Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік

Дата: 28.06.2022 12:24
Кількість переглядів: 83

ПР

БІЛОЗЕРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

  РІШЕННЯ

 

від 23.06.2022   №  8/37-5

м.Білозерське  

Про встановлення ставок та пільг  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік

   

Керуючись  пунктом 24 частини першої статті 26, частиною п’ятою, одинадцятою, дванадцятою статті 59, статтею 69, частиною першою статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), статтею 12 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями,  Законом України                     «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік  згідно з додатком 1
 2. Встановити  на території Білозерської міської ради ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік , згідно з додатком 2.
 3. Встановити на 2023 рік пільги для фізичних та юридичних осіб відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.
 4. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2023 року.
 5. Фінансовому відділу Білозерської міської ради (САФОНОВА) надіслати копію цього рішення  в електронному вигляді до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники єдиного податку Білозерської міської територіальної громади.
 6. Виконавчому комітету Білозерської міської ради (РУБЛЕВСЬКА) опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Білозерської міської ради.
 7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (ФЕДЬКО)

 

 

Білозерський міський голова                                                  Сергій МАКЄЄВ

 

 

 

Додаток 1до рішення          Білозерської міської ради   23.06.2022 р.  № 8/37-5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2023 рік

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток..

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

 

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Міська Рада об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Пільги з податку, передбачені пунктами 5.1 та 5.2 розділу 5, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

 

5. Ставка податку

 

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням міської ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування

Ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб Білозерської міської територіальної громади  встановлюється згідно додатку 2.

5.2.  Зони розташування об’єктів нежитлової нерухомості визначаються в таких межах:

5.2.1. Зона А – територія центральної частини міста: вулиця Гірнича, вулиця Маяковського (від вулиці Гірнича  до перехрестя з вулицею Фестивальною), вулиця Театральна, вулиця Спартака (біля Палацу культури), вулиця Шахтарської Слави, вулиця імені Олександра Єрмакова. вулиця Строітельна (від вулиці Фестивальна до перехрестя з вулицею Пушкіна, вулиця Ватутіна.

5.2.2. Зона Б – територія за центральною частиною міста:, вулиця Східна, вулиця Пушкіна, вулиця Фестивальна, вулиця Шкільна,  провулок Комунальний, вулиця Спартака, провулок Пушкіна, провулок Малий, провулок Перемоги.

5.2.3.  Зона В – периферійна: за межею зони «А» та «Б».

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення суми податку

 

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової

нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5, та  відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної

загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення,  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300

 

квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статтею 42  Кодексу, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У разі подання платником податку контролюючому органу правовстановлюючих документів на нерухоме майно, відомості про яке відсутні у базі даних інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, сплата податку фізичними особами здійснюється на підставі поданих платником податку відомостей до отримання контролюючим органом відомостей від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно про перехід права власності на об’єкт оподаткування.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 1. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком.

 

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власност.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку

 

    9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку

 

   10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10.2 У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 8.2

розділу 8 цього Положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

10.3 Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України.

 

Секретар міської ради                                                                              В. Г. ШОТТ

 

Додаток 2  до рішення                                              Білозерської міської ради                                   24.06.2022 р.  № 8/37-

 

                                                            СТАВКИ

                      податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

14

220

1411570500 

м.Білозерське

14

220

1411570501

сел.Бокове

14

220

1422085502

с.Благодать

14

220

1422085503

с.Веселе Поле

14

220

1422085505

с.Весна

14

220

1422085501

с.Нововодяне

14

220

1422085504

с.Первомайське

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

зона

А

зона

Б

зона

В

зона

А

зона

Б

 зона

В

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної

комфортності

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

1110.3

Будинки садибного типу

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

1110.4

Будинки дачні та садові

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

1122.3

Будинки житлові готельного типу

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,4

 

0,4

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1211.2

Мотелі

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1211.3

Кемпінги

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1211.4

Пансіонати

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1211.5

Ресторани та бари

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

 

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

 

0,5

 

0,4

 

0,3

 

0,5

 

0,4

 

0,3

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

 

1,0

 

0,9

 

0,8

 

1,0

 

0,9

 

0,8

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0

0,9

0,8

1,0

0,9

0,8

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

 

1,0

 

0,9

 

0,8

 

1,0

 

0,9

 

0,8

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

 

1,0

 

0,9

 

0,8

 

1,0

 

0,9

 

0,8

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

 

1,0

 

0,9

 

0,8

 

1,0

 

0,9

 

0,8

1230.9

Будівлі торговельні інші

 

1,0

 

0,9

 

0,8

 

1,0

 

0,9

 

0,8

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

1241.7

Будівлі центрів радіо-та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1242

Гаражі, які використовуються в комерційних цілях

1242.1

Гаражі наземні

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1242.2

Гаражі підземні

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1242.4

Навіси для велосипедів

 

 

 

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1261.3

Цирки

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0

0

0

0

0

0

1262.3

Технічні центри

 

 

 

 

 

 

1262.4

Планетарії

 

 

 

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

 

 

 

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  В. Г. ШОТТ

 

Додаток 3до рішення                   Білозерської міської ради    23.06.2022 р.  № 8/37-5

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

    Пільги встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 1 січня 2023 року.

    Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

1411570500

м.Білозерське

 

№ п/п

Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд

Розмір пільги

(відсотків суми податкового

зобов’язання за рік)

1.

Громадські об’єднання, благодійні організації, релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 

 

 

100

 

 

Секретар міської ради                                                                          В. Г. ШОТТ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь