Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В МІСТІ БІЛОЗЕРСЬКЕ

Дата: 29.12.2021 08:27
Кількість переглядів: 366

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

від 21.12.2021 №180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ В

МІСТІ БІЛОЗЕРСЬКЕ

 

 
   

 

 

 
  1. Організатор конкурсу - виконавчий комітет Білозерської міської ради( 85013,Донецької обл., місто Білозерське, вул. імені Олександра Первія,буд.4 )

учасник конкурсу - фізична особа-підприємець або юридична особа - суб'скт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заяву організатору конкурсу.

Інші терміни вживаються узначеннях, наведених в Законах України «Про

житлово-комунальні послуги» та «Про особливості здійсненя права власності у багатоквартирному будинку».

  1. Прізвище,посада та номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: ПРОКОФ'ЄВ Микола Леонідович, 0994518793

№з/п

Перелік складових

Періодичність надання

1.

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:

водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

електропостачання;

Технічний огляд -

2рази на рік,

обслуговування -1раз на рік, аварійне обслуговування- терміново

 

2.

Обслуговування димових та вентиляційних каналів;

Не       менше ніж       2

рази на рік

3.

Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території,та поточний ремонт сходових клітин

Технічний огляд-1рази на тиждень,   

 обслуговування-

1раз на квартал  ,

Аварійне-

обслуговування-

терміново

 

 
Перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком та періодичність надання (складові послуги формуються з урахуванням особливостей будинку та їх прибудинкової території):

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

1

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

..

--

Поточнийремонт1

раз на5років

4.

Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем:

 • водопостачання;
 • водовідведення;
 • теплопостачання;.
 • електропостачання;

За необхідностю

Прибирання прибудинкової території,у тому числі:- прибирання снігу,посипання частинами прибудинкової території,призначеної для проходу та проїзду,протиожтледними сумішами;

3рази на тиждень·

6.

Дератизація;

2рази на рік

7.

Дезінсекція;

2рази на рік

8.

Придбання електричної енергії для освітлення місць

загального користування

Постійно

 

  1. Вимоги щодо якості надання послуги. Якість послуг, що надаються, повина відповідати вимогам, визначеним:
 • Законом України «Про житлово-комунальні послуги»,
 • .Наказом Державного  комітету  України  з  питань  житлово-комунального

.                             .                          .     .        ...             '.                   .     .                              ·..                       .:

Господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»,

 • Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України «Про затвердження обов'язкового   переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території»від 27.07.2018 №190
  • Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово­комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження  Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій»

· .

  • та іншими нормативно-правовими актами  у сфері  житлово-комунального

господарства.

  1. Найменування об'єктів конкурсу:
  • Група будинків №1;

 

 

 

6.    Технічна    характеристика    групи    будинків    міститься у додатку до      Конкурсної документації.

 1. Крітерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

Критерій

Бали

ціна    послуги,    що    включає

Максимальна кількістьбалів-35

витрати      на      утримання і

балів

проведення                поточного

Оцінювання пропозицій здійснюється

ремонту   спільного   майна   у

по кожному будинку,що входить до

багатоквартирному     будинку

об'єкту    конкурсу   (групи будинків),

та         його        прибудинкової

окремо.

території,       оплату       послуг

Максимально можливу кількість балів

стосовно     спільного     майна,

щодо    певного    будинку    (35    балів)

винагороду      управителю      з

отримує  учасник, який запропонував

розрахунку      на      1     м     кв.

найнижчу    ціну    послуги   для    цього

загальної        площі       об'єкта

будинку.

конкурсу;

 

Рівень                  забезпеченості    Максимальна кількість балів - 15

учасника                       конкурсу    балів.

матеріально-технічною базою    Оцінюється стан учасника конкурсу

про наявність:

-       спеціалізованого транспорту і спеціалізованого  обладнання(від1 до3балів);комп'ютерної техніки                   забезпечення(від1до7балів); адміністративних    та виробничих приміщень,                 (від l до5балів)

що підтверджують                 спроможність,надавати            послуги            з    управління,    у повному обсязі,группою будинків,що

входять до перелік.у на .як.ий учасник конкурсу подав пропозиції.

Наявність       персоналу,      щоМаксимальна кількістьбалів- 15

відповідає       кваліфікаційним    балів.

вимогам          до          професій    Оцінюється       наявність персоналу

працівників та має необхідні         відповідної кваліфікації,знання і досвід

знання і досвід (з урахуванням       роботи працівників.

договорів щодо залучення

співвиконавців).

 

 

 

Фінансова            спроможність       Максимальна кількість балів - 15

учасника конкурсу                              балів.

Оцінюється наявність бухгалтерських

та. Інших докуменпів· .що  шдтверджують в тому числі наявність

фінансових ресурсів для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління                   багатоквартирним будинком (заробітна  плата, податки,

тощо)

Наявність досвіду робот з            Максимальна кількість балів-20

надання послуг у послуг у сфері балів.

житлово-комунального госпо-

-дарства                                             Під час обрахування кількість балів за                                                            даним      критерієм       зазначається      за

таким принципом:

 • до 5років-5балів,
 • більше 5років-15балів

.. У разі, якщо об'єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється через визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів. Максимальна сума балів дорівнює 100балам. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем-70балів.

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

· Для участі у конкурсі його учасники подають:

  1. Заяву (додаток 2 до Конкурсної документації),у якій зазначають:

- фізичні особи - підприємці - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійс-

 • нювати  платежі за серією та номером паспорта);

-юридичні особи-повне найменування, код за ЄДРПОУ;

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті що найменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового

 

будинку (групи будинків)" (для управителя –юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором що найменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії   «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя-фізичної особи-підприємця) (з 1 січня 2019 року).

  1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені у встановленому законодавством порядку копії документів:
   1. Статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи-учасника конкурсу;

8.2.3.Фінансову звітність суб'єкта господарювання за останній звітний

      період;

   1. Витяг з реєстру платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);
   2. Витяг платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
   3. Декларацію платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
   4. Витяг з ЄДРПОУ.
   5. Довідка з державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
   6. Інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію);.
   7. Копія балансового звіту за останній звітний період.
   1. Довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства,тощо).
   2. Копії актів проходження технічного огляду транспортних засобів (акти дійсні на момент подачі заяви);
   3. Довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність, персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід із зазначенням освіти, кваліфікації, стажу роботи за фахом;

 

 
   

 

 

 

·           8.2.13.Розрахунок цін  на послуги з управління на кожний.багатокварти-

рний будинок додаток 3 до конкурсної документації для проведення конкурсу

з призначення управителя багатоквартирного будинку.Ціна послуги має складатися

з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та

прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату щодо енерго-

постачання спального майна та винагороду управителеві з розрахунку на 1кв.м.

загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об'єкта конкурсу.

Учасники  конкурсу     мають    право,    крім    передбачених     конкурсною

документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що

підтверджують досвід роботи знання· послуг·   у     сфері             житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та   досвід    персоналу      (нагороди,дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана  учасником  інформація  має  підтверджуватись  копіями  документів,

засвідченими учасником конкурсу.

              У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість,

кожної складової послуги з управління з врахуванням вимог наказу Міністерства     регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 №603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд    і       прибудинкових територій»

Конкурсна пропозиція (додаток 4 до Конкурсної документації)             подається щодо кожного    об'єкта конкурсу окремо.

Конкурсна   пропозищя   пронумеровується,   прошивається,    підписується

уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою(за наявності) із

зазначенням кількості сторінок.

                  Конкурсна пропозиція  повинна  мати реєстр  наданих  документів,  в  якому

зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначе-

нням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника нестосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

 

 

 

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника  конкурсу. «На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку»,  № об'єкта конкурсу (групи будинків),· вказано повне найменування, місце знаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, його місце знаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцем знаходженням учасника–вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків(для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, чи надсилається поштою конкурсній комісії, у запечатанному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в  окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника · конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції з зазначенням дати та часу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

                  9.Порядок надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації.

       Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів закінчення                             строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненнями щодо

 

                   змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний

                       надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення письмову

                    відповідь та оприлюднити її на своєму веб сайті.

                                                                                                                                                                

     При проведенні зборів учасників конкурсу з метою надання їм роз'яснень щодо

                    змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом

                  трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.                                  

           10.Дата огляду об'єктів конкурсу та доступу до них з 17.01.2022р.по 21.01.2022р. з10:00 до 16:00годин.

 1. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

     Загальний обсяг заборгованості співвласників  за послуги  з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій,станом на 01 грудня 2021року,                              становить 12905400,00грн.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

                                12.1.Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій  до 16:00годин 30.01.2022р.

12.2.Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку іх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

 1. Місце;дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

                    13.1Місце: зал засідань,85013,Донецька  обл.м.Білозерське,

       вул.ім.Олександра Первія,4.

                              Дата та час проведення конкурсу з призначення управителя 31 січня2022р.

      о14:00год.

 

13.2.Розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями   здійснюється   в

 присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноважених ними осіб.

Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття  конкурсних  пропозицій  не є підставою  для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

13.3.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозицями  конкурсна

комісія перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім'я, побатькові) та місце знаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об'єкта конкурсу.

Усі відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до протоколу засідання конкурсної комісії.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненями іх пропозицій.

 

 

                    13.4.За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія

        відхиляє їх за наявності таких підстав:

  • конкурсна пропозиція невідповідає конкурсній документації;
  • прийнято рішення про припинення юридичної особи –учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця – учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;
  • встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;
  • учасником конкурсу порушено вимоги пункту 8 Конкурсної документації.

13.5.Конкурсні пропозиції, які не було відхилено, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об'єкта конкурсу.

13.6. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, в частині одного або декількох об'єктів конкурсу у разі:

'-відсутності конкурсних пропозицій;

  • відхилення всіх конкурсних пропозицій.

13.7. Всі  рішення  комісії  приймаються  шляхом  відкритого  голосування,

результати якого заносяться до відповідного протоколу.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

14. Визначення переможця конкурсу та укладання договору.

14.1.Переможцем конкурсу визначаеться його учасник, що набрав

                        максимальну кількість балів щодо об'єкта конкурсу.

                                14.2.Рішення про результати проведення конкурсу приймається

                        конкурсною комісією не пізніше 10(десяти)календарних днів з моменту

                        розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

                                14.3.Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсної

                        комісії,на яке запрошуються всі учасники конкурсу або уповноважені особи.

                                14.4.У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його

                        пропозиція не була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.

.

                                   

 

 

14.5.Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для

прийнття організатором·конкурсу протягом п'яти календарних днів з моменту його

підписання рішення про призначення управителя.

               14.6.Протягом п'яти календарних днів з дня прийняття виконкомом рішення

       про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір (додаток

       5 до Конкурсної документації) про надання послуги з управління багатокварти-

       рним будинком.

 

 
Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив  в  об'єкт  конкурсу,  строком  на  один  рік  від імені спаввласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу міської ради, за рішенням якого призначається управитель.

Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщенняна офіційному веб сайті органу місцевого самоврядування та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під'їздах будинків та біля них, відповідного оголошення.

. Оголошення має містити інформцію про повне найменування   (прізвище,ім'я,побатькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення договору, ціну послуги.

У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання послуги або не укладення договору з його вини у строк,визначений пунктом 14.6

·  цього розділу, конкурсна комісія може визначити переможцем учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням із числа інших поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.

Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг із якого підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

Результати конкурсу опубліковуються на сайті міської ради та в засобах масової нформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до конкурсної документації

 

 

 

Конкурсній комісії з проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Білозерське

 

 

 

 

 

Заява на участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Білозерське

Я/Ми,.                                                                                                                                                      _

(фізичні особи-підприємці - прізвище, імпо батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (дляфізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),юридичні особи-повне найменування,код за ЄДРПОУ)

 

щозареєстрований(і)

 

 

(юридична та поштова адреси,засоби зв'язку,електронна пошта)

 

заявляю (-ємо) про участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків) житлового фонду м. Білозерське,  що входить до об'єкта конкурсу:

 
   
 

 

 

(назва об'єкта конкурсу)

Конкурсну документацію просимо надати

 

 
   
 

 

(спосіб надання конкурсної документації)

До заяви додається:

1.......................

2. ·····················

3.........................

 

Дата подання                                                                                             Підпис

 

м.п

 

 

 

 

.,'....•'·

 
  Фото без опису
 

 

 

 

Додаток З

до Конкурсної документації

 

.                                 .

Розрахунокцін на послугуз управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуг

 

(назва вулиці, провулку, та номер будинку)

 

№з/п

 

 

 

 

Перелік складових

 

 

 

Гривень за кв.метр загальної площі житлового або не житлового приміщення

 

1

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем:

-водопостачання;

-водовідведення;

-теплопостачання;

-електропостачання

 

 

 

2

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

 

3

Поточний ремонт конструктивних елементів,технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,що розміщені на закріпленій в установленному порядку прибудинкової території,та поточний ремонт сходових клітин

 

4

Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем:

-водопостачання;

-водовідведення;

-теплопостачання;

-електропостачання;

 

5

Прибирання прибудинкової території,у тому числі:

прибирання снігу ,посипання частини прибудинкової території,призначеної для проходу та проїзду,протиожиледними сумішамі;

 

6

Дератизація;

 

7

Дезинсекція;

 

8

Придбання електричної енергіїдля місць загального користування

 

9

Винагорода управителю

 

 

 

 

 

 

 

 додаток 4

до Конкурсної документації

 

 

 

 

 

 

·.·..

 

 

Конкурсна пропозиція

 

Ми,                                                                                                                

 

.                  (назва у.часникаконкурсу)

 

.                     .                   .

 

надаємо      свою     цінову     пропозицію      щодо     участі      в    конкурсі      з                    управління багатоквартирним будинком,що входить до об'єкта конкурсу за адресою:

 

 
   
 

 

 

(назва об'єкта конкурсу)

Вивчивши конкурсну документацію,ми маємо можливість та погоджуємося здійснювати управлініня багатоквартирним будинком на умовах,зазначених у цій

 

ціновій пропозиції та конкурсної документації за вартістю:1кв.м-                                                                                                                                          коп.*

 

грн.

 

 

*Примітка.На підтвердження вартості 1кв.м конкурсної пропозиції учасник конкурсу надає розгорнутий розрахунок, з урахуванням переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком.

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                              Підпис

 

 

 

м.п.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора