Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

від 20.01.2022 № 8/31-4 м. Білозерське Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Дата: 24.01.2022 09:10
Кількість переглядів: 622

УКРАЇНА

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від 20.01.2022  № 8/31-4

м. Білозерське

 

 

Про затвердження Програми місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

 

З метою забезпечення належного рівня надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Білозерської міської територіальної громади, підвищення рівня укомплектованості комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» кваліфікованими медичними працівниками, сприяння покращенню кадрової політики, підвищенню інтересу медичних працівників до роботи у галузі охорони здоров'я, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма), додаток 1.

2. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги на облаштування спеціалістам з вищою медичною освітою (додаток 2).

3. Фінансовому відділу Білозерської міської ради (САФОНОВА) передбачити в місцевому бюджеті видатки на фінансування заходів Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО) та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та молодіжної політики (ВОРОНА).

 

 

 

 

 

Білозерський міський голова                                                           Сергій МАКЄЄВ

 

Додаток 1

до рішення міської ради 20.01.2022 № 8/31-4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Білозерської міської ради

від «20» січня 2022 року № 8/31-4

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Місцевих стимулів для медичних працівників

Білозерської міської територіальної громади

на 2022-2026 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Білозерське 2022

 

І.  ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Назва Програми

Програма місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

на 2020-2023 роки

 

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» (КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради»)

3.

Виконавці Програми

Фінансовий відділ Білозерської міської ради,  КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради»

4.

Термін реалізації Програми

2022-2026 роки

5.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

600,0  тис.грн.

 

___

 

7.

Очікувані результати

Кадрове забезпечення медичними працівниками КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради», стимулювання праці, підвищення якості надання медичної допомоги населенню громади

8.

Контроль за виконанням

Щорічно розгляд на засіданні сесії міської ради про хід виконання Програми

 

 

 

ІІ. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ

Сьогодні існують незаперечні докази, що здоров'я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення. Роль медичного працівника щодо профілактики захворюваності, забезпечення населення якісною медичною допомогою важко переоцінити. Неадекватна система оплати праці, недостатня соціальна захищеність не створюють у медичних працівників стимулів до підвищення якості медичної допомоги населенню та ефективності використання наявних матеріально-технічних ресурсів підприємства. В теперішній час українська охорона здоров’я стоїть на порозі кадрової кризи. Існує дефіцит кадрів, і перш за все, на первинній ланці. Потребує покращення кваліфікаційний рівень працівників медичної галузі у відповідності до сучасних вимог надання медичних послуг.

 

Найбільш гострими на даний час є такі проблеми:

- зниження престижу професії медичного працівника;

- низька заробітна плата;

- зростання плинності та міграції медичних кадрів;

- значне старіння кадрового потенціалу.

Створення умов для відтворення кадрового ресурсу вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв’язання проблем і підвищення ефективності охорони здоров'я, та зумовлює необхідність прийняття Програми місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади  на 2022-2026 роки (далі – Програма).

Прийняття Програми сприятиме забезпеченню КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради» (далі - Підприємство) медичними працівниками, в тому числі лікарями загальної практики – сімейними лікарями, поліпшенню стану здоров’я населення громади шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої медичної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення належного рівня надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Білозерської міської територіальної громади, підвищення рівня укомплектованості Підприємства кваліфікованими медичними працівниками, в тому числі сімейними лікарями, сприяння покращенню кадрової політики, підвищенню інтересу медичних працівників до роботи у галузі охорони здоров'я.

IV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення Білозерської міської територіальної громади  медичними працівниками, в тому числі лікарями загальної практики – сімейними лікарями;
 • підвищення якості та доступності надання медичних послуг населенню громади;
 • підвищення соціального захисту медичних працівників, стимулювання до роботи;
 • ефективне використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, спрямоване на підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги в громаді.

 

V. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Для досягнення визначених Програмою завдань необхідно:

 • забезпечити створення умов для надання висококваліфікованої та своєчасної медичної допомоги жителям громади;
 • підвищити статус медичних працівників, в тому числі лікарів загальної практики – сімейних лікарів, та стимулювати їх до роботи у сфері охорони здоров я;

- підвищити рівень підготовки сімейних лікарів та середнього медичного персоналу для надання медичної допомоги;

- забезпечити інформаційну підтримку розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в громаді;

- скоординувати діяльність органів місцевого самоврядування,  виконавчої влади і закладів охорони здоров’я для виконання заходів Програми.

 

VІ.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснювати в межах видатків, передбачених у міському бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування програми визначається щорічно,виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

VІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання Програми: 2022-2026роки.

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАНЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійна комісія з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності, соціально-економічного розвитку територій, благоустрою, житлово-комунального господарства,торгівлі та підприємництва та постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, у справах сім,ї та соціального захисту населення.

 

ІХ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:

 • покращити якість надання медичних послуг населенню;
 • укомплектувати первинну ланку сімейними лікарями та медичними сестрами загальної практики сімейної медицини;
 • своєчасне надання первинної медичної допомоги лікарями за викликами пацієнтів;
 • забезпечити належний соціальний захист медичних працівників,поліпшити їх соціально-побутові умови.

 

 

 

 

 

 

 

Х. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

з/п

Зміст Заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Вид бюджету

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис.грн.

Очікувані результати

усього

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Надання одноразової матеріальної допомоги лікарям на облаштування (за умови відпрацювання в КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради» протягом 5ти років)  

2022-2026

КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради», фінансовий відділ Білозерської міської ради

Міський бюджет

600,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Кадрове забезпечення медичними працівниками, матеріальне заохочення медичних  працівників

 

Всього

 

 

 

600,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

Директор КНП «ЦПМСД

Білозерської міської ради»                                                                 Марина БИКОВА

 

Додаток 2

до рішення міської ради

20.01.2022  № 8/31-4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання медичним працівникам матеріальної допомоги на облаштування

 

 1. Загальні положення 

 

1.1. Це положення визначає порядок надання матеріальної допомоги на облаштування відповідно до Програми місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

1.2. Комісія щодо розподілу коштів, затверджених Програмою місцевих стимулів для медичних працівників Білозерської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Комісія) утворюється розпорядженням міського голови.

1.3. Комісія утворюється для вирішення питань щодо розподілу коштів на виплату матеріальної допомоги медичним працівникам на облаштування.

1.4. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», іншими нормативно – правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.6. До складу Комісії включаються спеціалісти виконавчого комітету Білозерської міської ради, фінансового відділу, представники КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» та інші уповноважені особи.

1.7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова комісії. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів комісії.

1.8. Рішення Комісії оформлюється у вигляді протоколів, які підписуються всіма присутніми на засіданні комісії членами. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, у разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

1.9. Протокол засідання Комісії веде секретар.

 

 1. Надання матеріальної допомоги на облаштування

 

2.1. Матеріальна допомога на облаштування – грошові кошти, які виплачуються у формі допомоги спеціалістам з вищою медичною освітою (лікарям загальної практики-сімейним лікарям, лікарям-педіатрам (далі – медичні працівники) на вирішення питань облаштування побуту.

2.2. Матеріальна допомога на облаштування надається медичним працівникам, за умови відпрацювання ними в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» п’яти років (без врахування часу перебування у відпустці по догляду за дитиною).

2.3. Розмір матеріальної допомоги на облаштування, виходячи з наявного фінансового ресурсу, одній особі складає 100000,00 (сто тисяч) грн.

2.4. Для отримання матеріальної допомоги на облаштування особа, яка на неї претендує, подає голові комісії письмову заяву, виписку з наказу про прийом на роботу в КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради» (для працюючих), ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду.

2.5. Матеріальна допомога заявнику виплачується на підставі наказу директора КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради» та протоколу засідання Комісії, після укладання з заявником Договору про надання матеріальної допомоги (далі – Договір), в якому зазначаються умови надання матеріальної допомоги.

2.6. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи працівника, останній зобов’язаний повернути до місцевого бюджету суму фактично отриманої матеріальної допомоги на облаштування в повному обсязі, визначеному п.3.3 цього Положення та в Договорі.

 

 1. Заключні положення

 

3.1. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги на облаштування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік. 

3.2. Контроль за розподілом коштів, затверджених Програмою місцевих стимулів для медичних працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» на 2022-2026 роки здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Директор                                                               Марина БИКОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора