A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про встановлення ставок єдиного податку на території Білозерської міської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 23.05.2022 17:40
Кількість переглядів: 187

ПРОЕКТ: вноситься  заступником начальника  фінансового відділу Білозерської міської ради Сафоновою О.О.

 

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від 24.06.2022   №  8/37-

м.Білозерське  

 

Про встановлення ставок єдиного податку на  території Білозерської міської територіальної громади на 2023 рік

   

Відповідно до статей 10.21, 12.3, 291, 293 п. 293.1 Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення надходжень до доходної частини міського бюджету, Білозерська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території Білозерської міської територіальної громади ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців платників податку І та ІІ груп, які здійснюють господарську діяльність, залежно від видів господарської діяльності, визначених класифікацією видів економічної діяльності з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку - в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2023 року;

- для другої групи платників єдиного податку - в розмірі 20 відсотків від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2023 року.

1.1. Платники єдиного податку - суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності визначаються пунктом 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.

1.2. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої груп визначено відповідно до ст. 292 Податкового кодексу України.

1.3. Порядок встановлення розмірів ставок єдиного податку визначено відповідно до ст. 293 Податкового кодексу України.

1.4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначаються відповідно до ст. 295 Податкового кодексу України.

1.5. Податковий (звітний) період визначено відповідно до ст. 294 Податкового кодексу України.

1.6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначення ст. 296 Податкового кодексу України.

  1. Визначити, що у випадку прийняття нових законодавчих або підзаконних нормативно-правових актів, внесення змін або доповнень до Податкового кодексу України, це рішення застосовується в частині, яка не суперечить чинним законам України та підзаконним нормативно-правовим актам.
  2. Затвердити Положення про єдиний податок на 2023 рік  згідно з                          додатком 1.
  3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2023 року.
  4. Фінансовому відділу  Білозерської міської ради (САФОНОВА) надіслати копію цього рішення  в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники єдиного податку Білозерської міської територіальної громади.
  5. Виконавчому комітету Білозерської міської ради                                                                                                                                       (РУБЛЕВСЬКА) опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО).

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій  МАКЄЄВ

 

Додаток 1

до рішення міської ради   24.06.2022   №  8/37-

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок на 2023 рік

 

1. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ

 

1.1. Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа реєструється платником єдиного податку та відповідає всім вимогам щодо спрощеної системи оподаткування.

1.2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

1.3. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

 

     2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ТА ЇХ СКЛАД ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ-ТРЕТЬОЇ ГРУП

 

2.1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 Податкового Кодексу України.

2.2. При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

2.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексом.

2.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

2.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

2.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Кодексом.

2.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

2.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

2.9. Доходи фізичної особи - платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового  Кодексу України.

2.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

2.11. До складу доходу не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом;

11) безоплатно надані (передані) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, на користь суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, за умови якщо:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я або за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

У разі нецільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового  Кодексу України.

12) суми коштів та вартість майна, отриманих платником податку - юридичною особою у вигляді бюджетного гранту, за умови його цільового використання.

У разі нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку - юридична особа зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 Податкового Кодексу України.

2.12. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Податкового  Кодексу України.

       2.13. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

       2.14. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

2.15. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

2.16. Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

2.17. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для справляння плати за землю.

У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в  області.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом України для справляння плати за землю

3. СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  згідно пункту 3.2 та  3.3 цього Положення.  

 

3.3. СТАВКИ  ЄДИНОГО  ПОДАТКУ (ПЕРША  ГРУПА).

 

 

 

№з/п

 

 

 

Платники податку

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

1

фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

 

 

 

10

 

 

 

3.4. СТАВКИ  ЄДИНОГО  ПОДАТКУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ, З РОЗРАХУНКУ НА КАЛЕНДАРНИЙ МІСЯЦЬ  (ДРУГА ГРУПА)

 

 

 

№ з/п

 

 

КВЕД

 

 

Платники податку

Ставка єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

1

01.1

Рослинництво

20

2

01.11.0

Вирощування зернових та технічних культур

20

3

01.12.0

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

20

4

01.41

Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту

20

5

05.01.0

Рибальство, надання послуг у рибальстві

20

6

05.02.0

Рибництво, надання послуг у рибництві

20

7

15.11.0

Виробництво мяса

20

8

15.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

20

9

15.72.0

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

20

10

15.89.0

Виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань

20

11

15.98.0

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

20

12

17.7

Виробництво трикотажних виробів

20

13

18.2

Виробництво одягу з текстилю

20

14

18.22.0

Виробництво верхнього одягу

20

15

18.24

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

20

16

20.30.0

Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів

20

17

20.51.0

Виробництво інших виробів з деревини

20

18

21.22.0

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієничного призначення

20

19

26.66.0

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу

20

20

28

Виробництво готових металевих виробів

20

21

28.40.0

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

20

22

28.75.0

Виготовлення інших готових металевих виробів

20

23

29.24.4

Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення

20

24

31.10.2

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

20

25

32.30.3

Монтаж і установлення апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

20

26

33.10.2

Монтаж медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань

20

27

33.10.3

Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань

20

28

36.1

Виробництво меблів

20

29

45

Будівництво

20

30

45.21.1

Будівництво будівель

20

31

45.21.6

Будівництво інших споруд

20

32

45.31.0

Електромонтажні роботи

20

33

45.33.1

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

20

34

45.33.2

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи

20

35

45.41.0

Штукатурні роботи

20

36

45.42.0

Столярні та теслярські роботи

20

37

45.43

Покриття підлог та облицювання стін

20

38

45.44.0

Малярні роботи та скління

20

39

45.45.0

Інші роботи з завершення будівництва

20

40

50.2

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

20

41

50.30.2

 

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

20

42

51.21.0

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

20

43

51.31

Оптова торгівля фруктами та овочами

20

44

 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, крім підакцизних товарів

20

45

51.43.2

Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко- та відеозапису

20

46

51.47.9

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не віднесених до інших групувань

20

47

51.87.0

Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

20

48

51.9

Інші види оптової торгівлі

20

49

52

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

20

50

52.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

20

51

52.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

20

52

52.12

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

20

53

52.2

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

20

54

52.21.0

Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю

20

55

52.22.0

Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами

20

56

 

Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та соціально-значущими продуктами харчування, ціни на які регулюються державою

 

15

57

52.44

Роздрібна торгівля меблями та товарами для дому

 

20

58

52.45

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою

20

59

52.47

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

20

60

 

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами, крім підакцизних товарів

20

61

52.5

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

62

52.62

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

20

63

52.63

Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань

20

64

52.71

Ремонт взуття та інших виробів зі шкіри

20

65

52.72

Ремонт побутових електричних товарів

20

66

52.73.1

Ремонт годинників

20

67

52.74.1

Ремонт і перероблення одягу

20

68

55.10.0

Діяльність готелів

20

69

 

Діяльність кафе виключно з роздрібним продажем пива та столових вин

20

70

55.5

Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

20

71

60.21.1

Діяльність автомобільного регуляторного транспорту

20

72

60.22

Діяльність таксі

20

73

60.23.0

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

20

74

60.24

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

20

75

63.40.0

Організація перевезення вантажів

20

76

 

Діяльність у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування» (85/96-ВР), сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ

20

77

 

Здавання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких не перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких не перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 квадратних метрів

20

78

71

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

20

79

71.21.0

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

20

80

71.34.0

Оренда інших машин та устаткування

20

81

72.10

Консультування з питань інформатизації

20

82

72.21.0

Розроблення стандартного програмного забезпечення

20

83

72.22.0

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

20

84

72.30

Оброблення даних

20

85

72.50.1

Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

20

86

72.6

Інша діяльність у сфері інформатизації

20

87

73.10.2

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

20

88

74

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

20

89

74.40.0

Рекламна діяльність

20

90

74.7

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів

20

91

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

20

92

 

Надання інших комерційних послуг, крім зазначених у ст.291.5 ПКУ

20

93

85.12.0

Медична практика

20

94

85.13.0

Стоматологічна практика

20

95

85.2

Ветеринарна діяльність

20

96

90.03.0

Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності

20

97

92.62.0

Інша діяльність у сфері спорту

20

98

93

Надання індивідуальних послуг

20

99

93.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

20

100

93.03.0

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг

20

101

93.04.0

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

20

102

93.05

Надання інших індивідуальних послуг

20

103

 

Інші види діяльності, крім зазначених у ст.291.5 ПКУ

20

104

 

Надання побутових послуг, зазначених у ст.291.7 ПКУ

20

 

4. ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД

4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (крім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану вартість, визначеного пунктом 202.1 статті 202 Кодексу).

4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників - юридичних осіб, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

4.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, а також четвертої групи (фізичні особи), перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

4.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

 

5. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

5.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

5.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

5.4. Сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

5.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 5.1 і пункту 5.5 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

5.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

    5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 

Секретар міської ради                                                            Вікторія ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора