Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 23.12.2021 № 8/29-23 м. Білозерське Про призначення радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі

Дата: 28.12.2021 13:41
Кількість переглядів: 174

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 РІШЕННЯ

 

від 23.12.2021 №  8/29-23

м. Білозерське

 

Про призначення радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі

        

З метою виконання чинного законодавства України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Типового положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року №930, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білозерська  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Призначити МАКЄЄВУ Вікторію Сергіївну, радником Білозерського міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (далі — Радник).
  2. Визначити, що Радник здійснює свою діяльність на громадських засадах.
  3. Затвердити Положення про радника Білозерського міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (додається).
  4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ культури, туризму, молоді та спорту Білозерської міської ради (КОРІННЕЦЬКА).
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ

Додаток 1

до рішення міської ради

23.12.2021 № 8/29-23

                                                                           

Затверджено

рішенням сесії

Білозерської міської ради

від 23.12.2021 № 8/29-23

 

ПОЛОЖЕННЯ
про радника Білозерського міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі

 

І. Загальні положення

1.1. Це положення визначає основні завдання, права та обов’язки, організацію діяльності радника Білозерського міського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі (далі – Радник), що проживають на території Білозерської міської територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності Радник керується:

Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України; міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення ґендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої; розпорядженнями керівника Волноваської міської ВЦА, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

1.3. Призначення Радника та припинення його повноважень здійснюється рішенням сесії Білозерської міської ради.

1.4. Радник підпорядковується Білозерському міському голові, уповноваженій особі (координатору), на якого покладено функції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі – уповноважена особа (координатор).

1.5. Повноваження Радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням. Дострокове припинення повноважень Радника здійснюється

 

 

рішенням сесії Білозерської міської ради. Радники здійснюють свою діяльність на громадських засадах, безоплатно виконують покладені на них функції. Радники, які здійснюються свою діяльність на громадських засадах, не є посадовими, службовими особами місцевого самоврядування.

ІІ. Завдання

2.1. Основним завданням Радника є консультування та внесення Білозерському міському голові, уповноваженій особі (координатору) пропозицій щодо формування та реалізації на місцевому рівні державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дискримінації за ознакою статі.

ІІІ. Функції

3.1. Радник відповідно до покладеного на нього завдання:

1) бере участь:

у проведенні аналізу стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Білозерської МТГ;

в організації та проведенні моніторингів виконання програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

у підготовці аналітичних звітів, доповідних записок, рекомендацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

у проведені ґендерного аналізу бюджетних програм Білозерської МТГ з метою визначення рівня забезпечення потреб та задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі їх реалізації, а також виявлення у відповідній сфері/галузі ґендерних розривів, ґендерної дискримінації та причин їх виникнення;

у проведені моніторингу ґендерно-чутливих бюджетних програм Білозерської МТГ з точки зору зменшення ґендерних розривів, ґендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації цих програм;

у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів та структурних підрозділів Білозерської міської ради з ґендерних питань;

у проведенні просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

у проведенні заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;

2) консультує:

стосовно урахування ґендерного підходу при розробці нормативних актів Білозерської МТГ;

стосовно доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, ґендерного дисбалансу, що складаються на території Білозерської МТГ та їх припинення;

стосовно створення умов на території Білозерської МТГ для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

 

 

стосовно запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

стосовно співробітництва з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань ґендерної рівності, ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі.

IV. Права та обов’язки

4.1. Радник відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) входити до складу консультативно-дорадчих органів, експертних та робочих груп;

2) брати участь у роботі комісій, консультативно-дорадчих органів, а також у нарадах, засіданнях експертних та робочих груп;

3) вносити уповноваженій особі (координатору) пропозиції з проведення ґендерних досліджень;

4) брати участь у заходах з обміну досвідом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

4.2. Радник зобов’язаний:

1) дотримуватися принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

2) підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі у тематичних тренінгах, семінарах, робочих зустрічах, конференціях, тощо;

3) інформувати і звітувати про свою діяльність уповноваженій особі (координатору), на якого покладено функції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

V. Кваліфікаційні вимоги

5.1. На посаду Радника можуть бути призначені особи, які мають вищу освіту, вільно володіють державною мовою, мають досвід аналітичної та/або практичної роботи у сфері забезпечення прав людини та/або ґендерної рівності, запобігання та протидії дискримінації.

 

Т.в.о. начальника відділу

Культури, туризму, молоді та спорту

Білозерської міської ради                                                           Наталія КОРІНЕЦЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора