Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

Про встановлення ставок земельного податку та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік на території Білозерської міської територіальної громади

Дата: 23.05.2022 17:43
Кількість переглядів: 135

ПРОЕКТ: вноситься  начальника  фінансового відділу Білозерської міської ради Сафоновою О.О.

 

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

 

від 24.06.2022   №  8/37-

м.Білозерське  

 

Про встановлення ставок  земельного податку та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік на території Білозерської міської територіальної громади

 

   

         Керуючись статтями 26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, враховуючи необхідність впорядкування місцевих податків та зборів на території Білозерської міської територіальної громади та контролю за повною сплатою земельного податку, Білозерська міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю на 2023 рік згідно з додатком 1.

 

 1. Встановити  на території Білозерської міської територіальної громади  ставки земельного податку  на 2023 рік, згідно з додатком 2.

 

 1. Встановити на 2023 рік пільги для фізичних та юридичних осіб відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового Кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

 

 1. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2023 року.

 

 1. Фінансовому відділу  Білозерської міської ради (САФОНОВА) надіслати копію цього рішення  в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники єдиного податку Білозерської міської територіальної громади.

 

 1. Виконавчому комітету Білозерської міської ради                                                                                                                                       (РУБЛЕВСЬКА) опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради.

 

 1.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО).

 

 

 

Білозерський міський голова                                                                     Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення Білозерської міської ради  24.06.2022 р.  № 8/37-

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно в частині плати за землю

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про податок на майно в частині плати за землю на території Білозерської міської територіальної громади   (далі – Положення) визначає порядок справляння місцевого податку, розроблено на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями).

1.2. Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

2. Платники земельного податку

 

2.1. Платниками земельного податку є:

1)  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2) землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою I розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Об’єкти оподаткування земельним податком

 

  1. Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності

4. База оподаткування земельним податком

 

4.1. Базою оподаткування земельним податком є:

1) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

 

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для лісових земель - не більше 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки згідно додатку 2.

5.2. Ставка податку встановлюється у розмірі 10 відсотків від  нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

6.1 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб встановлюються згідно додатку 3.

 

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

        7.1 Не сплачується податок за:

 1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
 2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
 3.  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
 4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

4) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

   5) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

   6) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

7) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Особливості оподаткування платою за землю

 

8.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території громади.

  8.1.1. Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

8.2.Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8.4. Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 Податкового  Кодексу України.

 

9. Податковий період для плати за землю

 

       9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

       9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

10. Порядок обчислення плати за землю

 

       10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку до контролюючого органу правовстановлюючих документів на земельну ділянку, відомості про яку відсутні у базах даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними та юридичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом інформації про перехід права власності на об’єкт оподаткування

       10.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

       10.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

10.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

       10.5. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник податків має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з таких земельних ділянок.

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

 • розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;
 • права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 Податкового Кодексу України;
 • розміру ставки земельного податку;
 • нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)

 10.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7.  Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують особи з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю, які перевозять осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) з ураженням опорно-рухового апарату.

11. Строк сплати плати за землю

      11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

             11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

             11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             11.4.  Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             11.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового  Кодексу України.

             11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

             11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

             11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

            11.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені статтею 286 цього Кодексу, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

           11.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового Кодексу України.

 

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

             13.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до законодавства.

             13.2.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, передбаченою Податковим кодексом України.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель, зазначеної в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель та земельних ділянок.

14. Контроль

14.1. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до міського бюджету Білозерської міської територіальної громади покладається на контролюючий орган, за дотриманням вимог цього Положення – на виконавчий комітет Білозерської міської ради.

 

 Секретар міської ради                                                                        Вікторія ШОТТ

 

Додаток 2 до рішення Білозерської міської ради   24.06.2022 р.  № 8/37-

 

СТАВКИ
земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію
з 01 січня 2023 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

14

220

1411570500 

м.Білозерське

14

220

1411570501

сел.Бокове

14

220

1422085502

с.Благодать

14

220

1422085503

с.Веселе Поле

14

220

1422085505

с.Весна

14

220

1422085501

с.Нововодяне

14

220

1422085504

с.Первомайське

                                                               

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

0,800

1,000

0,800

01.06

Для колективного садівництва

1,000

0,800

1,000

0,800

01.07

Для городництва

1,000

0,8

1,000

0,8

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

1,000

1,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,5

0,5

0,5

0,5

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,5

0,5

0,5

0,5

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

1,000

1,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

1,000

1,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3,000

3,000

5,000

5,000

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,1

0,1

-

-

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,1

0,1

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

0,1

-

-

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

1,000

1,000

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

1,000

-

-

02.07

Для іншої житлової забудови 

1,000

1,000

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

 

0,000

 

0,000

-

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,000

0,000

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

 

0,000

 

0,000

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських організацій (крім громадських об'єднань, визначених в пункті 282.1.2 статті 282 Податкового кодексу України)

 

0,300

 

0,000

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

 

0,000

 

0,000

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

1,000

1,000

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі                               

3,000

 

 

3,000

 

 

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 

 

 

3,000

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3,000

3,000

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,000

3,000

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,000

0,000

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

2,000

2,000

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

 

3,000

 

3,000

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0,000

0,000

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3,000

3,000

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,000

0,000

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,000

0,000

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,000

0,000

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,000

0,000

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,000

0,000

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,000

0,000

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

0,000

0,000

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,000

0,000

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,000

0,000

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

0,000

0,000

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,000

0,000

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів,  крім санаторно-курортних та оздоровчих закладів громадських об’єднань осіб з інвалідністю, реабілітаційних установ громадських об’єднань осіб з інвалідністю

1,000

1,000

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

1,000

1,000

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,000

1,000

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

1,000

1,000

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

0,3

0,3

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,3

0,3

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,3

0,3

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,1

0,1

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,1

0,1

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

 

 

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

3,000

3,000

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,000

3,000

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,000

3,000

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,000

3,000

 

 

10.06

Для сінокосіння

1,000

0,6

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

3,000

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

2,000

2,000

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,000

3,000

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

0,5

0,5

 

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

3,000

3,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (крім споруд, визначених у пункті  283.1.4 статті 283 Податкового кодексу Укрїни)

3,000

3,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

13

Землі зв’язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

5,000

5,000

13.04

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1,000

1,000

1,000

1,000

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

 

3,000

 

3,000

 

5,000

 

5,000

15

Землі запасу

1,000

1,000

1,000

1,000

16

Землі резервного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

17

Землі загального користування

1,000

1,000

1,000

1,000

 

 

Секретар міської ради                                                               Вікторія ШОТТ

 

Додаток 3 до рішення Білозерської міської ради   24.06.2022 р.  № 8/37-

 

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,

із сплати земельного податку

 

        Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.

 

       Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

14

220

1411570500

м.Білозерське

14

220

1411570501

сел.Бокове

14

220

1422085502

с. Весна

14

220

1422085503

с. Первомайське

14

220

1422085504

с. Веселе поле

14

220

1422085505

с. Нововодяне

14

220

1422085506

с. Благодать

 

 

№ з/п

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1.

Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи:

 

1.1.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

 

 

 

100%

1.2.

Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-памятки садово-паркового мистецтва

 

 

100%

1.3.

Комунальні підприємства за землі під об’єктами нерухомості, які надані в оренду органам державної влади, прокуратури, міліції, військовому комісаріату, тощо

 

100%

 

 

Секретар міської ради                                                                  Вікторія  ШОТТ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора