A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білозерська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету у 2024 році

Дата: 01.04.2024 09:00
Кількість переглядів: 13

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету

у 2024 році

 

         Білозерська міська військова адміністрація оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо підтримки ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2024 році буде надана фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у сумі 30,0 тис. грн.

          Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від                     12.10.2011 року № 1049 (із змінами) та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства стосовно підтримки ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету, затвердженого розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 29 лютого 2024 року №59.

 

          Мета Конкурсурозвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства та  залучення їх до розв’язання проблем цільових груп населення Білозерської міської територіальної громади відповідно до визначених пріоритетних напрямків стосовно підтримки ветеранів громади.

         Пріоритетними завданнями Конкурсу є: залучення інститутів громадянського суспільства до здійснення заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням ветеранів, вивчення та розвиток ветеранського руху.

         Рівень виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) має відповідати адміністративно - територіальному рівню проведення Конкурсу.

         Програми (проєкти, заходи) для участі у Конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які:

  • є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку;
  • зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;
  • не перебувають у стані припинення.

        Проєкти можуть включати такі види діяльності, як відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів, вивчення та розвиток ветеранського руху.

 

        У рамках проведення Конкурсу не можуть бути підтримані проєкти, які:

  • спрямовані на отримання прибутку;
  • спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
  • не передбачають міського рівня реалізації.

        Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2024 рік.

        За рахунок коштів місцевого бюджету може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту. Решта 15% необхідного обсягу фінансування проєкту мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

       Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

- заяву про участь у Конкурсі за формою (додаток 1 до оголошення) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

- копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, його статуту (положення);

- копію документа, що підтверджує включення інституту громадянського суспільства у Реєстр неприбуткових установ та організацій;

- витяг  з  Реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій  на момент подання конкурсної пропозиції;

- опис програми (проєкту, заходу) за формою (додаток 2 до оголошення) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), розроблених інститутами громадянського суспільства за формою      (додаток 3 до оголошення);

- листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

-  інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо інститут громадянського суспільства зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;

- документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

       Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

       Проєкти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

       Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

       Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

       Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word

(Microsoft Excel) на будь-яких електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

           Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

      Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс тільки одну конкурсну пропозицію.

       Конкурсні пропозиції приймаються з 01.04.2024 по 30.04.2024  включно. Консультації та додаткова інформація за телефоном: 0956404584.

            До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

– інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

– інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку менше ніж 6 місяців до оголошення проведення конкурсу;

– інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

– установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

       Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 12.10.2011 року № 1049 (із змінами) та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства стосовно підтримки ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету, затвердженим розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 29 лютого 2024 року №59.

                                                                                                         

Додаток 1

до Оголошення

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з визначення програм (про
єктів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

 

Дата реєстрації заяви1

 

Унікальний код реєстрації2/Реєстраційний номер3

 

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ

 

Найменування інституту громадянського суспільства4

 

Дата реєстрації інституту громадянського суспільства

 

“Код доступу”, зазначений в описі, який видавався реєстратором під час подання останньої редакції статуту

 

Назва програми (проєкту, заходу)

 

Формат проведення (зазначити):

_____ програма

_____ проєкт

_____ захід

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму (проєкт, захід)5

 

Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)6

 

Загальна сума кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу)

 

Очікуване фінансування з місцевого бюджету на виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу)

 

Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у співфінансуванні програми (проєкту, заходу)7

 

Строк виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

 

Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства, місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти

 

Прізвище та ім’я керівника програми (проєкту, заходу), місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти

 

 

Цією заявою підтверджую _______________________________________

(відсутність/наявність) фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано

попередження, протягом двох попередніх бюджетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

________________________________________________________________

 (у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства
учасник конкурсу зазначає, яке саме порушення вчинено)

 

 

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до інституту громадянського суспільства ____________ (було/не було) застосовано захід впливу.

__________________________________________________________________

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

 

 

 

Керівник інституту громадянського суспільства

 

 

 

Дата подання _____________

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

1 Дата подання заяви встановлюється автоматично після подання конкурсної пропозиції або зазначається представником організатора під час реєстрації конкурсної пропозиції без використання електронної системи проведення конкурсу.

2 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

3 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

4 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.

5 Словами зазначається тільки одне пріоритетне завдання.

6 Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) — провадження проєктної діяльності на території адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста), з бюджету якої надається фінансова підтримка для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу). Обласний (районний, міський) рівень виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) — провадження проєктної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності).

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) — провадження проектної діяльності на території не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя, та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя.

7 У розмірі не менш як 15 відсотків загальної суми коштів, необхідної для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

                             

 

 

Додаток 2

 до Оголошення

                                    

ОПИС
програми (проєкту, заходу)

 

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

 

1. Мета програми (проєкту, заходу) __________________________________.

2. Актуальність програми (проєкту, заходу) ___________________________

3. Цільова аудиторія програми (проєкту, заходу) _______________________

 

 

______________________________________________________________________.

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

Короткострокові

 

Довгострокові

 

Кількісні показники досягнення

 

Якісні показники досягнення

 

____________________________________________________________________________

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
та користь від виконання (реалізації) програми (про
єкту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проєкту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (про
єкту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проєкту, заходу)

Порядковий номер

Найменування заходу

Кількість учасників, залучених до заходу

планові показники

усього учасників,

з них жінок

усього учасників — осіб з інвалідністю3,

з них жінок

усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,

з них жінок

 

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проєкту, заходу) ________________________________________.

 

7. План виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)

 

Етапи реалізації

Завдання

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець

(прізвище, ім’я та посада)

 

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) _____________________________________________________________________________.

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проєкту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проєкту)5 __________________________.

 

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проєкту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

____________________________________________________________________________.

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми

 

 

(проєкту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) _________________________________________________________________.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проєкту,  заходу)  після  завершення періоду  фінансової  підтримки  за  рахунок бюджетних коштів,  можливі  джерела  фінансування  та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) _____________________________________________________________________________.

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проєкт, захід)6_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

 

 

Керівник інституту громадянського суспільства

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

_________________

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Заповнюється у разі потреби.

4 Заповнюється у разі потреби.

5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

6 За наявності.

Примітка. Загальний обсяг опису програми (проєкту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.

                                                    

 

                                                        Додаток 3

                            до Оголошення


 

 КОШТОРИС ВИТРАТ,
необхідних для виконання (реалізації) програм (про
єктів, заходів),
 розроблених інститутами громадянського суспільства

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

Порядковий номер

Стаття витрат3

Розрахунок витрат

Сума коштів

місцевого бюджету, гривень

Власний внесок інституту

громадянського суспільств, гривень

Загальна сума

коштів, гривень

Усього витрат за кошторисом

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник інституту громадянського суспільства

 

 

 

___________

(підпис)

 

 

 

_________________________

(власне ім’я та прізвище)

 

Головний бухгалтер (бухгалтер) інституту громадянського суспільства

 

 

 

____________

(підпис)

 

 

_________________________

(власне ім’я та прізвище)

Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Статті витрат формуються на підставі довідника, який розміщений в електронній системі проведення конкурсу та сформований Мінцифри за поданням центральних органів виконавчої влади. Довідник може бути уточнений за поданням організаторів конкурсу в разі наявності суттєвих (значних) змін до сформованих в довіднику статей витрат або в разі зміни законодавства.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу відповідний перелік статей витрат зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.                                                                                             

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора