Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від  23.12.2021 р.   № 8/29-20     м. Білозерське Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землеустрою              

Дата: 28.12.2021 11:49
Кількість переглядів: 150

ПРОЄКТ: вноситься заступником Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради  Прокоф’євим М.Л.

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2021 р.   № 8/29-20    

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення про

відділ містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства

та землеустрою

             

На виконання рішення 28 сесії VIII скликання Білозерської  міської ради від 23.12.2021 року № 8/28- __ Про структуру та штати апарату та виконавчих органів міської ради на 2022 рік ”,  керуючись статтями 26, 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Білозерська  міська рада

ВИРІШИЛА:

              1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землеустрою (додається).

              2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту  РЯБЧЕНКО  П.І.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення Білозерської міської ради                 23.12.2021 р.   № 8/29-20

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землеустрою


     1. Загальні положення

 

  1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та землеустрою Білозерської міської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним Білозерському міському  голові.       
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,  рішеннями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
  3. Положення про відділ затверджується рішенням Білозерської міської ради.
  4. Гранична чисельність працівників структурного підрозділу визначається рішенням Білозерської міської ради.
  5.  Посадові обов’язки начальника відділу та працівників відділу затверджуються  Білозерським міським головою.
  6.  Рішення про утворення, ліквідацію або реорганізацію відділу як структурного підрозділу виконавчого комітету приймається рішенням Білозерської міської ради.
  7. Відділ правами юридичної особи не володіє.

  1. 2. Основні завдання відділу


Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:
 

2.1. Реалізацію політики міської ради у сфері містобудування, архітектури, земельного законодавства, благоустрою, управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, забезпечення реалізації політики міської  ради у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, енерго-ефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), транспорту та благоустрою на території Білозерської міської ради в межах визначених цим Положенням.
2.2. Забезпечення надходження коштів до
міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності Білозерської міської ради.

2.3. Участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин, комунального майна, обліку та розподілу житла, архітектури, містобудування,

благоустрою.
2.4. Здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання.

2.5. Аналіз стану містобудування на території Білозерської міської  територіальної громади, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації.

2.6. Забезпечення організації обслуговування населення житлово-комунальним господарством, підготовка пропозицій  щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

2.7. Забезпечення додержання законодавства у сфері земельних відносин, містобудування, архітектури,  благоустрою, державних стандартів, норм і правил.

 

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень:

 

3.1. У сфері містобудування та архітектури:

3.1.1. Бере участь у реалізації політики міської ради у сфері містобудування та архітектури, подає до міської  ради пропозиції з цих питань.
3.1.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією
Білозерської міської ради, вносить пропозиції міській  раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації.

3.1.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської  ради висновки з цих питань.
3.1.4. Координує на території
Білозерської міської  ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.
3.1.5. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством
, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань.
3.1.6. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на про
єктування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.
3.1.7. Погоджує про
єкти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 

3.1.8. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.1.9. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру.
3.1.10. Інформує населення через засоби  масової  інформації про розроблення містобудівних програм розвитку
Білозерської міської ради, розміщення найважливіших об'єктів  архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України.
3.1.11. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідн
і заходи.

   1. Забезпечує реалізацію повноважень у сфері цивільного захисту в об’єднаній територіальній громаді.

3.1.13. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури
3.2. У сфері земельних відносин:

3.2.1. Здійснює розрахунок  сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Білозерської міської ради.
3.2.2. Здійснює підготовку проєктів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених  рішенням  міської ради.

3.2.3. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції.

3.2.4. За дорученням міського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проєкти відповідей згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

3.2.5. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування ними.
3.
2.6. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності та відбору землевпорядних організацій для розробки землевпорядної документації.
3.
2.7. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

3.2.8. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України.

3.2.9. Здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу.

3.2.10. Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міської ради.
3.
2.11. Готує і вносить на розгляд міської ради проєкти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства.

3.2.12. Організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку і орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку.

3.2.13. Здійснює перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди та готує необхідні додаткові угоди в разі потреби.

3.2.14. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від земельного податку, оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності.
3.
2.15. Представляє Білозерську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.2.16. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів міської ради.
3.
2.17. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проєктів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном.
3.
2.18. Здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів міської  ради.

3.3.  У сфері управління комунальним майном:

3.3.1. Здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності.
3.
3.2. Забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності.
3.
3.3. Проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше).

3.3.4. Готує і вносить на розгляд міської ради проєкти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації.
3.3.5. Приймає участь в організації аукціонів з надання в оренду об’єктів комунальної власності.

3.3.6. Проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності.
3.
3.7. Готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності.

3.3.8. Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської  ради.
3.
3.9. Вносить на розгляд міської  ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій комунальної власності.

3.3.10. Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади.

3.3.11. Здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності.
3.
3.12. Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності.
3.
3.13. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського  бюджету від використання комунального майна.

3.2.14. Готує програми по приватизації майна комунальної власності міської ради.
3.3.15. Приймає участь в організації аукціонів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності.
3.
3.16. Подає на затвердження міській раді звіти з оцінки про вартість майна, що приватизується.
3.
3.17. Представляє Білозерську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.3.18. Здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств.
3.
3.19. Здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності  відповідно до чинного законодавства України.
3.
3.20. Здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Білозерської міської ради.

3.3.21. Здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання.

3.3.22. Готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла.
3.
3.23. Здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду.

3.4. В сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою:

3.4.1. Бере участь у реалізації політики міської ради у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проєкту міського бюджету.
3.
4.2. Координує роботу, пов'язану з наданням населенню на території Білозерської міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності.
3.
4.3. Бере участь у розробленні системи заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального  господарства  міської ради  в  умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків.
3.
4.4. Бере участь у розробленні і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, енергозбереження, благоустрою, бере участь в реалізації державних та регіональних програм у цій сфері.
3.
4.5. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.
3.
4.6. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.
3.
4.7. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів.
3.
4.8. Здійснює контроль за станом благоустрою території Білозерської міської  ради .

3.4.9. Здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за організацією та якістю обслуговування населення житлово-комунальним господарством.
3.
4.10. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

4. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділу
4.1. Відділ має право:
4.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу.
4.1.2. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб
міської ради  матеріали з питань компетенції відділу.
4.1.3. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, віднесених до компетенції відділу, що проводяться в міській раді, скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4.1.4Надавати на розгляд Білозерському міському голові пропозиції щодо приведення у відповідність із законодавством проєктів рішень, розпоряджень,  інших актів.

4.2. Працівники Відділу мають право:

4.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.
4.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
4.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.
4.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
4.2.5. На соціальний і правовий захист.
4.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
4.2.7. На затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.
4.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Працівники Відділу зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.
4.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.
4.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що
перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків.
4.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
4.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.
4.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.
4.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.
4.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
4.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
4.3.10. Зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із

законодавством, не підлягає розголошенню.
4.3.11Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
4.3.12. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.
4.3.13. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо-давства України.

4.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

4.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.
4.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.
4.4.3Брати участь у страйках.

5.  Керівництво відділу.

5.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється з посади міським головою на конкурсній основі.
5.2Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.
5.3Начальник відділу безпосередньо підпорядкований міському голові.
5.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Білозерської міської ради. 
5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:
- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування не менше 2 років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років. 

5.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження міської голови.
5.8. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Білозерської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.
6.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7. Взаємодія відділу

7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами міської  ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора