Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 23.12.2021 № 8/29-21 м. Білозерське Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Білозерської міської ради

Дата: 28.12.2021 13:20
Кількість переглядів: 195

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від   23.12.2021 №  8/29-21

м. Білозерське

 

Про затвердження Положення про порядок

проведення конкурсу на заміщення вакантної

посади директора комунального закладу культури

Білозерської міської ради

        

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», зі змінами, наказу Міністерства культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України»

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу культури Білозерської міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити типову форму Контракту з керівником комунального закладу культури (додаток 2).
 3. Організаційне виконання рішення покласти на Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (КОРІНЕЦЬКА).
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення міської ради 23.12.2021 № 8/29-21

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Білозерський міський голова

_________________Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок проведення конкурсу на заміщення

посади керівника комунального закладу культури 

Білозерської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Кодексу законів про працю в Україні, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», зі змінами, наказу Міністерства культури України від 31.05.2016 року № 380 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України».

Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів культури Білозерської міської ради (далі — Засновник),  управління якими здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (далі - Орган управління).

Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних закладів культури  Білозерської міської ради (далі - керівники комунальних закладів).

 

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

1.2.  Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

 

ІІ. Вимоги до керівника комунального закладу культури

2.1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2.2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

 

ІІІ. Порядок конкурсного добору керівника комунального закладу культури

3.1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.

3.2. Конкурсний добір керівника комунального закладу культури складається з таких етапів:

- оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури;

- формування складу конкурсної комісії;

- подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури;

- добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури;

- призначення органом управління керівника комунального закладу культури.

3.3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

3.4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.

3.5. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради, а також може розміщуватись на інформаційних сайтах, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.

3.6. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу культури має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

ІV. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

4.1.  Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

4.2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом орган управління, що проводить конкурсний добір. Орган управління повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури.

4.3. По три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

4.4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

4.5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

4.6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

4.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

4.8. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

 Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

4.9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

4.10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколами, які підписуються всіма присутніми членами конкурсної комісії.

 

V. Подання документів для участі в конкурсі

5.1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу культури.

5.2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30  днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку,відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копії документів про освіту;

- копію трудової книжки;

- довідку про відсутність судимості;

-  рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- проект програми розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Зазначені документи надаються до відділу культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради у встановлений цим пунктом строк.

5.3 Перелік документів, зазначених у пункті 5.2., не є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

5.4 Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

5.5 Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія оприлюднює перелік осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі (далі – кандидати) на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради.

5.6 Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.

5.7 Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

VI. Добір кандидатів на посаду керівника

комунального закладу культури та призначення керівника

 

6.1. Конкурсний добір проводиться публічно.

6.2. Відділ культури, туризму молоді та спорту Білозерської міської ради  розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

6.4. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 дні після закінчення строку приймання документів.

6.5. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

6.6. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

6.7. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

6.8. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом відкритого голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради та в інший спосіб.

6.9. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

6.10. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

6.11. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

6.12. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу культури не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для прийняття рішення про призначення керівника комунального закладу культури є рішення конкурсної комісії та підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Білозерської міської  ради не пізніше наступного дня після його підписання.

6.13. Контракт з керівником комунального закладу культури визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

6.14. Обов’язковими умовами контракту з керівником чи комунального закладу культури є:

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника;

- критерії оцінки праці керівника;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

 

Т.в.о. начальника відділу

культури, туризму, молоді та

спорту Білозерської міської ради                                            Н.КОРІНЕЦЬКА

 

Додаток 2 до рішення міської ради 23.12.2021 № 8/29-___

 

 

КОНТРАКТ

з керівником комунального закладу культури

 

м. Білозерське                                                                                             «___» ________ 202__р.    

  

Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради ( далі — орган управління закладу культури), в особі _________________________, який діє на підставі положення про відділ з однієї сторони, та громадянин (ка)_________________________ (далі — Керівник),  з   іншої   сторони,   разом   Сторони,   уклали   цей   контракт   про   те,   що_____________________призначається на посаду екрівника закладу культури Білозерської міської ради на термін з _______  2022 по ______202  рр.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію закладу культури здійснювати поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, а орган управління закладу культури зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
 2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу культури та органом управління закладу культури.
 3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу культури під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків закладу культури, передбачених актами законодавства, статутом закладу культури, іншими нормативними документами.
 4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
 5. Керівник є підзвітним органу управління закладу культури у межах, встановлених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 1. Керівник здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.
 2. Керівник зобов'язується:
 • дотримуватись положень чинного законодавства України;
 • дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії (в разі проведення конкурсу на дану посаду);
 • забезпечувати цільове та ефективне використання коштів місцевого бюджету;
 • вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу

культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

 • дотримуватись визначених нормативноправовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;
 • забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;
 • спрямовувати діяльність   працівників   закладу   культури   на   визнання   його

авторитету на державному та міжнародному рівні;

 • дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;
 • виконувати вимоги, надані органом управління закладу культури в межах своєї компетенції;
 • у разі припинення трудових відносин з органом управління закладу культури передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акту прийманняпередачі.
 1. Орган управління закладу культури:
 • інформує про галузеву науковотехнічну політику, нормативноправові акти з питань фінансовоекономічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;
 • надає інформацію на запит Керівника;
 • зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;
 • звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;
 • організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури; здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за

закладом культури майна;

 • організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.
 1. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також статутом закладу культури та цим контрактом.
 2. Керівник має право:
 • без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;
 • укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, Статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей закладу культури;

 • накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; видавати усні та письмові доручення;
 • в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;
 • вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури, Статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.
 1. Орган управління закладу культури має право:
 •  делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;
 • здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;
 • вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;
 • проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;
 • тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;
 • звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад та надбавка у розмірі, передбаченому нормативно- правовими актами з оплати праці.
 2. Керівникові виплачується:
 • матеріальна допомога для вирішення соціальнопобутових питань відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури у межах наявних коштів на оплату праці;
 • матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури у межах наявних коштів на оплату праці.

Преміювання Керівника здійснюється за рішенням органу управління закладу культури у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

 1. Керівникові надається щорічна основна відпустка відповідно до законодавства. Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням із органом управління закладу культури.
 2. Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 14-17, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
 2. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
  1. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
  2. Цей контракт припиняється:
 • після закінчення терміну дії контракту;
 •  за згодою сторін;

з ініціативи органу управління закладу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

  1. Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу культури:
 • у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
 • у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;
 • у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

- у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

- у   разі    недотримання    Керівником    трудового,    фінансового    та    бюджетного законодавства;

- у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

- з інших підстав.

  1. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:
 • у разі систематичного невиконання органом управління закладу культури своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;
 • у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
  1. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

  1. Цей контракт діє з                                                202__ р. по               202          р.
  2. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

сторони      вживають   заходів    для    дотримання    конфіденційності    умов    цього контракту, крім визначених законом випадків.

Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі.

 

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

  1. Відомості про заклад культури:

Повна назва:

 

Адреса:

 

  1. Відомості про орган управління закладу культури:

Повна назва: Відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради

Адреса: 85013, м.Білозерське, вул. ім. О. Первія, 4.

Посада, (П.І.П.) керівника:

Номер телефону керівника:

 

  1. Відомості про Керівника:

Місце проживання:

Місце реєстрації:

Номер домашнього телефону:

Паспорт:

Ідентифікаційний номер:

 

  1. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Орган управління закладу культури:                            Керівник:

Відділ культури, туризму, молоді та спорту

Білозерської міської ради

 

 

                                                           М. П

(підпис)                                                                                                                (підпис)

"      "                          202__ р.                                             "       "                          202__ р.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Вікторія ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора