджетних  та інвестиційних  коштів  на  соціально-економічний  розвиток  населених пунктів Білозерської міської територіальної громади.

1.2.3. У сфері регуляторної діяльності:

- здійснює аналіз регуляторних актів міської ради з метою зменшення надмірного регулювання та створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності;

- координує діяльність та надає допомогу управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міської ради, щодо розробки та реалізації заходів із провадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

-  готує проєкти регуляторних актів;

- співпрацює з Державною регуляторною службою України, її територіальними представництвами щодо провадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- бере участь у розробці методичної літератури, науково-довідкових, рекламних матеріалів з питань єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- бере участь у роботі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- організовує та бере участь у проведенні нарад, конференцій, симпозіумів, семінарів, громадських слухань, конкурсів з питань єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- висвітлює в засобах масової інформації та проводить публічне обговорення проєктів регуляторних актів.

 

 

 

Секретар міської ради                                                   Вікторія ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора