Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 23.12.2021 №  8/29-32   м. Білозерське Про затвердженні Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

Дата: 28.12.2021 15:11
Кількість переглядів: 221

 

УКРАЇНА

БІЛОЗЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

від 23.12.2021 №  8/29-32

  м. Білозерське

 

Про затвердженні Програми забезпечення

заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

Відповідно до статей 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білозерська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Прийняти Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради на 2021-2023 (додаток 1).

2. Прийняти Заходи щодо забезпечення виконання завдань міської Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради (додаток 2).

безпеки і надзвичайних ситуацій» вважати таким, що втратив чинність.

3. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на заступник Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради Прокоф’єва М.Л.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян, етики та регламенту (ШЕВЧЕНКО).

 

 

 

Секретар міської ради                                                            вікторія ШОТТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков Олександр Сергійович, 0500711008

 

 

                                                                                           

 Додаток 1

                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                           від 23.12.2021 № 8/29-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

забезпечення заходів з підготовки

територіальної оборони Білозерської міської ради

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1

Паспорт Програми

3

2

Загальні положення

4

3

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

4

4

Мета Програми

5

5

Проблемні питання та обґрунтування необхідності їх розв’язання

6

6

Фінансове забезпечення реалізації Програми

6

7

Організація управління та контроль за ходом виконання Програми

6-7

8

Очікувані результати виконання Програми

7

 

 

1. Паспорт Програми

забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Білозерський міський голова

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми

Статті 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник програми

Заступник Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради

4.

Співрозробник програми

Головний спеціаліст з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Білозерьської міської ради

5.

Відповідальний виконавець програми

Білозерська міська рада

6.

Учасники програми

Покровська районна державна адміністрація

7.

Термін реалізації програми

2021-2023 роки

8.

Перелік бюджетів (джерел), які беруть участь у виконанні програми

Місцевий бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн., у тому числі:

 

 

100,0

9.1.

за рахунок місцевого бюджету

100,0

 

 

 

 

 

2. Загальні положення

 

            Програму забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблено відповідно статей 3, 14, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», статті 27 «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою якісного забезпечення виконання першочергових заходів з організації, підготовки та ведення територіальної оборони міської ради.

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

            У зв’язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією, з метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різких змін обстановки на території області, організації управління та взаємодії виникає нагальна потреба у:

            створенні незалежної стійкої системи зв’язку, оповіщення та управління, яку можливо буде використовувати: під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони; відновлення та підтримання у постійній готовності до використання пункту управління сільської ради, забезпечення їх автономної роботи; підготовці (навчанні) посадових осіб, які входять до складу оперативної групи територіальної оборони (далі - ТрО).

            З урахуванням вищезазначеного, необхідно завчасно створити сприятливі умови для вжиття відповідних додаткових заходів щодо удосконалення:

організації та підтримання у постійній готовності системи управління територіальною обороною в міський раді;

підготовки до формування та розгортання в особливий період підрозділів територіальної оборони;

взаємодії Покровської райдержадміністрації, виконавчого комітету міської ради, органів військового управління, інших військових формувань та правоохоронних органів при підготовці територіальної оборони та виконанні завдань;

військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист Батьківщини, сіл та своєї родини;

системи інформування населення щодо надзвичайних, кризових ситуацій в умовах особливого періоду;

системи підтримання у постійній готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Також виникає гостра необхідність щодо удосконалення теоретичної і практичної підготовки посадових осіб та особового складу оперативної групи територіальної оборони до виконання завдань територіальної оборони в особливий період з:

адміністративно-правових основ режиму воєнного стану;

порядку взаємодії між державними органами, забезпечення належних умов підтримання публічної безпеки та порядку в умовах особливого періоду;

забезпечення надійного функціонування в умовах особливого періоду органів державної влади та органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань;

 

 

 

організації та надійної охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій життєзабезпечення в умовах особливого періоду;

тактичної, тактико-спеціальної, інженерної, вогневої, медичної та психологічної підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони.

Зазначені вище завдання передбачаються у заходах Програми і мають бути поставлені в авангарді організаційної роботи у Білозерський міський раді, правоохоронних органів, а також домінувати у навчально-виховному процесі в навчальних закладах, підприємствах, установах, організаціях та населення громади.

 

4. Мета Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

            Метою є удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення підготовки посадових осіб штабів ТрО та підрозділів ТрО Донецької області.

            Програма спрямована на здійснення комплексу заходів щодо удосконалення:

            системи зв’язку, оповіщення та управління в області, підтримання її у постійній готовності для оперативного реагування на надзвичайні (кризові) ситуації та керівництва ТрО в особливий період; взаємодії обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, інших військових формувань та правоохоронних органів під час виконання сумісних завдань; підготовки до формування в особливий період підрозділів ТрО; теоретичної та практичної підготовки посадових осіб штабів ТрО, особового складу підрозділів ТрО до виконання завдань за призначенням шляхом створення навчально-матеріальної бази; військово-патріотичного і духовно-морального виховання населення, прищеплення почуття особистої відповідальності за захист своєї родини, селища, міста, Батьківщини.

 

5. Проблемні питання та обґрунтування необхідності  їх розв’язання

 

Програма спрямована на вирішення проблемних питань, а саме:

відсутності на даний час окремої незалежної від зовнішнього впливу стійкої системи оповіщення, зв’язку та управління;

необхідності обладнання та підтримки у готовності до роботи пункту управління міської ради, у тому числі автономної;

відсутності матеріально-технічної бази підготовки оперативної групи територіальної оборони, забезпечення навчального процесу.

 

6. Фінансове забезпечення реалізації Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету за наявності коштів.

Орієнтовні обсяги фінансування наведені в додатку до Програми.

 

7. Організація управління та контроль за ходом  виконання Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

 

 

 

1. Виконавцем Програми є Білозерська міська рада.

2. Координацію реалізації Програми здійснює заступник Білозерського міського голови з питань діяльності  виконавчих органів Білозерської міської ради.

3. Контроль за виконанням Програми здійснює міський голова.

 

8. Очікувані результати виконання Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони

Білозерської міської ради на 2021-2023 роки

 

Реалізація Програми забезпечить умови для виконання першочергових завдань підготовки територіальної оборони, а саме:

забезпечить створення системи управління органів міської ради, їх надійне функціонування, автономну роботу пункту управління;

забезпечить створення незалежної, надійної окремої радіомережі транкінгового зв’язку між штабом району ТРО, Покровської РДА та міською радою, яка буде використовуватися для управління під час виконання завдань цивільного захисту та територіальної оборони;

розширення через Покровської РДА мережі обміну службовою інформацією (МОСІ) як каналами криптографічно захищеного телефонного зв’язку, так і передачі даних на автоматизованому робочому місці (АРМ ЗК МОСІ), що дасть можливість обміну інформацією з обмеженим доступом, у тому числі, електронною;

забезпечить взаємодію між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань ТрО, цивільного захисту населення та управління підпорядкованими силами і засобами з метою оперативного реагування на різкі зміни оперативної обстановки та кризові ситуації;

забезпечить матеріально-технічними засобами систему підготовки посадових осіб оперативної групи територіальної оборони міської ради.

 

 

Програма забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради на 2021-2023 років розроблена Заступником Білозерського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Білозерської міської ради.

 

 

 

 

Заступник Білозерського міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                     

Білозерської міської ради                       ‘                                  Микола ПРОКОФ’ЄВ

 

 

 

 

 

  Додаток 2

                                                                                                                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                        від 23.12.2021 № 8/29-32

 

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань міської Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Білозерської міської ради

 

 

№ з/п

Зміст заходів

Виконавець

Термін

виконання

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього

В тому числі

Державний бюджет

Бюджет міської ради

Інші

джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Створення пункту управління (далі - ПУ) оперативної групи ТрО Білозерської міської ради:

Білозерська міська рада

2021-2023

33,0

 

33,0

 

Забезпечення автономної роботи пункту управління. Можливість використання каналу криптографічно захищеного телефонного зв’язку і каналу передачі даних для службового користування на автоматизованому робочому місці

1.1

придбання ноутбуку (або ПК) з ліцензійною операційною системою Windows    10   PRO

15,0

 

15,0

 

1 од.

1.2

придбання лазерного МФУ

4,0

 

4,0

 

1 од.

1.3

придбання генератору 6 кВт 

10,0

 

10,0

 

1 од.

1.4

придбання електричного кабелю

4,0

 

4,0

 

50 м.

2.

Забезпечення безпечного та надійного зв’язку між відповідними службами та підрозділами з іншими суб’єктами, які залучаються до виконання завдань ТрО, при виникненні надзвичайних ситуацій:

Білозерська міська рада

2021-2023

36,5

 

36,5

 

Удосконалення системи оповіщення між суб’єктами, які залучаються до виконання завдань ТрО, оперативне реагування на зміни оперативної обстановки надзвичайної ситуації

2.1

придбання автомобільної радіостанції DM 4600

16,5

 

16,5

 

1 од.

2.2

придбання портативної радіостанції з дисплеєм та клавіатурою DP 4800

20,0

 

20,0

 

1 од.

3.

Створення навчальної та матеріально-технічної бази підготовки посадових осіб штабів територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони

Білозерська міська рада

2021-2023

30,5

 

30,5

 

Забезпечення підготовки підрозділу територіальної оборони (перевезення, харчування)

ВСЬОГО

 

 

100,0*

 

100,0*

 

 

 

 

 

 

Заступник Білозерського міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                     

Білозерської міської ради                       ‘                                                                                             Микола ПРОКОФ’ЄВ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора